Base description which applies to whole site

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 2.379

– 2.379

                         

A16 Rotterdam

– 73.598

       

– 2.075

– 8.593

– 8.593

– 8.593

– 8.593

– 8.251

– 7.225

– 7.225

– 7.225

– 7.225

A24 Blankenburgverbinding

– 104.212

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 4.847

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

Saldo 2018

6.033

6.033

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

589

589

                         

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

– 38.143

6.479

36.786

38.370

10.600

– 49.484

– 4.608

             

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

43.776

         

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 35.924

4.455

34.762

36.346

3.678

– 63.354

– 18.478

– 13.870

– 13.870

– 13.528

– 12.502

– 12.502

– 12.502

– 12.502

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

639.253

647.536

790.131

714.481

705.414

605.640

595.557

521.685

477.071

753.718

765.012

802.864

467.627

467.627

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.481.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

190.256

123.469

51.070

– 72.684

– 77.108

– 6.252

– 50.329

– 6.078

– 20.082

14.303

– 42.334

– 80.203

– 24.091

63

Bijdragen derden Hoofdwegennet

25.572

10.839

6.213

8.589

– 5.611

 

5.542

               

Saldo 2018

100.069

100.069

                         

Financiele afhechting Connecting Mobility

571

571

                         

HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding

– 20.220

– 20.220

                         

Verplichtingenophoging tbv subsidie wandel en fiets

– 75

– 75

                         

HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019

– 1.150

– 650

– 500

                       

HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes

– 12.536

– 12.536

                         

HXII: ITS

– 6.500

– 3.000

– 1.500

– 2.000

                     

HXII: Fiets

– 1.000

– 500

– 500

                       

HXII: DUMO

– 1.000

– 500

– 500

                       

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 7.150

– 7.150

                         

HXII: Vrachtwagenheffing

– 4.949

– 1.017

– 779

– 783

– 790

– 790

– 790

               

A16 Rotterdam

– 928.360

– 147.496

– 134.864

– 160.332

– 309.874

– 103.996

– 71.813

0

0

0

0

0

0

0

0

A24 Blankenburgverbinding

– 643.554

– 217.911

– 256.285

– 144.179

– 22.873

 

– 1.899

               

PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan

– 3.160

– 3.160

                         

BCF: Afdracht Amendement Hoogland

– 664

– 664

                         

GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T

– 86

– 86

                         

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten

– 214

– 214

                         

PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies

– 3.467

– 3.467

                         

HXII: Vrachtwagenheffing

– 1.721

– 1.721

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 43.812

– 25.111

– 13.438

– 8

 

– 5.031

– 224

               

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 39.839

0

0

0

0

0

– 4.864

– 4.864

– 4.864

– 4.864

– 927

– 4.864

– 4.864

– 4.864

– 4.864

Korte termijn file aanpak

21.198

9.014

6.443

4.341

1.400

                   

Bochtafsnijding Reegeul-Oost

690

50

640

                       

Programma Tijdelijke Tolheffing

– 513

– 513

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 135.192

– 271.601

– 243.302

– 410.839

– 186.925

– 80.300

– 55.193

– 10.942

– 24.946

13.376

– 47.198

– 85.067

– 28.955

– 4.801

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.346.789

971.248

1.039.307

657.679

1.260.119

1.066.176

1.137.639

1.082.152

1.064.255

185.094

431.121

565.144

7.140

28.015

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Bijdrage derden Hoofdwegennet

9.997

5.926

4.071

                       

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.587

3.955

2.754

– 1.122

                     

A16 Rotterdam

874.551

52.323

42.063

22.855

19.986

152.144

153.991

56.259

55.936

54.734

53.990

53.543

52.929

52.239

51.559

A24 Blankenburgverbinding

731.181

37.986

38.155

29.164

27.643

137.401

107.568

98.855

38.982

38.158

37.347

36.176

35.245

34.442

33.652

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 34.996

– 1.411

1.980

– 5.871

– 875

– 874

– 875

– 27.070

             

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

2.632

– 30.801

– 34.712

– 90.413

– 4.874

– 2.970

40.955

– 22.131

– 4.537

– 689

43.309

80.203

24.091

– 63

Saldo 2018

67.396

67.396

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

168.807

58.222

10.314

– 43.252

283.797

257.714

168.999

72.787

88.355

90.648

133.028

168.377

110.772

85.148

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

539.919

528.805

426.662

457.463

663.316

629.999

539.716

457.092

431.289

432.630

432.144

290.855

436.691

421.680

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

Saldo 2018

– 16

– 16

                         

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 1.157

– 1.157

                         

Mobiliteitsscan

400

200

200

                       

Opdracht RWS voor GWW

5.000

5.000

                         

Korte termijn file aanpak

15.880

5.376

4.548

3.899

2.057

                   

Programma Vrachtwagenheffing

261

261

                         

