Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

12.212

12.331

250

100

12.681

             
 

Uitgaven:

12.212

12.331

250

100

12.681

             

1.1

Apparaat Eerste Kamer

8.438

8.557

160

100

8.817

             

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.700

3.700

89

0

3.789

             

1.3

Verenigde vergadering

74

74

1

0

75

             
 

Ontvangsten:

140

140

0

0

140

Licence