Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2. VERDIEPINGSBIJLAGE

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

19.353

0

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

393.272

323.350

277.877

255.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

HWBP-2 vrijval

– 81.000

             

– 81.000

             

Kasschuiven

0

– 86.083

25.223

30.297

7.294

14.405

60.936

– 36.161

– 15.911

             

Monitoring Langsdammen Waal

– 827

   

– 827

                       

Prijsbijstelling 2017

16.817

3.720

3.849

2.652

3.028

672

1.532

464

900

             

Regeling Inundatieschade

562

562

                           

Ruimte voor de Rivier meevaller

– 76.773

   

– 76.773

                       

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 81.801

29.072

– 44.651

10.322

15.077

62.468

– 35.697

– 96.011

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

311.471

352.422

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

153.751

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

20.146

– 1.941

46.400

– 4.500

– 9.600

– 8.100

– 8.100

0

0

4.437

0

– 400

91.640

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

 

173.897

245.868

337.207

253.554

792.093

632.761

462.754

324.054

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

Afsluitdijk

– 869.854

– 5.057

– 47.400

– 215.100

– 228.365

– 211.500

– 41.250

– 50.050

– 2.250

– 2.250

– 2.250

– 2.250

– 62.132

     

BCF/PF Rivierverruiming Rijn

– 3.028

– 3.028

                           

Bijdrage EiD

0

 

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

3.380

– 260

– 260

– 260

– 260

Deltaplan grote rivieren

– 436

                 

– 436

         

Deltaplan Zoetwater

0

   

– 13.150

– 4.150

               

17.300

   

Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud

0

 

– 1.125

– 1.125

– 1.125

– 1.125

       

4.500

         

Extra capaciteit waterveiligheidexperts

0

– 607

– 604

– 600

– 606

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

7.781

 

Extrapolatie 2031

374.471

                           

374.471

HWBP-2 vrijval

48.600

             

81.000

– 5.400

– 27.000

         

Jaarlijkse bijdrage VNSC/ extrapolatie

802

                 

802

         

Kasschuiven

0

99.529

– 29.792

– 38.807

– 14.216

– 25.354

– 75.775

33.867

40.280

57.323

– 4.717

– 51.014

– 19.056

1.738

25.994

 

Inpassen min-regel

0

– 150.000

   

150.000

                     

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid

0

 

– 820

– 1.012

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

11.472

– 964

 

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren

0

 

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

         

3.000

   

Legger Vlieland en Terschelling

– 1.000

                   

– 1.000

       

Markerwadden fase 1

0

– 3.000

                     

3.000

   

Monitoring Langsdammen Waal

4.140

1.000

986

2.154

                       

Natuurlijk Markermeer-Ijmeer

0

   

5

           

– 5

         

Payrollers

0

                             

Prijsbijstelling 2017

62.827

3.105

4.479

3.009

4.001

8.354

8.381

9.372

9.937

10.271

10.667

– 53.628

10.679

11.400

11.400

11.400

Programma Lumbricus

0

   

– 500

– 500

500

500

                 

Regeling Inundatieschade

0

– 562

                 

562

       

Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW

0

523

                   

– 523

     

Reservering NIOZ Texel- meerkosten

2.400

                     

2.400

     

Risicoreservering Zandwinning

0

                 

– 60

 

60

     

Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming

196.000

               

67.025

69.083

59.892

       

Ruimte voor de Rivier

0

   

76.773

           

– 76.773

         

Steenbestorting Westerschelde

7.844

                     

7.844

     

Stormvloedkering Ramspol

0

– 626

– 622

– 618

– 625

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

8.026

 

Strategische capaciteitsmanagement

0

– 295

– 411

– 468

– 688

– 1.061

– 1.061

         

3.984

     

Stroomlijn

0

       

5.000

       

– 5.000

         

