Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2019 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van

€ 404,8 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2019 wordt voorgesteld dit met € 13,8 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 10.881,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 325,5 miljoen. De begroting voor de in 2019 aan te gane verplichtingen stijgt met € 404,8 miljoen tot

€ 13.129.7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2019

€ 10.477.053

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2019

€ 404.783

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2019

€ 10.881.836

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2019

€ 311.693

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2019

€ 13.811

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2019

€ 325.504

Licence