Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Op dit artikel is circa € 1,8 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 1,3 mln. minder uitgegeven. Tevens is er circa € 0,3 mln. meer ontvangen.

Toelichting

De overschrijding komt volledig door het vastleggen van de verplichting voor de bijdrage aan ICTU (circa € 4,5 mln.) voor het interbestuurlijk programma voor de jaren 2018 -2020. In 2018 is € 1,4 mln. betaald.

Licence