Base description which applies to whole site

a. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Artikelnummer

Uitgaven 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

38.279

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Vrije uitkering

1

4.526

2) Overige mutaties

 

0

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

42.805

1) Vrije uitkering

Dit betreft de meerjarige loon- en prijsbijstelling voor het BES-fonds (€ 1,1 mln.) en de wisselkoersactualisatie (€ 3,4 mln.) voor 2019.

Licence