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 59.018

– 76.069

– 190.199

– 97.998

– 228.121

– 112.140

– 9.746

126.532

124.534

– 33.624

– 46.233

– 59.179

46.439

51.977

385.611

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

114.879

169.799

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

9.008

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

3.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

12.803

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bouw Nieuwe GEO centrifuge

– 3.100

 

– 1.030

– 1.030

– 1.040

                     

Extrapolatie 2031

2.000

                           

2.000

Kasschuiven

0

– 2.172

2.042

130

                       

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid

26.000

 

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren

3.000

 

500

500

500

500

500

500

               

naar PBL-opdracht Kwartiermakers on climate Adaptation

– 60

– 60

                           

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 2.232

3.512

1.600

1.460

2.500

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.571

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 
 

0

                             

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid

 

536.678

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid

 

579.972

570.198

616.004

510.481

836.507

704.995

539.251

499.136

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid

 

436.921

526.713

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

186.805

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

3.999

3.059

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

 

190.804

195.667

160.414

187.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

0

Afsluitdijk

– 15

     

– 15

                     

Extrapolatie 2031

149.628

                           

149.628

HWBP-2 vrijval

– 5.400

               

– 5.400

           

Kasschuiven

0

9

– 38

 

29

                     

Prijsbijstelling 2017

27.325

2.142

2.215

1.844

2.154

1.764

1.722

1.720

1.720

1.720

1.720

1.721

1.720

1.721

1.721

1.721

Mutaties Miljoenennota 2018

 

2.151

2.177

1.844

2.168

1.764

1.722

1.720

1.720

– 3.680

1.720

1.721

1.720

1.721

1.721

151.349

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

192.955

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Afsluitdijk

Het project Afsluitdijk wordt met een DBFM-contract op de markt gezet. Afronding van de aanbesteding staat gepland voor 2018. Vooruitlopend hierop zijn de beschikbare middelen voor de Afsluitdijk overgeboekt naar artikel 04.02.01. Geïntegreerde contractvormen/PPS.

Extrapolatie 2031

Bij de begroting 2018 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2031. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2030 stand begroting 2017 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

HWBP-2 vrijval

In deze begroting is een vrijval van het HWBP-2 verwerkt van € 81 miljoen. Over de middelen die vrijvallen uit het HWBP-2 hebben de Minister van IenM en de Unie van Waterschappen afspraken gemaakt in «afsprakenkader nieuwe waterveiligheidsnormen» (18 juni 2014), waarbij is afgesproken dat twee derde deel van de vrijval beschikbaar komt voor het HWBP en een derde voor de programmaruimte op het Deltafonds, ten behoeve van de waterveiligheidsopgave. Bij de verwerking moet ook rekening gehouden met de afspraak uit het Bestuursakkoord Water dat de individuele waterschappen 10% bijdragen aan het HWBP met het projectgebonden aandeel, teneinde de 50/50 verhouding in de bijdragen van Rijk en Waterschappen te handhaven. Dit is gedaan door de bijdragen van de waterschappen aan het Deltafonds te verlagen met € 5,4 miljoen.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuiven hebben met name betrekking op de projecten Markermeerdijk, actualisatie Maaswerken en uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Rivier.

Lange termijn ambitie Waterveiligheid

De lange termijn ambitie waterveiligheid betreft met name de (langjarige) activiteiten waarmee een continue kennisbasis gevormd kan worde die als basis dient voor een actueel, degelijk, effectief en uitvoerbaar beleid. Hiertoe is op basis van de actuele programmering een kasschuif uitgevoerd en worden de middelen overgeboekt vanuit de programmaruimte artikel 5.03 naar artikel 01.03 Studie en onderzoekskosten waterveiligheid.

Loon- en Prijsbijstelling 2017

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

Reservering Rijksbijdragen aan meerkosten van rivierverruiming

De beleidsreservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming zijn de startbeslissingen voor de Rijn- en Maastakken genomen en is overgeboekt van artikel 05.03 Investeringsruimte naar artikelonderdeel 01.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma.

