Base description which applies to whole site

6. Het Diergezondheidsfonds (DGF)

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand

ontwerpbegroting

2018 (1)

Mutaties via NvW,

ISB, motie en

amendementen (2)

Stand

vastgestelde

begroting

2018 (3=1+2)

Mutaties

1e suppletoire

begroting (4)

Stand 1e

suppletoire

begroting (5=3+4)

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

                 
                   

Verplichtingen

34.507

 

34.507

19.396

53.903

       

Uitgaven

34.507

 

34.507

19.396

53.903

       

waarvan juridisch verplicht

70%

 

70%

 

70%

       

Beginsaldo

     

19.396

19.396

       

Programma-uitgaven

34.507

 

34.507

           
                   

Opdrachten

34.507

 

34.507

 

34.507

       

1. Bewaking van dierziekten

18.811

 

18.811

 

18.811

       

2. Bestrijding van dierziekten

13.436

 

13.436

 

13.436

       

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

                 

4.Overig

2.260

 

2.260

 

2.260

       
                   

Ontvangsten

34.507

 

34.507

19.396

53.903

       

Ontvangsten van EZ

10.217

 

10.217

19.396

29.613

       

Ontvangsten van EU m.b.t. salmonella bewaking en bestrijding

2.750

 

2.750

 

2.750

       

Ontvangsten van sector

21.540

 

21.540

 

21.540

       
Licence