Base description which applies to whole site

3. Het beleid BES-fonds

Beleidsartikel 1 BES-Fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

41.386

41.386

573

120

42.079

             
 

Uitgaven:

41.386

41.386

573

120

42.079

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

100%

   

100%

             

1.1

BES-fonds

41.386

41.386

573

120

42.079

 

Opdrachten

100

100

– 100

0

0

 

Onderzoek

100

100

– 100

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

41.286

41.286

673

120

42.079

 

Overige uitkering

0

0

0

0

0

 

Vrije uitkering

41.286

41.286

673

120

42.079

             
 

Ontvangsten:

41.386

41.386

573

120

42.079

Licence