Base description which applies to whole site

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Naam artikel + totale uitgaven

Juridisch verplicht (totale uitgaven + %)

Niet-juridisch verplicht (totale uitgaven + %)

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Primair onderwijs

€ 10.437.399

€ 35.024

Nog nader in te vullen subsidies (€ 13.584)

 

€ 10.472.423

99,67%

0,33%

Nog nader in te vullen bijdrage aan opdrachten (€ 10.053)

       

Nog nader in te vullen bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken (€ 11.387)

3

Voortgezet onderwijs

€ 8.108.524

€ 14.622

Nog nader in te vullen subsidies en opdrachten (€ 14.622)

 

€ 8.123.146

99,82%

0,18%

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

€ 4.312.713

€ 12.977

Nog nader in te vullen subsidies, opdrachten en bijdrage aan medeoverheden. (€ 12.977)

 

€ 4.325.690

99,7%

0,30%

6

Hoger beroepsonderwijs

€ 3.004.988

€ 173

Nog nader in te vullen subsidies (€ 173)

 

€ 3.005.161

99,99%

0,01%

7

Wetenschappelijk onderwijs

€ 4.481.377

€ 2.433

Nog nader in te vullen subsidies (€ 1.228)

 

€ 4.483.810

99,95%

0,05%

Nog nader in te vullen opdrachten (€ 1.205)

8

Internationaal beleid

€ 11.284

€ 432

€ 173 aan subsidies

 

€ 11.716

96,3%

3,7%

€ 210 aan opdrachten

       

€ 49 aan internationale organisaties

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

€ 170.833

€ 10.326

Nog nader in te vullen subsidies en opdrachten (€ 10.326)

 

€ 181.159

94,3%

5,7%

14

Cultuur

€ 761.976

€ 15.907

Nog nader in te vullen subsidies (€ 11.693)

 

€ 777.883

98,0%

2,0%

Nog nader in te vullen opdrachten (€ 4.214)

15

Media

€ 988.472

€ 954

Nog nader in te vullen subsidies (€ 919) en internationale contributies (€ 35)

 

€ 989.426

99,9%

0,1%

 

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

€ 1.004.798

€ 4.240

Nog nader in te vullen subsidies (€ 4.000)

 

€ 1.009.038

99,6%

0,4%

Nog nader in te vullen opdrachten (€ 240)

25

Emancipatie

€ 10.255

€ 5.189

Nog nader in te vullen subsidies (€ 1.521)

 

€ 15.444

66,4%

33,6%

       

Opdrachten (€ 668)

       

Bijdrage aan medeoverheden (€ 3.000)

Totaal aan niet verplichte uitgaven

€ 102.277

   
Licence