Base description which applies to whole site

7. TREFWOORDENREGISTER

Administratieve lasten 8, 12, 51, 60, 69, 97, 156, 173, 249, 281, 283, 284, 287, 289, 298, 306, 311, 314

Agentschap 1, 5, 6, 23, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 48, 54, 55, 56, 57, 61, 65, 72, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 99, 124, 125, 126, 129, 131, 136, 138, 142, 143, 149, 150, 152, 266, 337

Alcohol en tabak 36, 39

Arbeidsmarkt 3, 8, 12, 13, 19, 20, 23, 25, 32, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 133, 158, 162, 178, 180, 183, 185, 186, 190, 192, 242, 254, 260, 272, 277, 290, 315, 317, 318, 334, 339

Basispakket 10, 11, 45, 52, 168, 320, 325

Bedrijfsvoering 260

Begrotingsgefinancierde uitgaven 156, 158, 159

Bekostiging 9, 45, 51, 54, 55, 56, 62, 63, 71, 72, 76, 78, 84, 85, 91, 94, 97, 103, 105, 107, 113, 114, 125, 171, 183, 222, 226, 227, 228, 231, 239, 254, 278, 300, 312, 315, 329, 332

Beleidsinformatie 96, 98, 100, 157, 216, 249

Beleidsprioriteiten 6, 319

Betaalbaarheid 3, 7, 8, 33, 34, 50, 51, 54, 56, 61, 79, 163, 167, 176, 332

Budgettair Kader Zorg 22, 155, 156, 158, 159, 163, 165, 167, 187, 192, 271, 337

Buurtsportcoach 105, 106, 107, 335

Caribisch Nederland 3, 40, 74, 80, 84, 85, 94, 159, 163, 185, 186, 190, 192, 285

Chronisch zieken 4, 41, 106, 120, 121, 185, 325, 342

Chronische ziekte 15, 33, 34, 43, 121

Cliënt 3, 7, 12, 13, 23, 33, 59, 62, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 80, 82, 85, 86, 90, 131, 132, 171, 179, 181, 182, 183, 187, 188, 189, 233, 254, 267, 278, 279, 282, 284, 285, 290, 293, 294, 297, 298, 302, 304, 306, 310, 313, 315, 316, 317, 339, 342

Crisis 24, 28, 295, 311

Curatieve zorg 1, 3, 7, 9, 22, 24, 50, 63, 80, 81, 93, 130, 131, 160, 163, 167, 173, 214, 233, 250, 251, 254, 257, 272, 278

DBC 65, 199, 338

Decentralisatie 12, 43, 67, 107, 177, 281, 296, 301, 303, 306, 311, 313, 315, 318

Diabetes 15, 34, 44, 53, 63, 320

Doelmatigheid 22, 36, 52, 55, 59, 60, 63, 93, 140, 141, 147, 153, 154, 168, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336

Eerstelijnszorg 62, 160, 170, 213, 218, 219, 283, 295, 302, 303, 316, 324

Ethiek 3, 39, 48, 134, 337

Euthanasie 299, 319

Fabrikant 138

Financieel Beeld Zorg 2, 6, 61, 67, 155, 159, 173, 174, 196, 213, 264, 338

Fraude 3, 50, 79, 84, 90, 94, 289, 316

Geestelijke gezondheidszorg 7, 8, 10, 13, 14, 28, 46, 62, 156, 160, 163, 167, 173, 214, 216, 292, 303, 306, 338, 342

Gehandicapte 4, 24, 27, 53, 59, 70, 71, 77, 93, 106, 120, 121, 157, 160, 181, 185, 188, 213, 224, 249, 252, 253, 264, 292, 295, 298, 307, 312, 313, 314, 315, 325, 341, 342

Gehandicaptenorganisatie 340

Gehandicaptensport 103, 106

Gehandicaptenvervoer 71, 72, 74, 337

Geneeskundige zorg 67, 176, 229, 244

Geneesmiddel 1, 5, 8, 9, 11, 15, 22, 36, 37, 49, 50, 51, 61, 64, 93, 123, 129, 136, 137, 138, 139, 141, 151, 160, 163, 167, 214, 227, 236, 264, 266, 282, 295, 308, 309, 325, 332, 337, 338

Geweld 14, 15, 74, 75, 98, 100, 106, 283, 286, 298, 310, 317, 333, 338

Gezondheidsbeleid 38, 40, 46

Gezondheidsbescherming 3, 15, 23, 37, 40

Gezondheidszorg 2, 5, 11, 15, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 43, 59, 60, 80, 81, 82, 86, 88, 89, 94, 96, 125, 129, 131, 132, 134, 143, 167, 176, 265, 266, 282, 283, 290, 303, 316, 317, 319, 328, 337, 339, 342

