Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In subparagraaf 1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; subparagraaf 2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau.

Licence