Programma Tijdelijke Tolheffing

513

513

                         

Securtity Operations Centre (SOC)

1.189

1.189

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.366

4.748

3.899

2.057

0

                 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

594.012

593.073

581.013

548.260

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

 

3.114.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

 

3.123.695

2.744.398

2.840.846

2.381.613

3.175.802

2.834.449

2.807.935

2.594.015

2.500.913

1.905.925

2.158.597

2.189.183

1.441.778

1.447.617

                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Bijdrage derden Hoofdwegennet

9.997

5.926

4.071

                       

Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten

4.711

4.711

                         

Saldo van mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

5.352

5.352

                         

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

48.755

– 12.658

117

– 81.201

1.669

43.318

               

Bijdragen derden Hoofdwegennet

28.780

12.415

8.967

7.467

– 5.611

 

5.542

               

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

77.159

380

7.584

– 86.812

1.669

48.860

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

 

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

 

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Artikel 13 Spoorwegen

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 817

– 817

                         

Saldo 2018 Spoorwegen

– 92.850

– 92.850

                         

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

112.837

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

– 29.869

– 27.268

– 28.157

– 27.679

– 26.927

– 4.051

     

Toonbankvragen en NS/DSP

– 122

– 122

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

19.048

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

– 29.869

– 27.268

– 28.157

– 27.679

– 26.927

– 4.051

     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.398.157

1.394.588

1.292.373

1.282.930

1.243.000

1.238.160

1.240.938

1.251.768

1.271.128

1.267.391

1.312.881

1.316.719

1.410.157

1.450.411

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

PF: perronfasering Arnhem

– 1.750

– 1.750

                         

PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro

– 5.289

– 5.289

                         

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor

– 423

– 423

                         

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

1.408

– 52.312

31.563

– 19.830

– 2.446

– 3.920

– 6.101

– 5.832

20.570

24.732

2.181

– 1.261

– 1.452

12.700

Saldo 2018 Spoorwegen

36.435

36.435

                         

Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer Onderzoek

– 39

– 39

                         

Den haag emplacement planuitwerking

76

76

                         

Infraspeed: opdracht Voltage Change Over

– 1.452

– 1.452

                         

Infraspeed: opdracht geluid

– 1.200

– 1.200

                         

Budgettaire actualisaties 2019 Spoor

– 2.438

– 1.483

– 955

                       

HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

– 2.000

                         

3e perron Tilburg

2.234

   

2.234

                     

Nazorg

221

                   

221

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

24.283

– 53.267

33.797

– 19.830

– 2.446

– 3.920

– 6.101

– 5.832

20.570

24.732

2.402

– 1.261

– 1.452

12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

484.548

493.463

515.223

409.485

366.374

356.607

254.347

67.699

67.679

61.928

92.651

120.067

63.231

13.149

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

 

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

– 17.382

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

 

Saldo 2018 Spoorwegen

17.834

17.834

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

452

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.476

163.024

162.813

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

 
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

 

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

 

2.053.171

2.061.065

1.980.399

1.872.081

1.790.626

1.778.233

1.680.101

1.505.378

1.524.288

1.493.446

1.500.843

1.532.486

1.525.763

1.473.550

                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Saldo 2018 Spoorwegen

21.474

21.474

                         

Compensatie GV IC Brussel 2015–2018

– 12.700

– 12.700

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.774

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

 

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

 

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

       

Saldo 2018

64.467

64.467

                         

Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal

0

– 104.808

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 40.341

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

111.466

148.295

7.094

42.355

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

       
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

   

0

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

   

0

                       
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

40.955

5.854

990

45.677

                   

Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal

0

765

– 629

– 136

                     

Saldo 2018 Reg Lok

433

433

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.198

– 629

– 136

                     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

42.153

5.225

854

45.677

                   
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

153.619

153.520

7.948

88.032

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

       
                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

                         
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

0

                         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

0

                         
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 68.955

– 5.164

14.978

30.829

23.005

258

5.773

582

– 69

– 21.237

– 20.336

– 99

2.504

37.931

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

– 1.050

– 840

– 210

                       

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

5.835

1.685

3.250

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Defensie: Noodsleephulp en betonning

– 2.973

– 2.973

                         

Saldo 2018

31.085

31.085

                         

Verdieping Nieuwe Waterweg

7.000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 39.498

– 1.624

15.553

31.404

23.580

833

6.348

1.157

506

– 20.662

– 19.761

476

3.079

38.506

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

323.541

374.743

344.899

367.587

341.234

319.907

297.541

217.324

216.634

284.543

256.710

244.416

224.179

259.606

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Saldo 2018

14.611

14.611

                         

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

249.759

62.579

– 158.970

– 65.110

– 25.371

– 16.045

– 19.416

– 15.190

– 12.984

18.434

18.932

10.209

– 5.886

– 40.941

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

4.198

2.505

892

801

                     

