Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

31.346

31.346

713

0

32.059

             
 

Uitgaven:

31.346

31.346

713

0

32.059

             

2.1

Schadeloosstelling

20.438

20.438

460

0

20.898

             

2.2

Pensioenen en wachtgelden

10.802

10.802

250

0

11.052

             

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

106

106

3

0

109

             
 

Ontvangsten:

86

86

0

0

86

Licence