Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: MOTIES EN TOEZEGGINGEN IN HET VERGADERJAAR 2016/2017

Moties

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van zaken

24-05-2017

Motie 676, nr. 271, motie-Karabulut over een restrictief wapenexportbeleid richting Saudi-Arabië

VAO NAVO d.d. 23-05-2017

Aan voldaan per brief

DVB-083, verzonden op 15 juni 2017

24-01-2017

Motie 34 550 V, nr. 64, motie-Van Nispen/Sjoerdsma over maatregelen om misdrijven en overtredingen van buitenlandse diplomaten niet onbestraft te laten

VAO Diplomatieke immuniteit d.d. 19-01-2017

In behandeling

       

02-11-2016

Motie EK 34 550, D, motie-De Graaf (D66) c.s. over een Europeanisering van door EU-landen bezette zetels in de Veiligheidsraad

APB 2016 EK d.d. 01-11-2016

In behandeling

30-11-2016

Gewijzigde motie 32 735, nr. 162, motie-Knops over veroordelen van arrestaties van democratisch gekozen parlementariërs

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief DIE-42665 verzonden op 27 januari 2017

30-11-2016

Gewijzigde motie 34 550-V, nr. 37, motie-Kuzu over bescherming van mensenrechtenverdedigers van het Internationaal Strafhof

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DMM-834137 verzonden op 16 januari 2017

30-03-2017

Motie 21 501-02, nr. 1735, motie-Ten Broeke c.s. over zich binnen de Europese Unie inspannen voor een restrictief wapenexportbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 30-03-2017

Aan voldaan per brief DIE-593543 verzonden op 25 april 2017

       

30-03-2017

Motie 21 501-02, nr. 1736, motie-Ten Broeke over het verificatie- en inspectiemechanisme inzake wapens voor voedsel en hulpgoederen

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 30-03-2017

Aan voldaan per brief DIE-692215 verzonden op 31 mei 2017

02-02-2017

Motie 21 501-20, nr. 1184, motie-Van Bommel over een onafhankelijk onderzoek naar gedwongen verdwijningen en martelingen in Egyptische gevangenissen

Debat over de informele Europese Top d.d. 3 februari 2017 d.d. 02-02-2017

Aan voldaan per brief DAM-161–3 verzonden op 23 februari 2017

21-04-2017

Motie 21 501-20, nr. 1209, motie-Voordewind over het juridische kader voor het reguleren van politieke activiteiten van vreemdelingen en vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden in Nederland

Debat over de Europese Top d.d. 29 april 2017 en over de uitkomst van het referendum in Turkije d.d. 19-04-2017

In behandeling

       

09-12-2016

Motie 21 501-02, nr. 1705, motie-Omtzigt over onderzoeken of EU-gelden direct of indirect gebruikt zijn voor marteling

VSO Raad Algemene Zaken d.d. 08-12-2016

Mondeling aan voldaan tijdens AO RAZ d.d. 18 januari 2017

23-03-2017

Motie 21 501-02, nr. 1729, motie-Omtzigt c.s. over een collectief verzoek om openbaarmaking van de rapporten van het CPT over bezoeken aan Turkse gevangenissen

VSO over de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 maart 2017 d.d. 23-03-2017

Aan voldaan per brief DIE- 632992 verzonden op 04 mei 2017

       

23-03-2017

Motie 21 501-02, nr. 1730, motie-Omtzigt c.s. over een gemeenschappelijke lijn over de ruimte die niet-lidstaat Turkije heeft voor het ontplooien van politieke activiteiten in de EU

VSO over de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 maart 2017 d.d. 23-03-2017

Aan voldaan per brief DIE-554889 verzonden op 15 april 2017

       

23-03-2017

Motie 21 501-02, nr. 1731, motie-Karabulut c.s. over zich in EU-verband inspannen voor vrijlating van gekozen parlementariërs in Turkije

VSO over de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 maart 2017 d.d. 23-03-2017

Aan voldaan per brief DIE-593542 verzonden op 25 april 2017

15-09-2016

Motie 21 501-20, nr. 1144, motie-Omtzigt over voor elke vergadering de uitnodigingsbrief, de relevante stukken en de kabinetsinzet naar de Kamer

Debat over de Informele Europese Top Bratislava van 16 september 2016 d.d. 14-10-2016

