Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Op artikel 1 is in 2023 € 40,6 mln. minder verplicht dan begroot. De uitgaven zijn € 20,6 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De onderschrijding op het verplichtingenbudget is voor € 30,0 mln. toe te schrijven aan de lager aangegane verplichtingen in 2023 bij bijdrage medeoverheden voor de Regio Deals. Na het verwerken van de verplichtingen is gebleken dat deze verplichtingen meerjarig verwerkt hadden moeten worden.

Er heeft een afdracht van totaal € 4,6 mln. aan het BTW-compensatiefonds plaatsgevonden. Deze overboeking ten behoeve van de regiodeals die in 2023 zijn uitgekeerd zijn niet tijdens de 2e suppletoire begroting van 2023, maar bij de slotwet overgeboekt. Dit is in de veegbrief in december 2023 (Kammerstukken II, 2023/2024, 36410, nr. 84) gemeld aan de Tweede Kamer.

Er is € 3,3 mln. minder uitgegeven bij de verplichtingen en de uitgaven doordat de specifieke uitkering (SPUK) aan het waterschap AA en Maas op het instrument bijdrage aan gemeenten niet in 2023 is toegekend.

De onderuitputting van € 3,3 mln. op verplichtingen en uitgaven bij opdrachten bestuur en regio en regiodeals wordt door het doordat het verstrekken van opdrachten niet meer in 2023 heeft plaatsgevonden en overlopen naar 2024.

Verder is € 4,8 mln. minder tot betaling gekomen in 2023 op de diverse subsidies. Dit komt voornamelijk omdat een meerjarige subsidie pas in 2024 verantwoord en afgerekend wordt.

Licence