Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: OVERZICHT SUBSIDIES BUITENLANDSE ZAKEN

Bedragen x 1.000 Euro

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juni 2017. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Het managementinformatiesysteem registreert geen subsidieregelingen waardoor de koppeling van individuele susbsidies aan de van toepassing zijnde subsidieregeling vanuit het managementinformatiesysteem niet mogelijk is. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Begrotingsartikel

Naam subsidieregeling

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

1.1.

Subsidieregeling BZ 2006

5.920

5.683

4.439

9

0

0

0

2017

2022

2022

1.2.

Mensenrechtenfonds 2012- 2015

621

401

0

0

0

0

0

2014

2020

2015

1.2.

Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2014

4.411

4.815

958

0

0

0

0

2014

2020

2014

1.2.

Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2015/2016

1.746

1.421

443

76

20

0

0

2014

2020

2016

1.2.

Subsidieregeling BZ 2006

19.783

15.899

9.595

8.630

6.247

1.787

0

2017

2022

2022

2.1.

Subsidieregeling BZ 2006

2.225

2.068

1.448

560

25

0

0

2017

2022

2022

2.2.

Subsidieregeling BZ 2006

6.050

3.571

1.237

699

14

0

0

2017

2022

2022

2.3.

Subsidieregeling BZ 2006

105

65

55

55

0

0

0

2017

2022

2022

2.4.

Mine Action en Clustermunitie 2016–2020

15.999

11.008

7.589

3.312

0

868

0

 

2018

2020

2.4.

Humanitair ontmijnen en clustermunitie

2.717

2.603

0

0

0

0

0

 

2018

2016

2.4.

Subsidieregeling BZ 2006

18.130

12.279

4.944

3.960

775

131

0

2017

2022

2022

2.5.

Subsidieregeling BZ 2006

3.607

1.355

339

168

0

0

0

2017

2022

2022

3.4.

Subsidieregeling BZ 2006

348

278

70

0

0

0

0

2017

2022

2022

4.1.

Gedetineerdenbegeleiding 2015–2016

1.372

1.589

1.318

452

193

0

0

 

2019 Beleids doorlichting Consulaire belangen behartiging

2016

4.3.

Subsidieregeling BZ 2006

2.851

2.475

1.259

1.034

827

207

0

2017

2022

2022

4.4.

Subsidieregeling BZ 2006

5.431

2.710

1.941

1.142

1.053

238

198

2017

2022

2022

 

Totaal

91.319

68.222

35.635

20.097

9.154

3.231

198

     
Licence