In behandeling

02-02-2017

Motie 21 501-20, nr. 1189, motie-Voordewind c.s. over alleen instemmen met een overeenkomst over vluchtelingen tussen de EU en Libië indien de rechten van vluchtelingen en een humane opvang gegarandeerd zijn

Debat Informele Europese Top d.d. 3 en 4 februari d.d. 02-02-2017

In behandeling

21-04-2017

Motie 21 501-20, nr. 1204, motie-Omtzigt over de verplichtingen die de EU is aangegaan namens Nederland

Debat over de Europese Top d.d. 29 april 2017 en over de uitkomst van het referendum in Turkije d.d. 19-04-2017

Aan voldaan per brief DIE-632992 verzonden op 04 mei 2017

21-04-2017

Motie 21 501-20, nr. 1205, motie-Omtzigt c.s. over de status van Turkije als kandidaat-lidstaat van de EU

Debat over de Europese Top d.d. 29 april 2017 en over de uitkomst van het referendum in Turkije d.d. 19-04-2017

Aan voldaan per brief DIE-632992 verzonden 04 mei 2017

21-04-2017

Motie 21 501-20, nr. 1207, motie-Van Ojik/Van den Hul over de financiering van ngo's voor mensenrechten na stopzetten van de pre-accessiesteun

Debat over de Europese Top d.d. 29 april 2017 en over de uitkomst van het referendum in Turkije d.d. 19-04-2017

Aan voldaan per brief DIE-632991 verzonden op 04 mei 2017

       

21-04-2017

Motie 21 501-20, nr. 1214, motie-Maeijer over het Europees Parlement met 73 Britse zetels verkleinen na Brexit

Debat over de Europese Top d.d. 29 april 2017 en over de uitkomst van het referendum in Turkije d.d. 19-04-2017

In behandeling

       

21-04-2017

Motie 21 501-20, nr. 1217, motie-Van Rooijen over in EU-verband bepleiten om pre-accessiesteun per direct op te schorten

Debat over de Europese Top d.d. 29 april 2017 en over de uitkomst van het referendum in Turkije d.d. 19-04-2017

Aan voldaan per brief DIE-593543 verzonden op 25 april 2017

21-04-2017

Motie 21 501-20, nr. 1218, motie-Van Rooijen over een beperkter Europees Parlement en een kleinere Europese Commissie

Debat over de Europese Top d.d. 29 april 2017 en over de uitkomst van het referendum in Turkije d.d. 19-04-2017

In behandeling

21-04-2017

Motie 21 501-20, nr. 1222, motie-Leijten/Van den Hul over bindende afspraken tussen VK en EU om belastingontwijking te voorkomen

Debat over de Europese Top d.d. 29 april 2017 en over de uitkomst van het referendum in Turkije d.d. 19-04-2017

In behandeling

16-05-2017

Motie 21 501-20, nr. 1227, motie- Voordewind/Leijten over geen Turks referendum op Ned. bodem over herinvoering van de doodstraf in Turkije

Debat over de uitkomsten van de Europese top van 29 april 2017 d.d. 09-05-2017

In behandeling

16-05-2017

Motie 21 501-20, nr. 1229 motie-Anne Mulder c.s. over een advies over coalitievorming met andere landen na de brexit

Debat over de uitkomsten van de Europese top van 29 april 2017 d.d. 09-05-2017

In behandeling

30-11-2016

Motie 32 735, nr. 163, motie-Knops over veroordelen van het optreden van Turkse veiligheidstroepen in het zuidoosten van Turkije

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief DEU-593543 verzonden op 25 april 2017

30-11-2016

Motie 32 735, nr. 165, motie-Van Bommel over meer structurele steun aan de Internationale Commissie voor Vermiste Personen

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 16-11-2016

In behandeling

23-09-2016

Motie 32 824, nr. 151, motie-Pechtold c.s. over veroordeling van de handelwijze van de Turkse regering na de couppoging

Debat nasleep van de legercoup in Turkije d.d. 13-09-2016

Aan voldaan per brief BZ-88383 d.d. 11 oktober 2016

30-09-2016

Motie 32 824, nr. 155, motie-van Haersma Buma c.s. over voorkomen dat gebedshuizen in Nederland worden gefinancierd door de Turkse overheid