Programma GVC

1.493

1.493

                         

Verbreding Kornwerderzand

40.000

40.000

                         

BenO Verdieping Nieuwe Waterweg

– 7.000

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Sluis Eefde

– 158

– 160

 

2

                     

Zeetoegang IJmond

6

6

                         

Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie

– 96

– 96

                         

Quick wins binnenhavens

– 173

– 173

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

307.445

62.971

– 158.667

– 65.610

– 25.871

– 16.545

– 19.916

– 15.690

– 13.484

17.934

18.432

9.709

– 6.386

– 41.441

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

671.555

419.962

186.166

79.370

49.705

42.354

99.971

213.611

271.355

40.675

53.425

211.605

– 1.809

– 19.747

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 203.577

– 60.597

146.206

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

250

250

                         

Sluis Eefde

158

160

 

– 2

                     

Zeetoegang IJmond

– 6

– 6

                         

Saldo 2018

5.478

5.478

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 197.695

– 60.597

146.204

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

42.736

68.722

221.832

111.525

63.219

51.973

47.829

50.178

48.054

48.052

47.046

46.872

63.500

46.221

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

622

140

110

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Verrekening loonkosten detachering

– 119

– 119

                         

Securtity Operations Centre (SOC)

155

155

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

176

110

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.329

316.505

309.345

301.399

299.867

300.155

299.178

299.663

300.949

303.507

303.507

303.507

303.507

303.507

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

 

1.361.816

1.188.587

1.070.897

868.536

762.680

723.044

753.174

789.431

845.647

685.432

669.343

815.055

598.032

598.242

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

105.584

149.711

85.151

14.651

 

7.976

51.097

             

Saldo 2018

2.045

2.045

                         

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 10.568

2.573

3.083

6.000

 

710

– 1.798

             

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.398

1.915

682

801

                     

Programma GVC

500

500

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 6.108

3.255

3.884

6.000

 

710

– 1.798

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

99.476

152.966

89.035

20.651

 

8.686

49.299

             
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

105.584

149.711

85.151

14.651

 

7.976

51.097

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

 

99.476

152.966

89.035

20.651

 

8.686

49.299

             
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.807

1.210

1.210

                     

Saldo 2018

3.016

3.016

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.016

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.823

1.210

1.210

                     
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

2.188

6.435

6.475

0

                   

Saldo 2018

1.594

1.594

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.594

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.782

6.435

6.475

0

                   
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

       

Budgettaire actualisaties binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam

0

687

5.755

869

0

0

0

0

0

0

– 7.311

0

0

0

0

Saldo 2018

3.083

3.083

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.770

5.755

869

           

– 7.311

       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.245

6.724

1.124

255

255

255

255

255

255

51.849

       
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

   

Saldo 2018

47.260

47.260

                         

corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS

6.094

80

246

                 

5.768

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

47.340

246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.768

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

265.300

225.586

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

159.976

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

     

Budgettaire actualisaties binnen het project ZuidasDok

0

– 142.045

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

– 24.606

– 975

     

Saldo 2018

45.049

45.049

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 96.996

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

– 24.606

– 975

     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

90.945

114.380

161.704

221.274

177.968

112.775

110.539

42.195

45.700

266.862

0

     
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

 

3e perron Tilburg

– 2.234

   

– 2.234

                     

Saldo 2018

21.624

21.624

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

21.624

0

– 2.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

283.321

218.486

384.257

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

 
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

672.416

572.821

863.599

950.665

870.677

565.714

551.327

380.216

380.196

584.086

237.093

163.606

3.704

0

                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

       

Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer ontvangsten

0

– 36.055

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

– 46.938

71.752

10.983

11.896

– 10.992

       

Saldo 2018 Megaprojecten Ontvansten Spoor

127.710

127.710

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

91.655

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

– 46.938

71.752

10.983

11.896

– 10.992

       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

       
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

       

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

       
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

893

787

                       

Saldo 2018

4.003

4.003

                         

Budgettaire actualisaties externe veiligheid

0

– 1.500

1.500

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.503

1.500

                       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

                       
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

                     

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018

1.043

1.043

                         

Saldo 2018

12.380

12.380

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

13.423

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

0

0

                     
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                         

445.202

445.202

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                         

445.202

445.202

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

   

0

                 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

   

0

                 
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

               

0

0

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

               

0

0

   
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                             

Saldo 2018

4

4

                         

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018

1.043

1.043

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.047

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.047

                         
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

                         

Saldo

195.506

195.506

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

195.506

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

195.505

                         
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

                         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

196.552

                         
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 586

– 586

                         

HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding

– 20.220

– 20.220

                         

Verplichtingenophoging subsidie wandel en fiets

– 75

– 75

                         

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

6.457

1.825

3.360

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019

– 1.150

– 650

– 500

                       

