Base description which applies to whole site

b. Het beleidsartikel

Beleidsartikel 1 BES-Fonds

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 BES-Fonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.

nr.

Verplichtingen:

38.279

0

38.279

4.526

42.805

980

973

976

976

                   

0

 

Uitgaven:

38.279

0

38.279

4.526

42.805

980

973

976

976

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

1.1

BES-fonds

38.279

0

38.279

4.526

42.805

980

973

976

976

 

Bijdragen aan medeoverheden

38.279

0

38.279

4.526

42.805

980

973

976

976

 

Vrije uitkering

38.279

0

38.279

4.526

42.805

980

973

976

976

                     
 

Ontvangsten:

38.279

0

38.279

4.526

42.805

980

973

976

976

Toelichting

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

Dit betreft de meerjarige loon- en prijsbijstelling voor het BES-fonds (€ 1,1 mln.) en de wisselkoersactualisatie (€ 3,4 mln.) voor 2019.

Licence