Debat nasleep van de legercoup in Turkije d.d. 13-09-2016

Aan voldaan per brief DIE-13 verzonden op 19 april 2017

30-09-2016

Motie 32 824, nr. 158, motie-Roemer/Segers over opschorten van de pre-accessiesteun aan Turkije

Debat nasleep van de legercoup in Turkije d.d. 13-09-2016

Aan voldaan per brief DIE-88383 verzonden op 24 oktober 2016

16-05-2017

Motie 34 235, nr. 10, motie-Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten

Debat over Protocol nr. 16 Verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden d.d. 10-05-2017

In behandeling

16-05-2017

Motie 34 235, nr. 11, motie-Ozutok over de mogelijke implicaties van prejudicële EHRM-adviezen

Debat over Protocol nr. 16 Verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden d.d. 10-05-2017

In behandeling

24-01-2017

Motie 34 550 V, nr. 63, motie-De Roon c.s. over diplomatieke kentekens voor slechts één jaar verstrekken

VAO Diplomatieke immuniteit d.d. 19-01-2017

In behandeling

23-09-2016

Motie 34 550, nr. 13, motie-Pechtold c.s. over een antwoord formuleren op de uitkomst van het referendum over het Associatieakkoord met Oekraïne

APB TK d.d. 22-09-2016

Aan voldaan per brief DIE-1110 verzonden op 11 oktober 2016

30-11-2016

Motie 34 550-V, nr. 23, motie-Knops over het CPT-rapport betrekken bij de voortgangsrapportage over Turkije

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

In behandeling

30-11-2016

Motie 34 550-V, nr. 24, motie-Servaes c.s. over het facultatief protocol bij het ESC-verdrag

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

In behandeling

30-11-2016

Motie 34 550-V, nr. 25, motie-Servaes/Kerstens over het WK voetbal in Qatar en de situatie van arbeidsmigranten

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief BSG-13 verzonden op 25 april 2017

30-11-2016

Motie 34 550-V, nr. 31, motie-Sjoerdsma over het aanstellen van een speciale havenambassadeur

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

In behandeling

30-11-2016

Motie 34 550-V, nr. 32, motie-Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DJZ-257959 verzonden op 21 maart 2017

30-11-2016

Motie 34 550-V, nr. 38, motie-Kuzu over de positie van de Rohingya's

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief BSG-13 verzonden op 25 april 2017

14-02-2017

Motie 34 648, nr. 6 motie-Verhoeven over haast maken met een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem

Staat van de Europese Unie Sta Debat Staat van de Unie 2017 d.d. 10-02-2017

Aan voldaan per brief DIE-803358 verzonden op 27 juni 2017

Toezeggingen

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van zaken

26-10-2016

De Kamer ontvangt het schematisch overzicht van de wet- en regelgeving inzake de doorvoer van militaire goederen op schrift.

AO Wapenexport beleid d.d. 25-10-2016

Aan voldaan

per brief DVB NW-740 verzonden op 21 november 2016

26-10-2016

De Kamer ontvangt nadere achtergrondinformatie met betrekking tot de historische overzichten die zijn gebruikt om te achterhalen of door Nederland geleverd (overtollig) militair materieel is ingezet in de strijd in Jemen

AO Wapenexport beleid d.d. 25-10-2016

Aan voldaan per brief DVB NW-740 verzonden op 21 november 2016

26-10-2016

De Kamer ontvangt op korte termijn een brief over de Nederlandse inzet met betrekking tot de VN-resolutie inzake kernontwapening

AO Wapenexport beleid d.d. 25-10-2016

Aan voldaan per brief DVB NW-709 verzonden op 27 oktober 2016

22-03-2017

Nederland zal de hervormingen in Montenegro blijven monitoren en bij bilaterale contacten aan de orde stellen

Plenair debat (EK) Goedkeuring Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro d.d. 21-03-2017

Aan voldaan per brief DVB VD-067 verzonden op 19 mei 2017

22-02-2017

Het kabinet zal de rapporten over de implementatie van de EU OEK Associatieovereenkomst die jaarlijks in de EU – OEK Associatieraad worden besproken met de Kamer delen

Plenair debat Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne d.d. 21-02-2017

In behandeling

14-09-2016

De Kamer ontvangt een brief t.a.v. het EU – OEK verdrag, voorafgaand aan de ER van oktober

Debat over de Informele Europese Top Bratislava van 16 september 2016 d.d. 14-10-2016

Aan voldaan per brief DIE- 0710 verzonden op 07 oktober 2016

30-11-2016

De Kamer ontvangt voorafgaand aan de stemmingen van 8-12-2016 informatie over de dekking van het amendement-Servaes (34 550-V, nr. 17)

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief FEZ-14954 verzonden op 05 dec. 2016

18-11-2016

De Kamer ontvangt een Kamerbrief over gelden die de EU in Turkije spendeert in het kader van pre-accesie en de EU-Turkije Verklaring van 18 maart jl.

