Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de Miljoenennota 2019. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 2.2 (de beleidsartikelen) en 2.3 (de niet-beleidsartikelen).

Suppletoire mutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

 

8.357.500

247.500

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

9.038.900

33.100

       

Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)

 

– 734.200

– 2.500

       

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

– 89.000

 

1. Interdepartementale Overboekingen

     

– Waarvan uit het Infrastructuurfonds

26

– 55.900

 

– Waarvan uit het Deltafonds

26

3.900

 

– Waarvan uit het Hoofdstuk XII

div.

– 33.000

 
       
   

– 4.000

– 500

       

2. Diversen

     
       

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

8.215.700

30.100

Toelichting

1. interdepartementale overboekingen

Dit betreft diverse interdepartementale overboekingen naar het Provincie-, Gemeente- en het BTW-compensatiefonds voor onder andere het project aansluiting A6 Lelystad Airport (€ 14,1 miljoen), het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (€ 31,8 miljoen) en het project Rotterdamse Baan (€ 8 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds en een ontvangst (€ 3,5 miljoen) voor Cyber Security ten behoeve van het Security Operation Center van RWS op het Deltafonds. Vanuit Hoofdstuk XII bestaan de interdepartementale overboekingen voornamelijk uit een bijdrage geleverd aan het Provincie-, Gemeente- en het BTW-compensatiefonds voor diverse saneringsopgaves (€ 13,6 miljoen), binnenstedelijke knelpunten in relatie tot het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 (€ 9,5 miljoen) en de Green Deal Zero-emissie Stadslogistiek (€ 3,6 miljoen).

Licence