Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2

   

2. Beleidsartikelen

2

   

31 Politie

2

   

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

3

   

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

3

   

34 Straffen en Beschermen

4

   

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

4

   

37 Migratie

4

   

3. Niet beleidsartikelen

5

   

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

5

   

92 Nominaal en onvoorzien

6

   

93 Geheim

6

Licence