Governance 296, 307, 316

Hoofdlijnenakkoord 7, 9, 13, 18, 51, 60, 64, 218, 219, 225, 226, 245, 270, 303

Huisarts 7, 9, 10, 14, 41, 51, 52, 55, 64, 86, 87, 156, 163, 167, 173, 174, 218, 221, 222, 229, 233, 242, 246, 283, 337, 339

Huisartsenzorg 10, 160, 171, 174, 175, 213, 218, 219, 222, 246

Indicatie 44, 52, 92, 107, 171, 179, 182, 282, 312

Indicatiestelling 68, 72, 78, 129, 265, 325, 337

Infectieziekte 36, 43, 45, 47, 86, 93, 337, 340

Informatiebeveiliging 14, 90, 151

Informele zorg 75, 316

Inhuur externe 129

Innovatie 4, 11, 13, 22, 25, 50, 51, 59, 68, 77, 79, 83, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 102, 103, 104, 109, 110, 123, 124, 134, 163, 180, 230, 233, 250, 257, 258, 284, 288, 289, 292, 295, 298, 309, 341

Internationale samenwerking 4, 123, 124, 125

Jeugdhulp 14, 20, 25, 96, 97, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 163, 177, 281, 284, 287, 296, 306, 310, 311, 329

Jeugdzorg 3, 7, 12, 84, 85, 94, 96, 99, 100, 131, 329, 339

Kindermishandeling 25, 74, 96, 98, 99, 100, 296, 304, 306, 308, 310, 337

Kwaliteit 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 111, 116, 118, 131, 132, 136, 142, 162, 163, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 190, 218, 234, 235, 247, 253, 257, 260, 261, 262, 265, 269, 271, 277, 284, 286, 287, 288, 289, 291, 297, 298, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 328, 334, 342

Kwaliteitsinstituut 57, 89, 94, 266

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 8, 11, 19, 69, 77, 132, 155, 156, 178, 180, 181, 183, 254, 261, 262, 314

Langdurige zorg 1, 3, 6, 7, 11, 12, 23, 24, 47, 48, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 92, 93, 130, 131, 156, 158, 171, 176, 181, 182, 184, 188, 194, 204, 207, 208, 249, 263, 265, 270, 271, 279, 286, 295, 298, 311, 313, 333, 342

Leefstijl 15, 33, 35, 39, 46, 47, 48, 106, 294, 341

Letselpreventie 39, 47

Maatschappelijke ondersteuning 14, 31, 67, 68, 93, 155, 176, 182, 189, 207, 208, 260, 263, 265, 270, 271, 284, 306, 342

Mantelzorg 7, 34, 41, 74, 280, 286, 290, 302, 315, 316

Medische hulpmiddelen 51, 145, 265, 289

Medisch-specialistische zorg 9, 10, 13, 18, 32, 55, 58, 64, 87, 160, 163, 173, 185, 186, 190, 213, 214, 225, 227, 228, 231, 236, 239, 247, 250, 251, 254, 257, 270

Mishandeling 292, 296, 304, 307

Multidisciplinaire zorg 10, 156, 160, 163, 171, 173, 174, 213, 218, 219, 246

Nationaal Programma Preventie 15, 34, 38, 40, 42, 286, 319, 320, 322, 323, 340

Ondersteuning 1, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 23, 24, 33, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 47, 53, 55, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 85, 86, 89, 90, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 112, 132, 136, 149, 159, 176, 184, 185, 188, 218, 223, 260, 274, 278, 279, 280, 284, 286, 288, 290, 298, 302, 304, 306, 308, 310, 315, 316, 333, 339, 340

Onverzekerde 56, 66

Oorlogsgetroffene 1, 4, 25, 76, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 266, 267, 274, 336, 341

Opleidingsfonds 242

Orgaandonatie 51, 53, 54, 58, 60, 61, 231, 288, 297, 332

Pakketmaatregel 300, 308, 324

Palliatieve zorg 33, 34, 57, 71, 76, 285, 288, 292, 301, 312, 313, 315

Patiënt 9, 10, 13, 14, 17, 33, 37, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 90, 131, 163, 172, 175, 185, 186, 190, 219, 228, 235, 241, 247, 269, 279, 280, 282, 288, 297, 298, 301, 302, 308, 309, 316, 317, 327, 340

Patiënten- en gehandicaptenorganisatie 79, 80, 82, 85, 86, 327, 340

Patiëntenorganisatie 12

Patiëntveiligheid 316, 317

Premiegefinancierde uitgave 156, 158, 159

Preventie 3, 15, 22, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 62, 63, 69, 77, 79, 80, 90, 92, 93, 98, 106, 131, 134, 149, 159, 163, 265, 279, 283, 286, 293, 295, 299, 301, 302, 304, 310, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 338, 340, 342

