Base description which applies to whole site

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Mobiliteitisfonds en het Deltafonds verantwoord.

Tabel 90 Samenvatting budgettaire gevolgen van beleid art. 26 per subthema (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

8.228.644

8.599.470

10.064.928

19.269.747

11.089.457

10.087.670

9.092.550

        

Uitgaven

8.228.644

8.594.939

10.160.555

19.199.201

10.896.124

9.815.912

9.398.048

        

Uitgaven onderverdeeld per subthema

       

1 Bijdrage Investeringsfondsen (Mobiliteitsfonds)

6.976.246

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

2 Bijdrage Investeringsfondsen (Deltafonds)

1.252.398

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Financieren

Zaken die op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op deze begroting.

Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsar tikelen.

Tabel 91 Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

8.228.644

8.599.470

10.064.928

19.269.747

11.089.457

10.087.670

9.092.550

        

Uitgaven

8.228.644

8.594.939

10.160.555

19.199.201

10.896.124

9.815.912

9.398.048

        

1 Bijdrage Investeringsfondsen

6.976.246

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

6.976.246

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

        

2 Bijdrage Investeringsfondsen

1.252.398

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

Bijdrage aan het Deltafonds

1.252.398

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.

1 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Tabel 92 Opbouw artikelonderdeel 26.01 Bijdrage aan het MF (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

73.442

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

11.01

Verkenningen

2.019

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

672

0

0

0

0

0

0

0

11.03

Reserveringen

68.709

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

11.04

Generieke investeringsruimte

2.042

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

12

Hoofdwegennet

3.393.892

3.145.350

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

12.01

Exploitatie

4.479

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

12.02

Onderhoud en vernieuwing

1.279.349

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

12.03

Ontwikkeling

663.012

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

606.138

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

840.914

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

13

Spoorwegen

2.717.192

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.965.307

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

13.03

Ontwikkeling

552.933

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

13.07

Rente en aflossing

0

0

8.298.000

0

0

0

0

0

14

Regionaal, lokale infrastructuur

87.177

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

0

14.01

Regionale infrastructuur

36.068

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

0

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

51.109

0

0

0

0

0

0

0

15

Hoofdvaarwegennet

1.530.325

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

15.01

Exploitatie

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

15.02

Onderhoud en vernieuwing

541.864

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

15.03

Ontwikkeling

379.028

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

185.834

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

412.627

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

479.702

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.335

799

700

810

690

810

1.810

690

17.07

ERMTS

107.712

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

17.08

ZuidasDok

137.750

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

232.905

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

18

Overige uitgaven en ontvangsten

5.851

0

0

0

0

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

3.345

0

0

0

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

2.506

0

0

0

0

0

0

0

          
 

Totaal Uitgaven

8.287.581

8.696.104

17.843.714

9.753.142

8.796.980

8.355.126

8.751.754

8.124.587

Tabel 93 Opbouw artikelonderdeel 26.01 Bijdrage aan het MF (bedragen x € 1.000)
  

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

22.034.932

11.01

Verkenningen

409.001

260.716

99.793

0

0

0

0

2.586.921

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

0

0

0

0

0

0

672

11.03

Reserveringen

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

13.723.626

11.04

Generieke investeringsruimte

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

5.723.713

12

Hoofdwegennet

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.380.199

2.095.883

42.697.073

12.01

Exploitatie

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

63.212

12.02

Onderhoud en vernieuwing

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

13.078.439

12.03

Ontwikkeling

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

11.941.860

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

8.161.090

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

9.452.472

13

Spoorwegen

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

39.799.351

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

26.357.704

13.03

Ontwikkeling

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

3.683.436

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

86.053

46.989

0

0

0

0

0

1.460.211

13.07

Rente en aflossing

0

0

0

0

0

0

0

8.298.000

14

Regionaal, lokale infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

295.646

14.01

Regionale infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

244.537

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

0

0

0

0

0

0

0

51.109

15

Hoofdvaarwegennet

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

15.825.560

15.01

Exploitatie

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

146.882

15.02

Onderhoud en vernieuwing

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

6.088.744

15.03

Ontwikkeling

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

3.233.162

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

1.038.728

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

5.318.044

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

6.319.383

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

690

690

690

57.186

0

0

0

66.900

17.07

ERMTS

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

2.360.188

17.08

ZuidasDok

107.531

44.223

27.868

0

0

0

0

1.261.630

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

2.630.665

18

Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

5.851

18.06

Externe veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

3.345

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

0

0

2.506

          
 

Totaal Uitgaven

7.471.335

7.644.313

6.588.104

6.598.045

6.240.323

6.801.992

7.024.696

126.977.796

2 Bijdrage aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Tabel 94 Opbouw artikelonderdeel 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Investeren in waterveiligheid

567.828

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

1.01

Grote projecten waterveiligheid

103.634

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

0

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

444.348

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

1.03

Studiekosten

19.846

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

2

Investeren in zoetwatervoorziening

161.985

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

157.093

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

2.03

Studiekosten

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

257.806

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

3.01

Exploitatie

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

3.02

Onderhoud en vernieuwing

249.778

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

4.02

GIV/PPS

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

372.170

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

5.01

Apparaat

261.761

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

5.02

Overige uitgaven

105.852

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

5.03

Investeringsruimte

4.557

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

5.04

Reserveringen

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

7

Investeren in waterkwaliteit

103.095

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

45.465

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

34.339

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

23.291

16.844

19.653

13.786

865

765

265

265

          
 

Totaal Uitgaven

1.591.461

1.908.448

1.858.230

1.765.333

1.504.095

1.579.829

1.491.843

1.354.296

Tabel 95 Opbouw artikelonderdeel 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000)
  

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022 ‒ 2036

1

Investeren in waterveiligheid

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

7.423.096

1.01

Grote projecten waterveiligheid

0

0

0

0

0

0

0

499.055

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

6.767.038

1.03

Studiekosten

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

157.003

2

Investeren in zoetwatervoorziening

0

0

0

0

0

0

0

529.513

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

0

0

0

0

0

0

0

504.195

2.03

Studiekosten

0

0

0

0

0

0

0

25.318

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

3.685.131

3.01

Exploitatie

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

118.965

3.02

Onderhoud en vernieuwing

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

3.566.166

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

1.433.498

4.02

GIV/PPS

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

1.433.498

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

8.559.022

5.01

Apparaat

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

254.070

3.872.105

5.02

Overige uitgaven

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

69.083

1.118.269

5.03

Investeringsruimte

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

1.405.277

5.04

Reserveringen

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

209.800

2.163.371

7

Investeren in waterkwaliteit

22.869

22.869

265

265

265

265

265

1.053.540

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

0

0

0

0

0

0

0

563.251

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

22.604

22.604

0

0

0

0

0

412.700

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

265

265

265

265

265

265

265

77.589

          
 

Totaal Uitgaven

1.298.483

1.362.829

1.240.397

1.438.169

1.233.971

1.500.711

1.555.705

22.683.800

Licence