Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2018 (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

 

1.090,8

1.090,8

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

1.115,0

1.115,0

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

1.106,7

1.106,7

       

Belangrijkste Slotwet mutaties 2018

     

Kaderrelevante mutaties

     

Saldo 2018

 

– 23,5

6,4

Diversen

 

0,5

0,5

       

Stand slotwet 2018

 

1.083,7

1.113,6

Toelichting
  • 1. De Slotwet 2018 laat een voordelig saldo zien van ca. € 29,9 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 23,5 miljoen lagere uitgaven en € 6,4 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

Licence