Ruimte voor de Rivier meevaller

Dit is, op het project Ruimte voor de Rivier, de vrije ruimte tussen budget en projectraming. Deze ruimte wordt aan de investeringsruimte (artikel 05.03) toegevoegd.

Steenbestorting Westerschelde

Op het project Steenbestortingen Zeeland gaat doet zich een tegenvaller van enkele miljoenen voordoen. De steenbestortingen hebben geleid tot bezwaren van belangengroeperingen. De Raad van State heeft de bezwaren (deels) gesanctioneerd. Dit leidt tot een aanpak met meer compenserende maatregelen. Het vervangen van de steenbestortingen is gestuit op bezwaren om milieuredenen die zich vertaald hebben in compensatiemaatregelen. Daarnaast speelt er een arbitragezaak die kan leiden tot herstelwerkzaamheden en dus extra kosten. De totale tegenvaller van € 7,8 miljoen wordt gecompenseerd vanuit de investeringsruimte artikel 05.03.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

36.928

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

5.334

0

– 500

– 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

42.262

38.561

30.172

31.492

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Deltaplan Zoetwater

17.300

   

13.150

4.150

                     

Kasschuiven

0

– 8.308

– 9.933

– 606

9.806

9.566

– 525

                 

Overboeking Zoetwatermaatregelen

– 31.545

– 9.458

– 9.690

– 12.397

                       

Prijsbijstelling 2017

2.090

281

325

494

524

466

                   

Programma Lumbricus

0

   

500

500

– 500

– 500

                 

Waterkwaliteit

– 1.750

 

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

                 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 17.485

– 19.648

791

14.630

9.182

– 1.375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

24.777

18.913

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

 

38.973

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

 

44.917

41.511

33.122

35.042

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening

 

27.432

21.863

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

 

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

1

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2017

35

0

35

                         

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

1

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening

Deltaplan Zoetwater

Zoetwater is een van de pijlers binnen het Deltaprogramma. Met de Deltabeslissing is een investeringsprogramma gestart met maatregelen door rijk en regio gezamenlijk gefinancierd. Het rijk draagt € 150 miljoen bij aan de uitvoering. Voor een aantal maatregelen zijn er nieuwe ramingen die leiden tot kostenoverschrijding. Het betreft Peilbesluit IJsselmeer (€ 5 miljoen), Noordervaart (€ 9 miljoen) en Bypass Irene Sluis (€ 3,3 miljoen). Totaal wordt nu € 17,3 miljoen vanuit de programmaruimte overgeheveld naar de Zoetwatermaatregelen in de periode 2019/2020.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuiven hebben met name betrekking op actualisatie programmering zoetwatermaatregelen en het project Roode Vaart.

Overboeking Zoetwatermaatregelen

Naar het Provinciefonds worden voor de jaren 2017, 2018 en 2019 middelen (excl. BTW) overgeheveld ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies. De BTW componenten voor de jaren 2017, 2018 en 2019, gekoppeld aan betreffende maatregelen, worden afgedragen aan het BTW-compensatiefonds.

Loon- en Prijsbijstelling 2017

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

0

Extrapolatie 2031

6.829

                           

6.829

Prijsbijstelling 2017

1.209

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

83

79

79

79

79

Mutaties Miljoenennota 2018

 

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

83

79

79

79

6.908

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.112

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

162.435

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

3.187

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

 

165.622

156.964

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

0

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

15.289

3.961

3.450

3.345

4.533

                     

Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud

4.500

 

1.125

1.125

1.125

1.125

                   

Extrapolatie 2031

223.208

                           

223.208

Kasschuiven

0

11.786

18.956

11.837

– 6.861

– 3.381

– 5.962

– 10.000

– 16.375

0

0

0

0

0

0

0

Monitoringsysteem TBES

800

   

800

                       

Prijsbijstelling 2017

22.682

2.032

2.019

1.900

1.129

1.316

1.498

1.601

1.255

1.798

1.381

1.413

1.335

1.335

1.335

1.335

Stroomlijn

– 5.000

       

– 5.000

                   

Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland

– 12.900

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

Mutaties Miljoenennota 2018

 

16.919

24.690

18.147

– 934

– 6.800

– 5.324

– 9.259

– 15.980

938

521

553

475

475

475

223.683

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

182.541

181.654

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.

