Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Leeswijzer

De slotwetmutaties die groter zijn dan € 5,0 mln. worden toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen-mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

Licence