AO RAZ d.d. 10-10-2016

Aan voldaan per brief DIE-13283 verzonden op 2 december 2016

14-10-2016

De Minister zal de Anti-ISIS coalitie blijven oproepen tot een lange termijn stabilisatie strategie voor Irak

AO Nederlandse inzet in strijd tegen ISIS d.d. 28-09-2016

Aan voldaan per brief DVB-021 verzonden op 04 april 2017

10-02-2017

De Minister zal zich met de Minister voor BuHa-OS verstaan over het duurzaamheidshoofdstuk en hoe de walvisvangst daarin aan bod komt

Plenair debat Staat van de Unie d.d. 09-02-2017

Aan voldaan per brief IMH-16243 verzonden op 10 april 2017

30-11-2016

De Minister zal de Kamer een voorstel doen voor intensivering van de inzet van BZ voor slachtoffers van huwelijksdwang

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DCV-13 verzonden op 12 juni 2017

18-11-2016

Begin december ontvangt de Kamer de reactie van het kabinet op onderzoek van dhr. Limpach over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië

Notaoverleg mensenrechtenbeleid d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief DAO-15021 verzonden op 02 december 2016

05-01-2017

De ministers van BZ en voor BuHa-OS zullen in de volgende voortgangsrapportage de Nldse inzet op het gebied van migratie in Mali op coherente wijze uiteenzetten, inclusief de Nldse bilaterale inspanningen bij het tegengaan van documentfraude

AO verlenging MINUSMA Mali d.d. 22-12-2016

Aan voldaan per brief DVB-17 verzonden op 11 mei 2017

14-10-2016

De Minister zal extra aandacht besteden aan hoe ICC te betrekken bij vervolging oorlogsmisdaden in Syrië

Debat over de Europese Top van 20 en 21 oktober 2016 d.d. 12-10-2016

Aan voldaan per brief DIE-695597 verzonden op 24 oktober 2016

23-01-2017

De Minister stemt in met het organiseren van een besloten overleg na 7 februari met de commissie over informatievoorziening over de onderhandelingen met de EU27 en het VK over de Brexit.

AO RAZ d.d. 18-01-2017

Besloten overleg vond plaats op 10 april 2017

30-11-2016

De Minister komt uiterlijk in december terug op de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DJZ-909424 verzonden op 29 december 2016

30-11-2016

De Minister zal de Kamer inlichten over de inzet van Nederland voor de besprekingen over het verdrag voor het verbod op nucleaire wapens

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DVB-046 verzonden op 24 maart 2017

13-09-2016

De Minister zal een brief naar de Tweede Kamer versturen met betrekking tot de Gülenlijsten

Plenair debat nasleep legercoup Turkije d.d. 13-09-2016

Aan voldaan per brief DEU-23916 verzonden op 23 september 2016

20-01-2017

De Minister zal dinsdag in Malta de EU-toetreding tot het Europees Verdrag van de rechten van de Mens aan de orde stellen en de Kamer informeren over de voortgang die tijdens het Maltees Voorzitterschap is geboekt

AO Europese rechtsstaat en mensenrechten d.d. 19-01-2017

In behandeling

30-11-2016

De Minister zal in EU-kader bezien of er een EU-eenheid gevonden kan worden om een formeel signaal aan Turkije te geven dat de toetredingsonderhandeling de facto stilliggen

AO EU uitbreiding d.d. 30-11-2016

Aan voldaan per brief DIE-907355 verzonden op 13 januari 2017

11-11-2016

De Minister zal tijdens de RAZ/RBZ pleiten voor openbaarmaking van het CPT rapport over Turkije

AO RAZ d.d. 10-11-2016

Aan voldaan per brief DIE-13283 verzonden op 2 december 2016

30-11-2016

De Minister onderzoekt of paspoortaanvragen op een verantwoorde manier overgenomen kunnen worden door externe dienstverlening

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

In behandeling

07-10-2016

De Minister zal de Kamer informeren over de voortgang van het door Turkije vrijgeven van rapport van de EU Comité voor CPT van RvE over bezoek aan gevangenissen en politiebureaus in Turkije.