Rechtmatigheid 90

Regeerakkoord 66, 94, 158

Regelarm 287

Seksueel misbruik 98

Seksuele gezondheid 38, 39, 44, 45, 47

Spoedeisende hulp 13, 48, 192, 231

Sport 1, 3, 4, 5, 6, 20, 22, 25, 31, 33, 34, 46, 48, 93, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 123, 125, 127, 131, 136, 151, 159, 231, 273, 274, 284, 290, 291, 293, 294, 296, 299, 307, 308, 316, 319, 320, 321, 323, 335, 340, 341

Taakstelling 130, 131, 135, 153, 226, 245, 259

Thuiszorg 293, 307, 316, 337, 341

Toegankelijkheid 3, 17, 33, 34, 39, 47, 50, 51, 54, 56, 61, 75, 78, 79, 163, 171, 226, 268, 289, 296, 307, 309, 324, 332, 333

Toezicht 11, 27, 36, 67, 80, 81, 88, 89, 91, 92, 93, 96, 111, 112, 126, 131, 132, 154, 167, 176, 261, 265, 266, 280, 287, 293, 296, 297, 301, 304, 306, 309, 311, 314, 317

Topsport 20, 22, 102, 104, 105, 109, 274, 290, 320

Tweedelijnszorg 160, 170, 213

Vaccin 22, 24, 36, 38, 44, 45, 46, 82, 86, 149, 151, 319, 328, 338, 340

Verspilling 52, 63, 283, 295

Verzekeraar 9, 10, 68, 91, 167, 173, 175, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 266, 289, 300, 309, 323, 324

Verzetsdeelnemer 4, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 266, 267, 341

Vrijwilliger 33, 71, 74, 76, 98, 279, 280, 312, 339, 340

Wanbetaler 18, 22, 34, 56, 57, 65, 66, 85, 93, 95, 196, 197, 199

Werkgelegenheid 123, 341

Wet langdurige zorg (Wlz) 67, 155, 156, 159, 163, 176, 192, 194, 207, 213, 249

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 50, 81, 242

Wet Normering Topinkomens 89, 342

Wijkverpleegkundige 7, 12, 288, 303, 317

Winstuitkering 279

WO II 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 336, 342

Ziekenhuis 7, 9, 10, 34, 53, 60, 63, 80, 87, 88, 175, 229, 299, 312, 334, 338

Ziekenhuiszorg 82, 87, 232, 324, 328

Ziekenhuizen 7, 9, 11, 13, 18, 27, 28, 34, 48, 51, 53, 58, 60, 62, 87, 88, 167, 225, 230, 267, 270, 298, 312, 317, 337, 340

Zorgaanbieder 9, 10, 12, 14, 19, 33, 50, 51, 53, 56, 59, 61, 63, 67, 69, 70, 87, 91, 92, 97, 131, 167, 175, 176, 183, 192, 194, 219, 234, 241, 255, 260, 267, 284, 293, 297, 303, 313

Zorgakkoord 87, 155, 156, 168, 171, 173, 174, 226, 229, 238, 246

Zorginnovatie 91, 292

Zorginstelling 13, 14, 28, 29, 40, 50, 76, 77, 86, 92, 94, 126, 129, 167, 257, 266, 278, 295, 316, 337, 342

Zorgopleiding 86, 95, 159, 163, 171, 185, 186, 190, 242, 281

Zorgstandaard 289

Zorgstelsel 79, 80, 92, 159, 167

Zorgtoeslag 4, 8, 20, 21, 119, 120, 121, 122, 194, 203, 204, 205, 275, 281

Zorguitgaven 7, 8, 9, 50, 155, 156, 158, 159, 162, 163, 165, 167, 168, 170, 171, 176, 177, 179, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 209, 210, 246, 264, 303

Zorgverzekeraar 7, 9, 10, 11, 12, 41, 51, 52, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 89, 94, 159, 163, 167, 173, 176, 183, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 204, 241, 244, 267, 279, 281, 289, 290, 291, 293, 294, 302, 309, 314, 315, 316, 323, 324, 342

Zorgverzekering 18, 50, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 94, 158, 167, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 266, 267, 269, 288, 324, 325, 341, 342

Zorgverzekeringswet 6, 12, 50, 52, 57, 59, 65, 66, 92, 155, 159, 163, 167, 168, 192, 195, 207, 213, 229, 267, 278, 299, 316, 318, 324, 325, 342

Licence