 

169.466

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv.

 

172.653

163.994

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.

 

189.653

188.765

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

Dit betreft een bijdrage van Ministerie van Economische Zaken met name ten behoeve van ecologisch onderzoek omtrent het project Wind op zee.

Duurzaamheidspilots beheer en onderhoud

Voor de realisatie van een tweetal duurzaamheidspilots (duurzame bestrijding riviererosie en zwerfvuil rivieren) bij op het gebied van het Beheer en Onderhoud met betrekking tot riviererosie en zwerfvuil wordt € 4,5 miljoen vanuit de programmaruimte ingezet € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Extrapolatie 2031

In de begroting 2018 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2031. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2030 stand begroting 2017 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuiven hebben met name betrekking op de projecten Amelander Zeegat, Stroomlijn, groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek.

Loon- en Prijsbijstelling 2017

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

Stroomlijn

Op het project Stroomlijn is een aanbestedingsmeevaller ad € 5 miljoen gerealiseerd dat wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van het Deltafonds.

Waterveiligheid stormvloedkeringen Zuid-Holland

Begin 2016 geconstateerd dat er bij een aantal stormvloedkeringen (Maeslantkering, Hartelkering, Hollandse IJsselkering en Haringvlietsluizen) sprake is van een formatietekort van in totaal 10,2 FTE. De extra formatie is nodig vanwege de complexiteit van de objecten. De capaciteit wordt ingezet voor o.a. het opstellen van faalkansrapportages en een intensievere begeleiding door Rijkswaterstaat richting de aannemers. Dit laatste vanwege de specifieke objectkennis die nodig is om aannemers in staat te stellen kwalitatief goed werk te leveren ten aanzien van het beheer en onderhoud van de stormvloedkeringen.

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Markerwadden fase 1

3.000

3.000

                           

Mutaties Miljoenennota 2018

 

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afsluitdijk

905.479

5.057

47.400

215.100

231.320

214.470

44.220

53.020

5.220

5.220

5.220

5.220

65.102

2.970

2.970

2.970

Payrollers

– 639

– 213

– 213

– 213

                       

Prijsbijstelling 2017

10.406

56

543

2.471

2.660

2.466

509

610

60

60

60

60

749

34

34

34

Mutaties Miljoenennota 2018

 

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

7.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Marker Wadden fase 1

De reservering voor Marker Wadden fase 1 was opgenomen in de programmaruimte. Dit budget wordt in 2017 overgeboekt naar het Groenfonds. Middels een kasschuif wordt het betreffende budget naar voren gehaald en overgeheveld.

Afsluitdijk

Het project Afsluitdijk wordt met een DBFM-contract op de markt gezet. Afronding van de aanbesteding staat gepland voor 2018. Vooruitlopend hierop zijn de beschikbare middelen voor de Afsluitdijk overgeboekt naar artikel 04.02.01. Geïntegreerde contractvormen/PPS.