AO RAZ d.d. 05-10-2016

Aan voldaan per brief DIE-732183 verzonden op 7 november 2016

20-01-2017

De Minister zal proberen activiteiten van de Europese Commissie richting Polen in de Raad aan de orde te stellen als de reactie van de Europese Commissie daartoe aanleiding geeft in februari.

AO Europese rechtsstaat en mensenrechten d.d. 19-01-2017

Aan voldaan per brief DIE-665019 verzonden op 15 mei 2017

20-01-2017

De Minister zal bij de Europese Commissie aandringen op hulp bij het versterken van nationale instituties volgende week in Malta en daarover de Kamer informeren in het verslag van de Raad Algemene Zaken.

AO Europese rechtsstaat en mensenrechten d.d. 19-01-2017

Aan voldaan per brief DIE-42665 verzonden op 27 januari 2017

30-11-2016

De Minister zal nagaan of de ambassade van Qatar in Nederland een moskee in het buitenland financiert

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief MinSZW-0000260822 verzonden op 5 december 2016

15-06-2017

Begin volgend jaar zal er een rapportage van de IOB over de evaluatie van de hele consulaire keten en consulaire dienstverlening komen

Wetgevingsoverleg Jaarverslag BuZa 2016 d.d. 12-16-2017

In behandeling

       

05-01-2017

De Kamer wordt per brief geïnformeerd over het Duitse politieke besluit na bespreking in de Bondsdag

AO MINUSMA d.d. 22-12-2016

Aan voldaan per brief DVB-16011 verzonden op 14 februari 2017

15-12-2016

Wanneer het nieuwe systeem van notificaties begin 2018 gereed is zal op basis daarvan een een naming en shaming lijst tot stand worden gebracht

AO Diplomatieke immuniteit d.d. 14-12-2016

In behandeling

15-06-2017

In de aanstaande rapportage over het gedetineerdenbeleid zal informatie komen over de allocatie van middelen, zowel kwalitatief als kwantitatief

Wetgevingsoverleg Jaarverslag BuZa 2016 d.d. 12 juni 2017

Aan voldaan per brief DCV-3902017 verzonden op 10 augustus 2017

18-05-2017

Kamer informeren over de missie van ECHO in Venezuela op humanitair terrein

AO actuele situatie in Venezuela d.d. 17-05-2017

Aan voldaan per brief DWH-13 verzonden op 5 juli 2017

15-12-2016

Kamer informeren over situatie andere landen m.b.t boeteproblematiek

AO Diplomatieke immuniteit d.d. 14-12-2016

Aan voldaan per brief DPG-13 verzonden op 18 januari 2017

15-12-2016

Kamer informeren over situatie andere landen m.b.t particuliere bedienden

AO Diplomatieke immuniteit d.d. 14-12-2016

Aan voldaan per brief DPG-15317 verzonden op 14 februari 2017

18-05-2017

Kamer informeren over terugkoppeling van Venezuela briefing in VNVR

AO Actuele situatie in Venezuela d.d. 17-05-2017

Aan voldaan per brief DWH-13 verzonden op 5 juli 2017

15-12-2016

Kamer informeren over uitkomst gesprek met VP EOB

AO Diplomatieke immuniteit d.d. 14-12-2016

Aan voldaan per brief DPG-15307 verzonden op 23 februari 2017

15-06-2017

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over de evaluatie van de pilot in Edinburgh over de documentenverstrekking

Wetgevingsoverleg Jaarverslag BuZa 2016 d.d. 12-06-2017

In behandeling

18-05-2017

De Kamer wordt geïnformeerd over wat NL en de EU kunnen doen aan de humanitaire situatie in Venezuela, na bespreking met de Minister voor BuHa-OS

AO Actuele situatie in Venezuela d.d. 17-05-2017

Aan voldaan per brief DWH-13 verzonden op 5 juli 2017

15-12-2016

Wetsvoorstel notificaties zal naar de Kamer worden gestuurd en Kamer zal worden geïnformeerd over de mogelijkheden tot aanhouden diplomaten bij NLse grens

AO Diplomatieke immuniteit d.d. 14-12-2016

In behandeling

18-11-2016

De Minister zegt toe dat er in de loop van december informatie naar de Kamer komt over de stand van zaken rond de VN klachtrechtprotocollen.

