Base description which applies to whole site

3. Niet-beleidsartikel

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

0

2.649

– 2.649

0

0

             
 

Uitgaven:

0

2.649

– 2.649

0

0

             

10.1

Loonbijstelling

0

2.313

– 2.313

0

0

             

10.2

Prijsbijstelling

0

336

– 336

0

0

             

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018 over de artikelen.

Licence