Base description which applies to whole site

2. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Uitgaven 2018

Stand vastgestelde begroting

 

15.339.447

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

2

– 14.300

Transitie jeugd

5

35.000

Sport en bewegen in de buurt

6

– 48.330

Zorgtoeslag

8

– 235.300

Eigenaarsbijdrage RIVM

9

13.500

Apparaatsuitgaven

10

52.935

Loonbijstelling

11

69.286

Taakstelling

11

9.162

Diverse

 

28.361

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

15.249.761

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2018 (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Ontvangsten 2018

Stand vastgestelde begroting

 

99.585

     

Wanbetalers en onverzekerden

4

4.600

Apparaatsontvangsten

10

11.899

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

116.084

Licence