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief DJZ-909424 verzonden op 29 december 2016

22-02-2017

De Kamer informeren over gesprek met Turkse TZ en uitkomst overleg met gelijkgezinde EU-lidstaten over de kwestie van intrekking van Turkse paspoorten

Vragenuur Sjoerdsma (D66) over het bericht dat Turkije paspoorten intrekt van Turken van wie vermoed wordt dat ze banden hebben met de Gülenbeweging d.d. 21-02-2017

Aan voldaan per brief DIE-632992 verzonden op 4 mei 2017

18-11-2016

De Kamer ontvangt (zo mogelijk vóór de begrotingsbehandeling) een afschrift van antwoord van de Minister van BZ op brief Humanistisch Verbond over financiering projecten t.b.v. ongelovigen

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief DMM-13292 verzonden op 25 november 2016

18-11-2016

De Kamer ontvangt een verslag van het komend bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Pakistan

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 16-11-2016

In behandeling

18-11-2016

De Kamer ontvangt jaarlijks bij de mensenrechtenrapportage een overzicht hoeveel geld wordt uitgegeven aan bevordering MR

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 16-11-2016

In behandeling

18-11-2016

De Kamer ontvangt vóór de begrotingsbehandeling de antwoorden op de feitelijke vragen van de commissie n.a.v. de motie-Van der Staaij over BDS

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief DAM-673527 verzonden op 22 november 2016

18-11-2016

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie receptorproject China besluit de Minister over verdere financiering van dit project

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 16-11-2016

In behandeling

16-12-2016

De Minister zal ambtelijk bij de EZ navragen wanneer 1VP Timmermans de Kamer een brief zal sturen over de vraag in hoeverre EU-geld terecht is gekomen bij gevangenissen in Turkije

Plenair debat Europese Raad van 15 december 2016 d.d. 14-10-2016

Aan voldaan per brief DIE-907355 verzonden op 13 januari 2017

16-12-2016

De Kamer in GA RAZ van januari informeren welke contacten er nog met Turkije plaatsvinden nu de toetredingsonderhandelingen de facto stilliggen

Plenair debat Europese Raad van 15 december 2016 d.d. 14-10-2016

Aan voldaan per brief DIE-907355 verzonden op 13 januari 2017

13-10-2016

De Minister zal in het verslag van de RBZ 17–10 extra aandacht besteden aan hoe ICC te betrekken bij vervolging oorlogsmisdaden in Syrië

Plenair debat over de Europese Top van 20 en 21 oktober 2016 d.d. 13-10-2016

Aan voldaan per brief DIE-695597 verzonden op 24 oktober 2016

13-10-2016

De Minister zal met Commissie spreken om zeker te stellen dat die bij toetsing van de 72 criteria voor visumliberalisatie voor Turkije ook steeds kijkt naar de criteria die door CIE reeds eerder als voldaan werden aangemerkt

Plenair debat over de Europese Top van 20 en 21 oktober 2016 13-10-2016

Aan voldaan per brief DIE-695663 verzonden op 24 oktober 2016

07-10-2016

De Minister zal aan de Kamer terugkoppelen over reis naar Myanmar

AO RBZ d.d. 5-10-2016

Aan voldaan per brief DAO-88383 verzonden op 24 november 2016

10-02-2017

De Minister-President zegt toe dat de Minister van BZ een Kamerbrief zal sturen waarin wordt ingegaan op bestaande onderzoeken naar de effectiviteit van het Nederlandse optreden in de EU.