Loon- en Prijsbijstelling 2017

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

218.495

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

0

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

2.458

1.540

918

                         

Extra capaciteit waterveiligheidexperts

8.973

607

604

600

606

596

596

596

596

596

596

596

596

596

596

596

Extrapolatie 2031

213.682

                           

213.682

Herschikking apparaatsgelden

– 50

– 50

                           

Loonbijstelling 2017

57.041

3.309

4.031

3.982

3.947

3.902

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

Payrollers

639

213

213

213

                       

Prijsbijstelling 2017

12.239

662

887

872

861

847

811

811

811

811

811

811

811

811

811

811

Stormvloedkering Ramspol

9.256

626

622

618

625

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

Strategische capaciteitsmanagement

4.100

411

411

468

688

1.061

1.061

                 

Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland

12.900

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

Mutaties Miljoenennota 2018

 

8.178

8.546

7.613

7.587

7.881

7.730

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

220.351

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

226.673

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 1.500

– 198

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

62.203

63.487

63.132

63.126

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

0

Bijdrage minEZ: Zoutwinning

11

11

                           

Extrapolatie 2031

59.982

                           

59.982

Kasschuiven Overige uitgaven

0

                   

– 296

296

     

KNMI offerte 2017

– 360

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

Prijsbijstelling 2017

10.694

721

737

733

733

708

710

711

714

716

716

730

695

690

690

690

Mutaties Miljoenennota 2018

 

708

713

709

709

684

686

687

690

692

692

410

967

666

666

60.648

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

62.911

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

140

0

0

0

0

0

0

0

0

– 4.437

0

400

– 91.640

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 148.260

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

181.410

45.612

226.986

296.113

419.503

0

Afsluitdijk

– 32.670

     

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

 

Bijdrage EiD

– 3.640

                   

– 3.640

       

Deltaplan grote rivieren

436

                 

436

         

Deltaplan Zoetwater

– 17.300

                       

– 17.300

   

Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud

– 4.500

                 

– 4.500

         

Extra capaciteit waterveiligheidexperts

– 8.973

                         

– 8.377

– 596

Extrapolatie 2031

414.132

                           

414.132

Financiering BRO

– 480

 

– 120

– 120

– 120

– 120

                   

HWBP-2 vrijval

27.000

                 

27.000

         

Jaarlijkse bijdrage VNSC/ extrapolatie

– 802

                 

– 802

         

Kasschuiven

0

– 140

1.180

988

4.006

4.006

4.006

4.006

– 7.994

– 57.323

4.717

51.520

18.760

– 1.738

– 25.994

 

Inpassen min-regel

0

150.000

   

– 150.000

                     

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid

– 26.000

 

– 1.180

– 988

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 13.472

– 1.036

 

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren

– 3.000

                       

– 3.000

   

Legger Vlieland en Terschelling

1.000

                   

1.000

       

Markerwadden fase 1

– 3.000

                       

– 3.000

   

Natuurlijk Markermeer-Ijmeer

5

                 

5

         

Prijsbijstelling 2017

64.040

                   

64.040

       

Regeling Inundatieschade

– 562

                   

– 562

       

Reservering BRO- Bijdrage DGB

43.430

8.000

10.000

10.000

9.500

5.930

                   

Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW

0

– 523

                   

523

     

Reservering NIOZ Texel- meerkosten

– 2.400

                     

– 2.400

     

Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming

– 196.000

               

– 67.025

– 69.083

– 59.892

       

Reservering regionale keringen in beheer bij het rijk

– 200.000

             

– 97.000

 

– 103.000

         

Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer

– 30.000

             

– 13.790

– 16.210

           

Risicoreservering Zandwinning- meerkosten

0

                 

60

 

– 60

     

Ruimte voor de Rivier

76.773

                 

76.773

         

Steenbestorting Westerschelde

– 7.844

                     

– 7.844

     

Stormvloedkering Ramspol

– 9.256

                         

– 8.641

– 615

Strategische capaciteitsmanagement

– 3.984

                     

– 3.984

     

Stroomlijn

5.000

                 

5.000

         

Mutaties Miljoenennota 2018

 

157.337

9.880

9.880

– 140.620

5.810

0

0

– 122.790

– 144.564

– 67.400

48.460

989

– 41.480

– 47.018

412.921

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

9.077

9.880

9.880

9.380

5.810

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reservering regionale keringen in beheer bij het rijk

200.000

             

97.000

 

103.000

         

Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer

30.000

             

13.790

16.210

           

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

132.438

285.470

281.290

428.554

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

457.200

323.140

500.650

569.777

693.167

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

298.661

304.609

299.492

296.230

287.799

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Afsluitdijk

Bij de Afsluitdijk wordt de waterafvoercapaciteit vergroot door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever. Deze areaalgroei brengt extra beheerkosten met zich mee, waarvoor een risicoreservering binnen de programmaruimte op het Deltafonds is gedaan. Het project Afsluitdijk wordt met een DBFM-contract op de markt gezet. Afronding van de aanbesteding staat gepland voor 2018. Vooruitlopend hierop zijn de beschikbare middelen voor de Afsluitdijk overgeboekt naar artikel 04.02.01. Geïntegreerde contractvormen/PPS.

Bijdrage eID

Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen is benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een bijdrage van € 2 miljoen structureel. Deze mutatie betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Deltafonds.

Deltaplan zoetwater

Zoetwater is een van de pijlers binnen het Deltaprogramma. Met de Deltabeslissing is een investeringsprogramma gestart met maatregelen die door Rijk en Regio gezamenlijk worden gefinancierd. Het rijk draagt € 150 miljoen bij aan de uitvoering. Voor een aantal maatregelen zijn er nieuwe ramingen die zullen leiden tot kostenoverschrijding. Het betreft Peilbesluit IJsselmeer (€ 5 miljoen), Noordervaart (€ 9 miljoen) en Bypass Irene Sluis (€ 3,3 miljoen). Totaal wordt nu € 17,3 miljoen vanuit de programmaruimte overgeheveld naar de Zoetwatermaatregelen in de periode 2019/2020.

Extra capaciteit waterveiligheidexperts

Deze waterveiligheidsexperts zijn nodig om het hoofdkennisveld «Waterveiligheid» te versterken. In de Kenniskoers is vastgesteld dat »waterveiligheid» een critical field is dat versterkt moet worden. Het gaat daarbij met name om het verbinden van de theoretische kennis van de kennisinstituten/universiteiten met de praktijk van de waterbeheerder. Daarvoor zijn experts nodig met enerzijds voldoende diepgaande kennis om de theoretische kennis te doorgronden, en daarnaast in staat zijn om deze kennis in de breedte te verbinden met de praktijk (en het beleid).

Extrapolatie 2031

In de begroting 2018 is de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2031. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2030 stand begroting 2017 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

HWBP-2 vrijval

In deze begroting is een vrijval van het HWBP-2 verwerkt van € 81 miljoen. Over de middelen die vrijvallen uit het HWBP-2 hebben de Minister van IenM en de Unie van Waterschappen afspraken gemaakt in «afsprakenkader nieuwe waterveiligheidsnormen» (18 juni 2014), waarbij is afgesproken dat twee derde deel van de vrijval beschikbaar komt voor het HWBP en een derde voor de programmaruimte op het Deltafonds, ten behoeve van de waterveiligheidsopgave. Bij de verwerking moet ook rekening gehouden met de afspraak uit het Bestuursakkoord Water dat de individuele waterschappen 10% bijdragen aan het HWBP met het projectgebonden aandeel, teneinde de 50/50 verhouding in de bijdragen van Rijk en Waterschappen te handhaven. Dit is gedaan door de bijdragen van de waterschappen aan het Deltafonds te verlagen met € 5,4 miljoen.

Lange termijn ambitie waterveiligheid

De lange termijn ambitie waterveiligheid betreft met name de (langjarige) activiteiten waarmee een continue kennisbasis gevormd kan worde die als basis dient voor een actueel, degelijk, effectief en uitvoerbaar beleid. Hiertoe is op basis van de actuele programmering een kasschuif uitgevoerd en worden de middelen overgeboekt vanuit de programmaruimte artikel 5.03 naar artikel 01.03 Studie en onderzoekskosten waterveiligheid.

