Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

428.865

537

429.402

7.804

437.206

9.808

9.968

10.140

9.148

                     

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

               
 

Personeel

274.343

2.700

277.043

3.483

280.526

21.638

21.651

21.814

20.870

 

waarvan eigen personeel

230.538

2.400

232.938

– 578

232.360

20.694

21.274

21.298

20.354

 

waarvan externe inhuur

40.921

300

41.221

4.741

45.962

1.828

1.262

815

815

 

waarvan overig personeel

2.884

0

2.884

– 680

2.204

– 884

– 885

– 299

– 299

 

Materieel

155.079

– 2.163

152.916

4.321

157.237

– 11.830

– 11.683

– 11.674

– 11.722

 

waarvan ICT

19.896

0

19.896

5.876

25.772

– 1.149

– 899

– 899

– 899

 

waarvan SSO's

88.373

0

88.373

10.487

98.860

– 5.530

– 5.186

– 5.171

– 5.171

 

waarvan overig materieel

46.810

– 2.163

44.647

– 12.042

32.605

– 5.151

– 5.598

– 5.604

– 5.652

                     

Ontvangsten

26.581

0

26.581

– 731

25.850

– 731

0

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 7,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • Toekenning van loonbijstelling 2018 van € 7,7 mln.

  • De begrotingsraming op de apparaatsuitgaven is met € 20 mln. verlaagd op basis van de verwachte onderuitputting op de JenV-begroting in de laatste jaren.

  • Binnen JenV zijn er diverse tegenvallers, optellend tot € 6,1 mln. bij onder andere de tolken en vertalers herinrichting register en digitalisering; Justid ICT-uitgaven voor noodzakelijk onderhoud ter voorkoming van storingen in het productieproces.

  • Toekenning van de eindejaarsmarge HGIS voor Europol en Eurojust voor € 13 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties

  • Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

20.137

307

20.444

– 15.465

4.979

51.666

57.992

56.205

49.468

                     

Uitgaven

                 

92.1 Nominaal en onvoorzien

                 
 

Nominaal en onvoorzien

20.137

307

20.444

– 15.465

4.979

51.666

57.992

56.205

49.468

                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

3.067

0

3.067

0

3.067

0

0

0

0

                     

Uitgaven

                 

93.1 Geheim

                 
 

Geheime uitgaven

3.067

0

3.067

0

3.067

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Licence