Base description which applies to whole site

3. De niet-beleidsartikelen

Artikel 10. Nog onverdeeld

Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

– 1.957

0

– 1.957

5.382

3.425

5.794

5.933

5.845

5.846

                     
 

Uitgaven:

– 1.957

0

– 1.957

5.382

3.425

5.794

5.933

5.845

5.846

                     

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

3.094

3.094

3.094

3.227

3.142

3.143

                     

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

743

743

743

749

746

746

                     

10.3

Onvoorzien

– 1.957

0

– 1.957

1.545

– 412

1.957

1.957

1.957

1.957

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence