Base description which applies to whole site

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Uitgaven 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

62.303

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1)

Eindejaarsmarge 2018

1

632

2)

Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

1

– 24

3)

Loon- en prijsbijstelling 2019

1

1.745

4)

Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD

1

– 140

5)

Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ

1

– 74

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

64.442

Toelichting

  • 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 aan de begroting van Algemene Zaken.

  • 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

  • 3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

  • 4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

  • 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

4.439

 

Belangrijkste Suppletoire mutatie:

   

1)

Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2019

1

44

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

4.483

Toelichting

  • 1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.

Licence