Base description which applies to whole site

2. Het beeld

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2019 x € 1.000

uitgaven 2019

artikel nr

Vastgestelde begroting 2019

36.132.349

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Uitvoeringsmutatie LKV

‒ 131.511

1

Uitvoeringsmutaties PW-uitk.

‒ 210.905

2

Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

‒ 24.995

2

Uitvoeringsmutaties AIO

15.503

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

‒ 75.944

4

Uitvoeringsmutatie tijdelijke reg. aanp. dagloonbesluit

‒ 31.500

5

Uitvoering motie OPS slachtoffers

3.600

6

Uitvoeringsmutatie KOT

‒ 34.751

7

Uitvoeringsmutatie AKW

14.194

10

Uitvoeringsmutatie WKB

5.976

10

Hersteloperatie uitvoering WKB

215.000

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

38.754

11

Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB

24.633

11

Diverse mutaties Rijksbijdragen

3.112.774

12

Uitvoeringsmutatie COA

‒ 6.946

13

Mutatie bijdrage aan gemeenten

‒ 32.067

13

Mutatie RSO

5.042

96

Toedeling prijsbijstelling 2019

10.670

99

Toedeling loonbijstelling 2019

19.232

99

Diverse dekkingen en reserveringen

‒ 30.574

99

Nog niet uitgekeerde eindejaarsmarge

14.250

99

Diverse overboekingen met andere departementen

‒ 32.183

div

Diverse kasschuiven

‒ 33.796

div

Diverse mutaties

526

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2019

38.967.331

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2019 x € 1.000

ontvangsten 2019

artikel nr

Vastgestelde begroting 2019

1.870.949

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Bijstelling boete-ontvangsten

‒ 7.000

1

Terugontvangsten TW

8.000

2

Terugontvangsten WAJONG

22.211

4

Terugontvangsten compensatie dagloon

8.000

5

Uitvoeringsmutaties KOT

‒ 43.302

7

Uitvoeringsmutaties AKW en WKB

‒ 7.828

10

Ontvangsten UWV

21.700

11

Mutatie RSO

5.042

96

Ontvangsten diversen

2.439

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2019

1.880.211

Overzicht met de belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 4 Overzicht belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2019 x € 1.000

uitgaven 2019

artikel nr

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019

58.424.023

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Uitvoeringsmutaties arbeidsongeschiktheid

19.333

3

Uitvoeringsmutaties werkeloosheid

313.153

5

Uitvoeringsmutaties ziekte en zwangerschap

107.884

6

Uitvoeringsmutaties oudedagsvoorziening

‒ 90.323

8

Uitvoeringsmutaties nabestaanden

1.262

9

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

‒ 27.114

11

Bijstelling inkomensoverdrachten nominaal

‒ 118.277

div

Diverse kasschuiven

‒ 19.625

div

Diverse mutaties

764

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2019

58.611.080

Overzicht met de belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 5 Overzicht belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2019 x € 1.000

ontvangsten 2019

artikel nr

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019

310.293

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Bijstelling UFO ontvangsten

‒ 32.080

5

Bijstelling UFO ontvangsten nominaal

‒ 3.190

5

Stand na de 1e suppletoire begroting 2019

275.023

Licence