Loon- en prijsbijstelling 2017

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

Reservering BRO

In de begroting 2018 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor de realisatie van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord.

Reservering rijksbijdragen aan meerkosten van rivierverruiming

De beleidsreservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming zijn de startbeslissingen voor de Rijn- en Maastakken genomen en is overgeboekt van artikel 05.03 Investeringsruimte naar artikelonderdeel 01.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma.

Reservering regionale keringen in beheer bij het rijk

Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer

Voorgesteld wordt om de beleidsreservering regionale keringen in beheer bij het rijk en rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer over te boeken naar het nieuwe artikelonderdeel 05.04 Reserveringen.

Ruimte voor de Rivier

De vrije ruimte tussen budget en projectraming bij het project Ruimte voor de Rivier wordt toegevoegd aan de investeringsruimte (artikel 05.03).

Steenbestorting Westerschelde

Op het project Steenbestortingen Zeeland doet zich een tegenvaller van enkele miljoenen voor. De steenbestortingen hebben geleid tot bezwaren van belangengroeperingen. De Raad van State heeft de bezwaren (deels) gesanctioneerd. Dit leidt tot een aanpak met meer compenserende maatregelen. Daarnaast speelt er een arbitragezaak die kan leiden tot herstelwerkzaamheden en dus extra kosten. De totale tegenvaller van € 7,8 miljoen wordt gecompenseerd vanuit de investeringsruimte artikel 05.03.

Stormvloedkering Ramspol

Het toenmalige Waterschap Groot Salland (nu Waterschap Drents Overijsselse Delta) heeft in 2014 de Ramspolkering overgedragen aan Rijkswaterstaat. De faalkanseis van 1:100 is nu wettelijk vastgelegd in het nieuwe Beoordelings Instrumentarium (WBI2017), conform de Waterwet. RWS brengt de beoordelingssystematiek voor de faalkansprestatie in lijn met de uniforme RWS standaarden en de eis vanuit de Waterwet. Ter financiering hiervan wordt € 0,6 miljoen per jaar overgeboekt vanuit de programmaruimte naar Apparaatskosten RWS.

Stroomlijn

Deze mutatie betreft een aanbestedingsmeevaller ad € 5 miljoen op het project stroomlijn. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de investeringsruimte.

Waterveiligheid stormvloedkeringen Zuid-Holland

Begin 2016 geconstateerd dat er bij een aantal stormvloedkeringen (Maeslantkering, Hartelkering, Hollandse IJsselkering en Haringvlietsluizen) sprake is van een formatietekort van in totaal 10,2 FTE. De extra formatie is nodig vanwege de complexiteit van de objecten. De capaciteit wordt ingezet voor o.a. het opstellen van faalkansrapportages en een intensievere begeleiding door Rijkswaterstaat richting de aannemers. Dit laatste vanwege de specifieke objectkennis die nodig is om aannemers in staat te stellen kwalitatief goed werk te leveren ten aanzien van het beheer en onderhoud van de stormvloedkeringen.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 68.719

– 3.298

49.002

– 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM

 

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

BCF/PF Rivierverruiming Rijn

– 3.028

– 3.028

                           

Bijdrage EiD

– 3.640

 

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

Bijdrage minEZ: Bedrijfswaterwijzer

– 150

– 150

                           

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

17.747

5.501

4.368

3.345

4.533

                     

Bijdrage minEZ: Zoutwinning

11

11

                           

Bouw Nieuwe GEO centrifuge

– 3.100

 

– 1.030

– 1.030

– 1.040

                     

Extrapolatie 2031

1.147.646

                           

1.147.646

Financiering BRO

– 480

 

– 120

– 120

– 120

– 120

                   

Herschikking apparaatsgelden

– 50

– 50

                           

