Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: VERDIEPINGSBIJLAGE

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de Ontwerpbegroting 2017 en de begroting 2018. De mutaties t/m de eerste suppletoire begroting 2017 zijn eerder al bij de eerste suppletoire begroting 2017 toegelicht.

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

110.249

108.905

108.905

109.005

109.005

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

4.431

900

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

110.812

114.680

109.805

108.905

109.005

109.005

109.005

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

250.598

246.720

246.078

245.087

245.087

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

25.142

2.650

2.700

2.708

2.708

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

318.845

275.740

249.370

248.778

247.795

247.795

247.795

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (ontvangsten)

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

1.212

1.227

1.242

1.242

1.242

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

2.760

1.212

1.227

1.242

1.242

1.242

1.242

Artikel 3 Europese samenwerking (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

7.756.749

8.721.560

8.615.973

8.769.784

9.020.643

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

– 87.102

335.486

– 25.469

– 26.362

– 26.362

 

nieuwe mutaties

 

– 385.672

– 667.841

627.338

633.814

249.857

 

Stand ontwerpbegroting 2018

8.862.286

7.283.975

8.389.205

9.217.842

9.377.236

9.244.138

9.508.592

Toelichting uitgaven artikel 3

Met name door grote vertragingen in de uitvoering van het cohesiebeleid treedt er in de jaren 2016, 2017 en 2018 forse onderuitputting op. Door middel van een technische aanpassing van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) worden deze middelen naar latere jaren geschoven. De meevallers in de afdrachten in 2017 en 2018 leiden daardoor tot tegenvallers in 2019 en 2020. Daarnaast is in deze schuif ook het effect van de begroting 2018 opgenomen. De marge van EUR 9,1 miljard die in het Commissievoorstel voor de EU-begroting 2018 is opgenomen zal naar alle waarschijnlijkheid niet tot betalingen leiden in 2018. Overige ramingsbijstellingen betreffen onder andere de effecten van de nieuwe Spring Forecast/ACOR raming van de Commissie op de verschillende grondslagen voor de afdrachten.

Artikel 3 Europese samenwerking (ontvangsten)

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

641.003

653.820

666.894

680.229

700.631

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

3.154.041

97

97

96

96

 

nieuwe mutaties

 

– 30.631

32.984

33.642

34.315

28.201

 

Stand ontwerpbegroting 2018

1.135.998

3.764.413

686.901

700.633

714.640

728.928

741.382

Toelichting ontvangsten artikel 3

De ontvangsten zijn bijgesteld als gevolg van de effecten van de nieuwe Spring Forecast/ACOR raming van de Commissie.

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

48.541

48.763

48.176

48.176

48.176

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

2.500

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

150

1.330

1.280

1.272

1.360

 

nieuwe mutaties

 

40

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

69.776

51.231

50.093

49.456

49.448

49.536

49.536

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen (ontvangsten)

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

52.618

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

Artikel 5 Geheim

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie nota van wijziging 2017

             

mutatie amendement 2017

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

             

nieuwe mutaties

             

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

34.158

85.368

84.084

121.365

126.223

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

– 34.105

– 18.906

– 15.563

– 12.198

– 5.503

 

nieuwe mutaties

 

– 1.110

1.867

– 3.697

327

1.110

 

Stand ontwerpbegroting 2018

0

– 1.057

68.329

64.824

109.494

121.830

148.415

Toelichting artikel 6

De mutaties zijn het gevolg van de bijstelling van de raming van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau. Hierdoor stijgt het beschikbare budget voor 2017 en 2018. De verlaging voor 2019 en verder is het gevolg van het verwerken van de bijdrage aan de World Expo 2020 die is toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 7 Apparaat (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2016

 

679.241

658.000

644.872

643.170

643.488

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

36.499

10.455

15.055

13.055

13.055

 

nieuwe mutaties

 

– 521

– 842

– 842

– 1.042

– 1.042

 

Stand ontwerpbegroting 2017

744.579

715.219

667.613

659.085

655.183

655.501

655.647

Artikel 7 Apparaat (ontvangsten)

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

48.102

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

Licence