Base description which applies to whole site

2. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

54.934

64.409

– 1.812

– 734

61.863

             
 

Uitgaven:

54.934

64.409

– 1.812

– 734

61.863

             

1.1

Advisering

5.923

6.019

154

– 343

5.830

             

1.2

Bestuursrechtspraak

27.525

35.554

– 1.086

343

34.811

             

1.4

Raad van State gemeenschappelijke diensten

21.486

22.836

– 880

– 734

21.222

             
 

Ontvangsten:

1.950

1.950

0

0

1.950

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2018.

1.2 Bestuursrechtspraak / 1.4 Gemeenschappelijke diensten

Programmakosten Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

De bij eerste suppletoire begroting 2018 toegevoegde middelen voor de Raad van State voor de onderdelen bestuursrechtspraak en gemeenschappelijke diensten worden in het afgesproken kasritme gezet. Deze middelen dienen ter compensatie van de bij begroting 2017 aangekondigde verlaging op deze onderdelen vanwege de bekostiging van de investering ten behoeve van het project digitaal procederen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

1.2 Bestuursrechtspraak

Bekostigingssystematiek Vreemdelingenkamer

De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij gelegenheid van de Najaarsnota. Deze nacalculatie is gebaseerd op de raming van het aantal zaken dat in het lopende begrotingsjaar zal worden afgedaan. Dit aantal is thans geprognosticeerd op 8.500 zaken. Deze prognose leidt tot een verhoging van de uitgavenraming van € 0,3 mln.

Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr

Verplichtingen:

28.541

31.213

673

– 750

31.136

             
 

Uitgaven:

28.541

31.213

673

– 750

31.136

             

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

28.541

31.213

673

– 750

31.136

             
 

Ontvangsten:

1.217

1.217

0

0

1.217

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

16.311

18.413

412

– 300

18.525

             
 

Uitgaven:

16.311

18.413

412

– 300

18.525

             

3.1

Reguliere klachten

14.138

16.240

412

– 300

16.352

             

3.2

Klachten van lagere overheden

2.173

2.173

0

0

2.173

             
 

Ontvangsten:

2.189

2.189

0

0

2.189

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

4.730

5.177

268

200

5.645

             
 

Uitgaven:

4.730

5.177

268

200

5.645

             

4.1

Apparaat

3.188

3.635

74

200

3.909

             

4.2

Decoraties

1.537

1.537

194

0

1.731

             

4.3

Riddertoelagen

5

5

0

0

5

             
 

Ontvangsten:

29

29

170

0

199

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

4.1 apparaat

Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor de invoering van de AVG worden extra kosten gemaakt voor aanpassingen van verschillende geautomatiseerde systemen en de inhuur van een jurist die gespecialiseerd is in de AVG.

Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

1.814

1.836

41

0

1.877

             
 

Uitgaven:

1.814

1.836

41

0

1.877

             

6.1

Apparaat

1.814

1.836

41

0

1.877

             
 

Ontvangsten:

60

60

0

0

60

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

2.758

2.790

61

300

3.151

             
 

Uitgaven:

2.758

2.790

61

300

3.151

             

7.1

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.758

2.790

61

300

3.151

             
 

Ontvangsten:

200

200

0

0

200

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

7.1 Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

1.980

2.004

44

512

2.560

             
 

Uitgaven:

1.980

2.004

44

512

2.560

             

8.1

Kabinet Gouverneur St. Maarten

1.980

2.004

44

512

2.560

             
 

Ontvangsten:

50

50

0

0

50

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

8.1 Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

2.295

2.295

117

0

2.412

             
 

Uitgaven:

2.295

2.295

117

0

2.412

             

9.1

Kiesraad

2.295

2.295

117

0

2.412

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Licence