KNMI offerte 2017

– 360

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

Loonbijstelling 2017

57.041

3.309

4.031

3.982

3.947

3.902

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

Monitoring Langsdammen Waal

1.986

1.000

986

                         

naar PBL-opdracht Kwartiermakers on climate Adaptation

– 60

– 60

                           

Overboeking Zoetwatermaatregelen

– 31.545

– 9.458

– 9.690

– 12.397

                       

Prijsbijstelling 2017

182.437

8.535

10.971

10.911

11.870

13.870

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

Reservering BRO- Bijdrage DGB

43.430

8.000

10.000

10.000

9.500

5.930

                   

Strategische capaciteitsmanagement

116

116

                           

Mutaties Miljoenennota 2018

 

13.702

19.232

14.407

28.406

23.298

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

1.163.777

Stand ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

 

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

 

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

 

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Bijdrage eID

Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen is benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een bijdrage van € 2 miljoen structureel. Deze mutatie betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Deltafonds.

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

Dit betreft een bijdrage van Ministerie van Economische Zaken met name ten behoeve van ecologisch onderzoek omtrent het project Wind op zee.

Extrapolatie 2031

Bij de begroting 2018 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2031. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2030 stand begroting 2017 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

Loon- en prijsbijstelling 2017

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

Overboeking Zoetwatermaatregelen

Naar het Provinciefonds worden voor de jaren 2017, 2018 en 2019 middelen (excl. BTW) overgeheveld ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies. De BTW componenten voor de jaren 2017, 2018 en 2019, gekoppeld aan betreffende maatregelen, worden afgedragen aan het BTW-compensatiefonds.

Reservering BRO

Bij de begroting 2018 worden op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord.

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

24.850

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

9.885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

34.735

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Kasschuiven investeren

0

– 15.044

– 7.714

– 3.608

 

758

17.320

8.288

               

Monitoring Langsdammen Waal

– 1.327

   

– 1.327

                       

Prijsbijstelling 2017

6.531

226

292

534

766

724

828

698

590

611

632

630

       

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 14.818

– 7.422

– 4.401

766

1.482

18.148

8.986

590

611

632

630

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

19.917

25.676

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

279

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

48

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven investeren

0

231

 

– 231

                       

Monitoringsysteem TBES

– 800

   

– 800

                       

Natuurlijk Markermeer-Ijmeer

– 5

   

– 5

                       

Prijsbijstelling 2017

262

3

9

9

241

                     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

234

9

– 1.027

241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

282

777

777

21.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

1.435

1.850

3.300

4.200

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.430

2.845

4.295

5.195

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage minEZ: Bedrijfswaterwijzer

– 150

– 150

                           

Waterkwaliteit

1.750

 

350

350

350

350

350

                 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 150

350

350

350

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

2.280

3.195

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit

 

26.124

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit

 

37.213

36.711

57.475

92.749

71.800

62.813

60.525

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit

 

22.479

29.648

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Monitoring Langsdammen Waal

Op artikelonderdeel 1.02 wordt op het project monitoring Langsdammen Waal een tekort voorzien wat met name wordt veroorzaakt doordat de meeste noodzakelijke meet- en peilwerkzaamheden, inclusief verwerking en analyses, voor de pilot niet in eigen huis worden gedaan en uitbesteed moeten worden. Compensatie voor dit tekort is gevonden binnen het programma Kader richtlijn water 1.

Loon- en Prijsbijstelling 2017

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

Waterkwaliteit

Dit betreft een onttrekking van het onderdeel waterkwaliteit uit de reservering zoetwatervoorziening/waterkwaliteit, die vanwege het zwaartepunt op artikel 2.02 zoetwater stonden begroot, ten behoeve van uitvoering/financiering MIRT-onderzoeken waterkwaliteitsprojecten die nodig zijn voor uitvoering van de waterambitie. De middelen voor dit waterkwaliteitsonderdeel worden overgeboekt naar artikel 07.03 «Investeren in waterkwaliteit» waar ze dienen te worden verantwoord.

Licence