Plenair debat Staat van de Unie d.d. 09-02-2017

Aan voldaan per brief DIE-6903–33 verzonden op 10 maart 2017

18-11-2016

De Minister gaat na wat Nederland kan doen tegen kinderseks op de Filippijnen, o.a. via de liaison officer op de ambassade

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief van V&J ref. nr. 2017930 verzonden op 16 januari 2017

18-11-2016

De Minister informeert de Kamer over de uitkomsten van het overleg over vergroting draagvlak voor ICC

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief DMM-834137 verzonden op 16 januari 2017

07-06-2017

De Minister informeert de Kamer over het vervolg van de besprekingen over de invoertarieven van de Westelijke Sahara

AO RBZ d.d. 10-05-2017

Aan voldaan per brief DIE-766555 verzonden op 16 juni 2017

18-05-2017

De Minister neemt contact op met MinVenJ om na te vragen of Maduro mogelijk onder reikwijdte initiatiefwet valt, die het onthouden van humanitaire hulp strafbaar stelt

AO Actuele situatie in Venezuela d.d. 17-05-2017

Aan voldaan per brief DWH-13 verzonden op 5 juli 2017

24-11-2016

De Minister overlegt met MinEZ en MinI&M over het voorstel een havenambassadeur aan te wijzen

Begrotingsbehandeling BuZa voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DIO-814875 verzonden op 28 november 2016

15-06-2017

De Minister zal de Minister-President verzoeken om in het debat over de Europese top volgende week een terugkoppeling te geven van zijn onderhoud met de Franse president Macron

AO RAZ d.d. 14–06- 2017

Mondeling aan voldaan in plenair debat over Europese top van 22 en 23 juni op 21 juni 2017

16-11-2016

De Minister zal bekijken op welke wijze de contacten van de Kamer met de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel op een meer reguliere basis kunnen plaatsvinden.

AO EU-informatievoorziening d.d. 16–11- 2016

Aan voldaan per brief DIE-23122016 verzonden op 23 december 2016

15-06-2017

De Minister zal in de begroting en het jaarverslag informatie opnemen over de mutaties van het huisvestingsfonds; dat betreft zowel onttrekkingen als de bijdragen

Wetgevingsoverleg Jaarverslag BuZa 2016 d.d. 12-06-2017

In behandeling

16-11-2016

De Minister zal met zijn Europese collega's bespreken of het mogelijk is dat limité documenten eerder openbaar worden gemaakt

AO EU-informatievoorziening d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief DIE-66 verzonden op 28 april 2017

16-11-2016

De Minister zal voorstel doen om het mogelijk te maken dat experts vertrouwelijk EU-documenten kunnen inzien

AO EU-informatievoorziening d.d. 16-11-2016

Aan voldaan per brief DIE-2312 verzonden op 23 december 2016

01-12-2016

De Minister zegt toe een overzicht van de geldstromen naar Turkije voor aanstaande maandag [5 december 2016] aan de Kamer toe te zenden

AO EU-uitbreiding d.d. 30-11-2016

Aan voldaan per brief DIE-13283 verzonden op 2 december 2016

23-05-2017

De Minister zegt toe te rapporteren over de wijze waarop het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne ook expliciet wordt benut om de positie van joodse, christelijke en andere minderheden in Oekraïne te versterken.

Plenair debat (EK) Regeling inwerkingtreding goedkeuring Associatieovereenkomst EU en EG voor Atoomenergie met Oekraïne d.d. 23-05-2017

In behandeling

15-06-2017

De Minister zegt toe om de kabinetsappreciatie van het discussiepaper van de Europese Commissie over de toekomstscenario’s voor de Europese defensie aan de Kamer toe te zenden

AO RAZ d.d. 14-06-2017

Aan voldaan per brief van DEF met kenmerk BS2017019003 verzonden op 16 juni 2017

15-06-2017

De Minister zegt toe om een kopie van het Nederlandse bid-book voor een nieuwe vestigingslocatie voor het Europese Geneesmiddelenagentschap aan de Kamer toe te zenden

AO RAZ d.d. 14-06-2017

Aan voldaan per brief van VWS met kenmerk 1175025–166081-GMT verzonden op 11 juli 2017

01-12-2016

De Minister zegt toe om eenheid in de EU te zoeken om een formeel signaal aan Turkije af te geven, waarover uiterlijk op 13 december 2016 aan de Kamer wordt gerapporteerd

AO EU-uitbreiding d.d. 30-11-2016

Aan voldaan per brief DIE-866202 verzonden op 13 december 2016

15-06-2017

De Minister zegt toe om het krantenbericht over migranten die in vliegtuigen vanuit Griekenland met valse papieren naar andere lidstaten reizen door te geleiden naar de beide bewindspersonen van V&J

AO RAZ d.d. 14–06- 2017

Verzoek is doorgeleid.

Licence