Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 1.200,7 miljoen te verlagen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2018 wordt voorgesteld dit met € 88,7 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 9.500,3 miljoen en een ontvangstenbudget van € 610,5 miljoen. De begroting voor de in 2018 aan te gane verplichtingen stijgt met € 955,5 miljoen tot € 11.882,2 miljoen. De cijfermatige aansluiting op de 1e suppletoire begroting 2018 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2018

€ 10.701.015

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2018

– € 1.200.685

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2018

€ 9.500.330

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting2018

€ 521.742

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2018

€ 88.717

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2018

€ 610.459

Licence