Mobiliteitsscan

400

200

200

                       

HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes

– 12.536

– 12.536

                         

HXII: ITS

– 6.500

– 3.000

– 1.500

– 2.000

                     

HXII: Programma Fiets

– 1.000

– 500

– 500

                       

HXII: Programma DUMO

– 1.000

– 500

– 500

                       

Verrekening loonkosten detachering

– 119

– 119

                         

Opdracht RWS voor GWW

5.000

5.000

                         

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 15.065

– 15.065

                         

HXII: Vrachtwagenheffing

– 4.688

– 756

– 779

– 783

– 790

– 790

– 790

               

HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP

– 122

– 122

                         

HXII: Sociale Veiligheid

– 1.750

– 1.750

                         

HXII: IC Dordrecht Breda 2019

– 760

– 760

                         

HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

– 70.000

– 14.400

– 14.600

– 14.900

– 13.700

– 12.400

                 

PF: perronfasering Arnhem

– 1.750

– 1.750

                         

HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

– 2.000

                         

Programma GVC

300

300

                         

A16 Rotterdam

– 127.407

– 95.176

– 92.801

– 137.477

– 289.888

46.073

73.585

47.666

47.343

46.141

45.739

46.318

45.704

45.014

44.334

A24 Blankenburgverbinding

– 16.585

– 181.949

– 220.154

– 117.039

2.746

132.554

95.528

88.714

28.841

28.017

27.206

26.035

25.104

24.301

23.511

PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan

– 3.160

– 3.160

                         

BCF: Afdracht Amendement Hoogland

– 664

– 664

                         

PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro

– 5.289

– 5.289

                         

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor

– 423

– 423

                         

GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T

– 86

– 86

                         

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten

– 213

– 213

                         

PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies

– 3.467

– 3.467

                         

Budgettaire actualisaties Externe Veiligheid

0

– 1.500

1.500

                       

Defensie: Noodsleephulp en betonning

– 2.973

– 2.973

                         

HXII: Vrachtwagenheffing

– 1.721

– 1.721

                         

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 1.505

– 550

– 955

                       

Verbreding Kornwerderzand

40.000

40.000

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 324.635

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

168.429

136.486

76.290

74.264

73.051

72.459

70.914

69.421

67.951

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.621

6.669.783

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.621

6.669.783

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

     

Saldo 2018 HWN Verkenningen

2.000

2.000

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.000

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

     
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

30.000

30.000

30.000

                     

Korte termijn file aanpak

– 37.078

– 14.390

– 10.991

– 8.240

– 3.457

                   

Saldo 2018 HWN Verkenningen

7.861

7.861

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 6.529

– 10.991

– 8.240

– 3.457

                   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

23.471

19.009

21.760

– 3.457

                   
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

Saldo 2018

5.000

5.000

                         

Correctie boeking

– 2.085

– 2.085

                         

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 7.915

– 7.915

                         

HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

– 70.000

– 20.000

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

                 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 25.000

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

                 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

                       

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

                       

636.507

1.726.259

1.661.500

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

7.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Mee-. tegenvaller bij ontvangsten HWN

5.352

5.352

                         

Saldo 2018

– 48.390

– 48.390

                         

HXII: Compensatie GV IC Brussel 2015–2018

– 12.700

– 12.700

                         

HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP

– 122

– 122

                         

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 688

267

– 955

                       

HXII: Sociale Veiligheid

– 1.750

– 1.750

                         

HXII: IC Dordrecht Breda 2019

– 760

– 760

                         

HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

– 2.000

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

78.219

25.933

11.458

5.879

875

5.905

1.099

27.070

             

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 3.937

                 

– 3.937

       

Bochtafsnijding Reegeul-Oost

– 690

– 50

– 640

                       

Securtity Operations Centre (SOC)

– 1.344

– 1.344

                         

Toonbankvragen en NS/DSP

122

122

                         

Corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS

– 6.094

0

0

               

– 326

– 5.768

   

Budgettaire actualisaties 2019 Spoor

2.438

1.483

955

                       

HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente

2.000

2.000

                         

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

12.700

                       

– 12.700

Correctie Nazorg

– 221

                   

– 221

     

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

11.518

                   

– 11.518

   

Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie

96

96

                         

Quick wins binnenhavens

173

173

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 7.472

10.818

5.879

875

5.905

1.099

27.070

   

– 3.937

– 547

– 17.286

 

– 12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

425

60.544

51.746

122.010

150.040

241.859

287.389

301.544

303.522

665.882

1.005.034

321.539

156.181

264.818

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

66.897

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

29.896

92.453

114.810

173.553

366.066

468.859

570.446

366.544

333.522

880.882

1.210.034

1.063.046

1.887.440

1.931.318

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

     

30.000

 

17.500

                 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

     

30.000

 

