Base description which applies to whole site

Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Tabel planning beleidsdoorlichtingen

Artikel

Realisatie

Planning

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Geheel artikel?

1.

Primair onderwijs

           

3.

Voortgezet onderwijs

           

4.

Beroeps en volwasseneneducatie

     

     

6.

Hoger beroepsonderwijs

     

     

7.

Wetenschappelijk onderwijs

     

     

8.

Internationaal beleid1

               

9.

Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid

         

 

11.

Studiefinanciering

       

   

12.

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 

         

13.

Lesgelden2

               

14.

Cultuur

         

 

15.

Media

       

   

16.

Onderzoek en wetenschapsbeleid

         

 

25.

Emancipatie

   

       

Afgeronde en eerder toegezegde beleidsdoorlichtingen

               

Zie ook de bijlage «Overzicht evaluaties- en overig onderzoek».

Zie ook de Tabel realisatie beleidsdoorlichtingen.

1

Internationaal beleid is een restartikel en geen beleidsartikel. Er is dus geen beleidsdoorlichting gepland. Internationaal beleid draagt bij aan de beleidsdoelstellingen op andere artikelen.

2

Lesgelden: het doel van het heffen van lesgeld is het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs. Dit is een financieel doel. Omdat het hier geen beleidsmatig doel betreft ligt een beleidsdoorlichting niet in de rede.

Licence