Base description which applies to whole site

93 Geheime uitgaven

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 0,5 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,5 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,0 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Licence