17.500

                 
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

     

30.000

 

17.500

                 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

     

30.000

 

17.500

                 

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

 • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2018. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12.03.01 Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

           

Kleine projecten / Afronding projecten

2

2

53

53

nvt

nvt

Programma 130 km

1

1

45

45

– 

– 

Programma aansluitingen

32

26

116

116

nvt

nvt

Quick Wins Wegen

0

1

12

12

– 

– 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

2

2

1490

1.490

2016

2016

Slimme en duurzame mobiliteit

1

         

Projecten Noordwest-Nederland

           

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

20

20

2015

2015

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

132

109

2094

2.094

2024–2026

2024–2026

A10 Amsterdam praktijkproef FES

5

5

51

51

2018

2018

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

23

63

305

305

2028

2028

A2 Holendrecht – Oudenrijn

 

0

1.210

1.210

2012

2012

A28 Knooppunt Hoevelaken

23

26

774

774

2023–2025

2023–2025

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

0

0

21

21

2015

2015

A9 Badhoevedorp

10

2

328

328

2017

2017

N50 Ens – Emmeloord

0

1

20

20

2016

2016

Projecten Zuidwest-Nederland

           

A4 Burgerveen – Leiden

0

0

548

548

2015

2015

A4 Delft – Schiedam

0

0

639

639

2015

2015

A4 Vlietland / N14

2

0

16

16

2020–2022

2020–2022

A4-A44 Rijnlandroute

72

124

566

566

Regio

Regio

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

5

11

11

2020

2020

N61 Hoek-Schoondijke

1

0

111

111

2015

2015

Projecten Zuid-Nederland

           

A2 Passage Maastricht

3

1

679

679

2016

2016

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

0

264

264

2014

2014

A76 Aansluiting Nuth

0

0

59

59

Regio

Regio

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58

4

0

7

7

2022–2024

 

Projecten Oost-Nederland

           

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

0

0

32

32

2017

2017

A50 Ewijk – Valburg

0

0

271

271

2017

2017

N35 Combiplan Nijverdal

0

0

319

319

2015

2015

N35 Wijthmen – Nijverdal

3

8

15

15

2018

2018

N35 Zwolle – Wijthmen

5

3

54

54

2018

2018

Projecten Noord-Nederland

           

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

77

142

689

689

2019–2021

2019–2021

N31 Leeuwarden (De Haak)

2

1

219

219

2014

2014

Overige maatregelen

           

Meer kwaliteit leefomgeving

3

21

178

178

   

Meer veilig

0

0

49

49

   

File aanpak

9

0

       

Afrondingen

1

– 1

       

Totaal uitvoeringsprogramma

414

790

13.052

13.052

   

Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerking

148

146

       

Programma Realisatie

562

936

       

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

562

936

       

Overprogrammering (-)

0

0

       

Toelichting

De voorheen in deze tabel opgenomen projecten A16 Rotterdam en Blankenburgverbinding zijn vanwege de DBFM omzetten overgeplaatst naar MIRT tabel 12.04 geïntegreerde contractvormen.

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde realisatie programma’s.

12.03.02 Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.).

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzichten VOORJAARSNOTA 2019

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten

– 280

– 380

nvt

nvt

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten1

288

313

nvt

nvt

Geluidsaneringprogramma – weg

263

263

nvt

nvt

Kosten voorbereiding tol2

14

29

nvt

nvt

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

201

201

nvt

nvt

Reservering voor LCC3

259

298

nvt

nvt

Snelfietsroutes

29

34

nvt

nvt

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

109

109

nvt

nvt

Vervolgprogramma Meer Veilig

80

80

nvt

nvt

Voorbereiding vrachtheffing4

– 3

4

nvt

nvt

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

182

185

nvt

nvt

Projecten Noordwest-Nederland

       

A12/A27 Ring Utrecht

1171

1171

   

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

2025–2027

2024–2026

A6 Almere Buiten-Oost-Lelystad

52

52

   

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht5

176

171

2021–2023

2021–2023

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

27

regio

regio

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht – Sliedrecht

16

16

   

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

178

178

2026

2026

A4 Leidden/Knooppunt Burgerveen – N14

50

50

   

A4 Haaglanden – N14

460

460

   

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding6

3

23

2026–2028

2026–2028

N59 Verkeersveiligheid

5

5

nvt

nvt

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 't Vonderen – Kerensheide

266

269

2025–2027

2025–2027

A27 Houten – Hooipolder

1345

1345

2027–2030

2027–2030

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

2022

2022

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

26

26

   

N65 Vught – Haaren

99

99

   

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

154

154

2023

2023

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

412

412

   

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

31

31

2022–2024

2022–2024

Projecten Oost-Nederland

       

A1 Apeldoorn – Azelo

440

440

Fase1: 2020–2022

Fase1: 2020–2022

     

