Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Algemene Doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

De rollen en verantwoordelijkheden

Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.

Beleidswijzigingen

Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

art. 26 Bijdrage investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

6.026.299

5.337.310

6.595.335

6.958.629

7.015.355

7.132.047

7.178.572

Uitgaven:

6.026.299

5.337.310

6.595.335

6.958.629

7.015.355

7.132.047

7.178.572

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.026.766

4.674.476

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

999.533

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen op de beide fondsen van IenM.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw art.ond. 26.01 Bijdrage aan het IF (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

12

Hoofdwegennet

2.145.394

2.485.580

2.499.238

2.616.884

2.657.132

2.840.329

3.175.491

3.004.948

12.01

Verkeersmanagement

3.680

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

614.375

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

12.03

Aanleg

347.133

691.188

849.762

1.070.030

1.067.002

1.360.950

1.740.726

1.556.580

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

618.921

581.030

455.632

460.687

410.514

375.214

324.537

318.445

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

561.285

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

12.07

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

13

Spoorwegen

1.900.947

1.876.136

1.851.941

1.897.702

2.029.752

1.978.720

1.703.879

1.661.636

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

1.303.198

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

13.03

Aanleg

582.482

629.141

610.811

573.266

694.813

654.430

409.615

357.391

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

– 1.330

– 14.860

– 29.535

– 20.548

– 16.236

– 16.065

– 6.061

– 4.331

13.07

Rente en aflossing

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

13.08

Investeringsruimte

0

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

                   

14

Regionaal, lokale infrastructuur

202.050

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

163.093

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

0

0

0

9.233

0

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

38.957

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

                   

15

Hoofdvaarwegennet

801.069

833.549

1.120.351

958.002

744.749

820.698

734.530

685.909

15.01

Verkeersmanagement

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

337.708

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

15.03

Aanleg

111.022

96.373

189.278

186.171

174.080

165.574

57.040

77.984

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

34.716

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

309.098

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

15.07

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

17

Megaprojecten

141.831

232.061

282.006

350.852

390.218

437.323

375.518

307.792

17.02

Betuweroute

3.095

4.942

4.807

0

0

0

0

0

17.03

Hogesnelheidslijn-Zuid

5.731

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

8.996

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

17.07

ERTMS

43.282

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

17.08

ZuidasDok

80.727

84.462

103.316

123.156

86.796

117.859

94.398

90.127

                   

18

Overige uitgaven

– 516.815

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

– 550.802

0

0

0

0

0

0

0

18.02

Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

3

0

0

0

0

0

0

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

6.740

1.016

879

775

0

0

0

0

18.07

Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

0

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

0

18.16

Resevering Omgevingswet

27.244

1.950

1.299

255

0

0

0

0

Totaal

4.674.476

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

12

Hoofdwegennet

2.862.847

2.529.872

2.326.300

2.356.840

2.089.795

2.044.784

1.314.095

12.01

Verkeersmanagement

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

12.03

Aanleg

1.385.381

1.038.969

776.786

572.103

217.083

545.000

35.677

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

321.438

333.933

292.275

281.242

351.447

– 17.537

287.341

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

12.07

Investeringsruimte

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

                 

13

Spoorwegen

1.774.458

1.596.952

1.619.753

1.622.790

1.778.551

1.723.625

1.436.552

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

13.03

Aanleg

483.007

279.946

297.183

298.624

168.101

178.204

– 24.825

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

– 3.462

– 2.941

– 4.015

– 8.986

– 99.938

– 99.938

– 138.528

13.07

Rente en aflossing

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

13.08

Investeringsruimte

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

                 

14

Regionaal, lokale infrastructuur

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

0

0

0

0

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

0

                 

15

Vaarwegen

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

15.01

Verkeersmanagement

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

15.03

Aanleg

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

15.07

Investeringsruimte

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

                 

17

Megaprojecten

231.291

143.937

212.984

177.656

81.043

126.742

0

17.02

Betuweroute

0

0

0

0

0

0

0

17.03

Hogesnelheidslijn-Zuid

0

0

0

0

0

0

0

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

17.07

ERTMS

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

17.08

ZuidasDok

63.015

4.536

71.570

33.976

0

0

0

                 

18

Overige uitgaven

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

18.02

Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

0

0

0

0

0

0

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

18.07

Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

445.202

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

18.16

Reservering Omgevingswet

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Totaal

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw art.ond. 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Investeren in waterveiligheid

243.966

328.869

220.496

234.708

470.793

506.367

344.960

1.01 Grote projecten waterveiligheid

118.516

154.578

70.968

76.762

58.991

134.702

40.800

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

114.879

169.799

147.008

155.556

408.802

369.165

301.660

1.03 Studiekosten

10.571

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

                 

2

Investeren in zoetwatervoorziening

27.431

18.822

33.913

49.672

41.586

458

1.833

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

24.776

15.872

30.963

46.122

41.471

458

1.833

2.03 Studiekosten

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

                 

3

Beheer, onderhoud en vervanging

189.653

188.765

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

3.01 Watermanagement

7.112

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

182.541

181.654

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

                 

4

Experimenteren cf art. III Deltawet

7.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

4.01 Experimenteerprojecten

3.000

0

0

0

0

0

0

4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

                 

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

171.629

304.609

299.492

296.230

287.799

273.006

273.444

5.01 Apparaat

99.641

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

5.02 Overige uitgaven

62.911

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

5.03 Investeringsruimte

9.077

9.880

9.880

9.380

5.810

0

0

5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

                 

7

Investeren in waterkwaliteit

22.255

29.648

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

19.693

25.676

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

282

777

777

21.170

0

0

0

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

2.280

3.195

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

                 

Totaal

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1

Investeren in waterveiligheid

380.309

407.319

251.603

347.150

204.102

388.880

276.698

236.262

1.01 Grote projecten waterveiligheid

79.071

0

0

0

0

0

0

0

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

299.238

405.319

249.603

345.150

202.102

386.880

274.698

234.262

1.03 Studiekosten

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

                   

2

Investeren in zoetwatervoorziening

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

2.03 Studiekosten

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

3

Beheer, onderhoud en vervanging

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

3.01 Watermanagement

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

                   

4

Experimenteren cf art. III Deltawet

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

                   

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

5.01 Apparaat

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

5.02 Overige uitgaven

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

5.03 Investeringsruimte

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

5.04 Reserveringen

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

                   

7

Investeren in waterkwaliteit

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Totaal

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Licence