Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle EK (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

11.940

11.952

11.954

11.956

11.961

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

130

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

260

260

260

260

260

12.221

Loon- en prijsbijstellingstranche 2017

260

260

260

260

260

 
             

Stand ontwerpbegroting 2018

12.330

12.212

12.214

12.216

12.221

12.221

Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle EK (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

140

140

140

140

140

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

140

             

Stand ontwerpbegroting 2018

140

140

140

140

140

140

Uitgaven beleidsartikel 2. Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

31.675

30.647

30.133

30.133

30.133

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

715

699

691

691

2.191

31.332

Loon- en prijsbijstellingstranche 2017

715

699

691

691

691

 

Pensioenen en wachtgelden

       

1.500

 
             

Stand ontwerpbegroting 2018

32.390

31.346

30.824

30.824

32.324

31.332

Toelichting:

Pensioenen en wachtgelden

De verhoging van artikel 2.2 pensioenen en wachtgelden in 2021 houdt verband met de geplande Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Gebruikelijk is om het verkiezingsjaar te verhogen met € 1,5 mln. en het jaar na de verkiezingen met € 0,5 mln. De reden voor de Ramingbijstelling is het voorziene beroep op de wachtgeldregeling in het jaar van en het jaar na de verkiezingen.

Ontvangsten beleidsartikel 2. Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

86

86

86

86

86

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

86

             

Stand ontwerpbegroting 2018

86

86

86

86

86

86

Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving/controle TK (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

101.005

98.639

97.621

97.625

97.852

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

2.466

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

2.222

2.179

2.162

2.163

5.166

101.037

Loon- en prijsbijstellingstranche 2017

2.222

2.179

2.162

2.163

2.166

 

Fractiekosten

       

3.000

 
             

Stand ontwerpbegroting 2018

105.693

100.818

99.783

99.788

103.018

101.037

Toelichting:

Fractiekosten

De verhoging van artikel 3.4 fractiekosten in 2021 houdt verband met de geplande Tweede Kamerverkiezingen in dat jaar. Dit geldt eveneens voor de al eerder in het cijfers verwerkte verhoging in 2017 en 2018. Gebruikelijk is om het verkiezingsjaar te verhogen met € 3,0 mln. en het jaar na de verkiezingen met € 1.0 mln. De reden hiervoor is dat fracties na zetelverlies nog een jaar lang bevoorschot worden op basis van oude zetelaantal.

Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving/controle TK (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

3.966

             

Stand ontwerpbegroting 2018

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving/controle EK en TK (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.472

1.467

1.467

1.467

1.467

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

12

12

12

12

12

1.479

Prijsbijstellingstranche 2017

12

12

12

12

12

 
             

Stand ontwerpbegroting 2018

1.484

1.479

1.479

1.479

1.479

1.479

Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving/controle EK en TK (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

23

23

23

23

23

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

23

             

Stand ontwerpbegroting 2018

23

23

23

23

23

23

Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

– 1.912

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

3.209

3.150

3.125

3.126

3.129

3.154

             

Nieuwe mutaties

– 3.209

– 3.150

– 3.125

– 3.126

– 3.129

– 5.111

Loon- en prijsbijstellingstranche 2017

– 3.209

– 3.150

– 3.125

– 3.126

– 3.129

 
             

Stand ontwerpbegroting 2018

– 1.912

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Licence