Fase1: 2026–2028

Fase1: 2026–2028

A1/A30 Barneveld

10

10

   

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) ₇

– 

554

2022–2024

2022–2024

N35 Nijverdal – Wierden

107

107

2022–2024

2022–2024

N35 Raalte

13

13

2022–2024

2022–2024

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

   

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

2022–2024

2022–2024

Projecten Noord-Nederland

       

N33 Zuidbroek-Appingedam

99

99

2021–2023

2021–2023

Overige projecten en reserveringen

127

120

   

Projecten in voorbereiding

       

Projecten Nationaal

       

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

       

Programma DUMO

       

Programma Fiets

       

Strategisch plan Verkeersveiligheid

       

afrondingen

– 1

– 2

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.747

7.305

   

Begroting (IF 12.03.02)

6.747

7.305

   

Toelichtingen:

 • 1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten € 25 miljoen wordt met name veroorzaakt door de jaarlijkse Brede Doeluitkeringen (BDU) aan de Stadsregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag – (€ 12,5 miljoen). Een ander deel van € 8,8 miljoen wordt verklaard door overboekingen naar het gemeente-, provincie en BTW compensatiefonds.

 • 2. De geraamde inzet van RWS, zoals weergegeven in de Rijksbegroting in Bijlage 7 (Tol), zijn overgeboekt naar artikel 12.06 Netwerkgebonden kosten waar de apparaatskosten van RWS staan vermeld.

 • 3. Het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. Tolopbrengsten) ViA15) is overgegaan naar de realisatiefase waarmee de middelen zijn overgeboekt naar het artikel 12.03.01 Realisatie. Tevens zijn de benodigde BenO-kosten vanuit de LCC-reservering overgeboekt naar artikel 12.02.01 Beheer en Onderhoud.

 • 4. Om de invoering van de vrachtwagenheffing mogelijk te maken zijn voorbereidingskosten en onderzoekskosten benodigd. Dit betreft de gemaakte kosten uit 2018 en deels in 2019. Dit wordt voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte Wegen en ook daar zichtbaar gemaakt.

 • 5. Met het amendement Schonis c.s. (kst-35000-A-30) is de Rijksbijdrage aan het programma Noordelijke Randweg Utrecht met € 5 miljoen verhoogd.

 • 6. De verlaging (€ 20 miljoen van het programma Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

72

62

1.798

1.798

2019

2019

2042

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

39

9

381

381

2020

2020

2040

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

57

52

1.122

1.122

2020

2021

2038

A10 Tweede Coentunnel

52

53

2.162

2.162

2013

2013

2037

A12 Lunetten – Veenendaal

24

25

666

666

2012

2012

2033

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

27

29

354

354

2018–2020

2018–2020

2044

Aflossing tunnels

46

47

944

944

– 

– 

– 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

80

56

2.230

2.230

2015

2015

2035

A16 Rotterdam

52

 

1.397

       

Projecten Zuid-Nederland

             

A59 Rosmalen – Geffen

1

1

277

277

2005

2005

– 

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

16

9

171

171

2016

2016

2032

N18 Varsseveld – Enschede

14

8

450

450

2018

2018

2043

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

167

167

2007

2007

2022

N33 Assen – Zuidbroek

14

14

335

335

2014

2014

2034

Afrondingen

             

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

             

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

38

 

234

234

nvt

nvt

nvt

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

 

293

293

nvt

nvt

nvt

Afrondingen

– 1

     

nvt

nvt

nvt

Totaal

447

371

11.585

11.595

     

Begroting (IF 12.04)

447

371

11.585

11.595

     

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

             

Be- en bijsturing toekomst

3

4

15

15

2019

2019

 

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

2

1

9

9

2015

2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

15

42

601

601

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

14

11

196

196

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

30

30

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

3

4

12

12

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

7

3

50

50

2018/2019

2018/2019

 

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

5

6

44

44

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Cameratoezicht op stations

1

1

13

13

2017

2017

 

Kleine stations

6

6

17

17

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

38

40

493

493

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Aanleg ATBvv

4

13

67

68

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

1

1

18

18

2017

2017

 

Booggeluid

0

0

4

4

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

53

30

344

341

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

4

5

29

28

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

– 7

3

14

14

divers

divers

 

Overwegenaanpak

28

47

683

683

divers

divers

 

Ontsnippering

12

11

80

80

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

6

4

15

15

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

25

25

460

460

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

4

3

180

180

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

2

3

26

26

2020

2020

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

6

5

413

413

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

0

0

176

176

     

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

14

19

911

911

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

0

1

39

39

2023–2025

2023–2025

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

11

6

607

607

2017

2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Traject Oost (perronverbreding)

0

0

18

18

divers

divers

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

25

25

237

237

divers

divers

 

Regionale lijnen Gelderland

0

0

15

15

divers

divers

 

Zwolle – Herfte

53

42

200

200

2021

2021

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

0

0

50

50

2020

2020

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

10

14

134

134

divers

divers

 

Afrondingen

3

3

         

Totaal ProRail projecten

348

378

6.200

6.197

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Intensivering Spoor in steden

0

0

215

215

     

NS compensatie

1

0

161

161

     

Totaal overige (niet ProRail) projecten

1

0

376

161

     

Totaal uitvoeringsprogramma

349

378

6.576

6.573

     

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

0

– 6

         

Afrekening voorschotten

             

Programma Realisatie

349

372

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

325

352

         

Overprogrammering (-)

– 24

– 20

         

Realisatieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Projecten Nationaal

             

Kleine projecten goederenvervoer

2

0

1

1

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

2

169

169

divers

divers

 

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

7

14

59

59

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Calandbrug

0

0

160

160

2020/2021

2020/2021

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

2

3

27

27

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

7

222

222

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

             
               

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

4

15

140

140

divers

divers

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

– 6

0

2

2

divers

divers

 

Afrondingen

1

           

Totaal uitvoeringsprgramma

13

41

799

797

     

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 1

         

Afrekening voorschotten

 

1

         

Programma Realisatie

13

41

         

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

13

41

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planstudieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

0

0

     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

21

26

divers

divers

1

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

59

60

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

2

2

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

72

72

divers

divers

 

Prestatieverbetering HSL-Zuid

61

61

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Sporen Schiedam-Rotterdam

25

25

divers

divers

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

20

20

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

Multimodale knoop Schiphol

256

256

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

28

28

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

547

553

     

Begroting (IF 13.03.04)

547

553

     
 • 1. Beter Benutten Decentraal Spoor: Dit betreft een overboeking in het Provinciefonds (€ 5 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,4 miljoen) voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

32

45

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Goederenvervoer

14

17

divers

divers

1

Overige projecten en reserveringen

         

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

46

62

     

Begroting (IF 13.03.05)

46

62

     
 • 1. Kleine projecten Goederenvervoer: Dit betreft de overgang van planuitwerking naar realisatie in verband met de afgifte van de realisatiebeschikking voor het project Externe veiligheid Drechtsteden van € 3 miljoen.

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Beschikbaarheidsvergoeding

135

153

3.632

3.632

2007

2007

 

Rente- en belastingaanpassingen

– 12

– 12

– 139

– 139

     

Diverse afrekeningen etc.

37

19

91

91

     

Afrondingen

             

Totaal

160

160

3.584

3.584

     

Begroting (IF 13.04)

160

160

3.584

3.584

     

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

1

0

1186

1186

2018

2018

 

Amstelveenlijn

25

25

79

79

2020

2020

 

Utrecht, tram naar De Uithof

0

0

112

112

2018

2018

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

HOV-NET Zuid-Holland Noord

2

34

207

207

2021–2023

2021–2023

 

Rotterdamsebaan

81

91

294

294

regio

regio

 

Afrondingen

             

Totaal

109

150

1.878

1.878

     

Begroting (IF 14.01.03)

109

150

         

Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Overige projecten en reserveringen

49

49

 

nvt

 

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

49

49

     

Begroting (IF 14.01.02)

49

49

     

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Projectoverzicht behorende bij 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

42

41

90

121

   

1

14.03.02 Regionale Mobiliteitsprojecten

   

537

537

     

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

   

5

5

     

Afronding

             

Totaal

42

41

632

663

     

Afrekening voorschotten

             

Begroting (IF 14.03)

42

41

         
 • 1. Concrete bereikbaarheidsprojecten: Het projectbudget is afgenomen met € 31 miljoen in verband met stortingen in het BTW-compensatiefonds (€ 1 miljoen) en Provinciefonds (€ 30 miljoen) voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
     

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Beter Benutten

0

0

18

18

– 

– 

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

1

0

101

97

2018

2018

 

Quick Wins Binnenhavens

0

0

61

61

2009–2017

2009–2017

 

Walradarsystemen

1

1

26

26

2021

2021

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

3

13

13

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

1

6

13

13

2023

2019

1

Nieuwe Sluis Terneuzen

183

227

1.025

1.025

2022

2022

 

Quick wins Volkeraksluizen

0

0

3

3

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Maasroute, modernisering fase 2

11

20

630

630

2023

2018

2

Wilhelminakanaal Tilburg

1

2

100

99

na 2017

na 2017

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

1

0

430

430

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

             

Toekomstvisie Waal

6

16

134

134

2022–2024

2021

3

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

3

0

65

65

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

4

18

95

95

2023

2019

4

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

4

0

284

284

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

             

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

2

2

     

Afrondingen

 

– 2

         

Totaal uitvoeringsprogramma

216

291

3039

3034

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

14

15

         

Programma Realisatie

230

306

         

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

230

306

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
 • 1. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld waardoor eerst een uitspraak van de Raad van State nodig is. Dit leidt tot vertraging bij de vervanging van de kademuur. De openstelling wordt daardoor in 2023 verwacht.

 • 2. De Sluis Limmel is in 2018 geopend, het Julianakanaal opent in 2023.

 • 3. De start uitvoering van de nieuwe haven in de Beijenwaard bij Spijk is afhankelijk van het onherroepelijk worden van het provinciale inpassingsplan waarin de planologische inpassing van de nieuwe haven is opgenomen. Onherroepelijk worden wacht op uitspraak Raad van State over de PAS regeling. De openstelling zal hierdoor 2 jaar later plaatsvinden.

 • 4. De mijlpaal is verschoven nadat duidelijk is geworden dat de damwanden vervangen moeten worden in plaats van versterkt en er voor een andere aanpak is gekozen omtrent de grondwaterbeheersing. De aanbesteding is opnieuw in gang gezet.

Planstudieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 36

– 36

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

8

8

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

223

230

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

 

Overige projecten en reserveringen

507

462

   

1

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Oost-Nederland

         

Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Verkenning IJssel fase 2

   

2028

2028

 

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.157

1.119

     

Begroting (IF 15.03.02)

1.157

1.119

     
 • 1. Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

               

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

29

23

415

415

2019

2019

2046

 

Zeetoegang IJmond

4

211

940

940

2022

2022

2045

 

Projecten Zuid-Nederland

               

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

6

4

155

155

2020

2020

2047

 

Keersluis Limmel

3

3

91

91

2018

2018

2048

 

Afrondingen

 

– 1

           

Totaal

43

240

1.601

1.601

       

Begroting (IF 15.04)

43

240

           

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

8

5

4.895

4.895

2007

2007

 

Begroting (IF 17.02)

8

5

         

HSL-Zuid

Projectoverzicht behorende bij 17.03 HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

4

2

6.154

6.154

2009

2009

 

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

   

1.012

1.012

     

HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)

   

115

115

     

Begroting (IF 17.03)

4

2

7.281

7.281

     

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

   

24

24

nnb

nnb

 

750 ha

   

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand RotterdamsGebied (BRG)

             

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

3

115

115

nnb

nnb

 

BTW Buitencontouren

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

19

14

80

80

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

             

Programma

21

17

1162

1162

     

Begroting (IF 17.06)

21

17

         

ERTMS

Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

             

Realisatiefase

57

30

116

123

divers

divers

1

Planuitwerkingsfase

209

188

2.294

2.281

divers

divers

2

Afrondingen

– 1

           

Programma

265

218

2.410

2.404

     

Afrekening voorschotten

   

7

7

     

Begroting (IF 17.07)

265

218

         
 • 1. ProRail heeft in een aanvullende beschikking aangegeven dat er voor € 7 miljoen aan uitgaven ten onrechte waren toegewezen aan de realisatiefase. Hierdoor moest er € 7 miljoen worden overgeboekt van realisatie naar planuitwerking.

 • 2. Het projectbudget planuitwerkingsfase ERTMS is toegenomen met € 13 miljoen. De oorzaak hiervan is een correctie op de prijsbijstelling over 2018 die in 2019 is doorgevoerd van € 6 miljoen. Daarnaast is er € 7 miljoen overgeboekt vanuit het realisatiebudget naar de planuitwerking zoals hierboven beschreven.

ZuidasDok

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

14

16

256

256

     

OVT incl. keerspoor

31

58

382

382

     

Tunnel en A10

35

99

808

808

     

Generiek en ruimtelijke inrichting

12

14

161

161

     

Afrondingsverschillen

– 1

   

– 1

     

Programma

91

188

1.608

1.608

     

Begroting (IF 17.08)

91

188

         

PHS

Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

           

Realisatiefase

130

111

1620

1.620

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

7

7

317

317

2017

2017

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

17

12

135

135

2021

2021

PHS: Meteren – Boxtel

14

16

52

52

2026–2028

2026–2028

PHS: Rijswijk – Rotterdam

27

30

318

318

2023–2025

2023–2025

PHS OV-SAAL korte termijn

16

17

690

690

2016

2016

PHS: OV-SAAL middellange termijn

21

18

45

45

2026–2028

2026–2028

PHS: Projecten < € 50 miljoen

27

10

64

64

   

Afrondingen

 

1

       

Planuitwerkingsfase

153

151

2.570

2.570

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

           

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

           

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

           

Corridor Breda-Eindhoven

           

Corridor Den Haag- Rotterdam

           

Corridor OV SAAL middellange termijn

           

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

           

Overige (planstudiekosten)

           

Afrondingen

   

– 1

– 1

   

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

283

262

4.190

4.190

   

afrekening voorschotten

           

Begroting (IF 17.10)

283

262

       
Licence