Base description which applies to whole site

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

 

Extrapolatie 2033

3.734

              

3.734

Prijsbijstelling 2019

1.125

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Mutaties Miljoenennota 2020

 

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

3.809

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 35.924

4.455

34.762

36.346

3.678

‒ 63.354

‒ 18.478

‒ 13.870

‒ 13.870

‒ 13.528

‒ 12.502

‒ 12.502

‒ 12.502

‒ 12.502

‒ 17.366

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

639.253

647.536

790.131

714.481

705.414

605.640

595.557

521.685

477.071

753.718

765.012

802.864

467.627

467.627

‒ 17.366

Brandwerendheid tunnels

6.000

6.000

              

Extrapolatie 2033

480.129

              

480.129

Invoering AIRBIM-systeem

28.885

16.416

12.469

             

Onderhoudsimpuls RWS

11.000

  

8.800

2.200

           

Prijsbijstelling 2019

191.038

13.789

13.445

16.129

14.433

14.248

12.167

11.968

10.484

9.568

15.116

15.343

16.010

9.446

9.446

9.446

RWS Service Level Agreement (SLA)

31.637

11.015

10.270

10.352

            

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

‒ 73.571

 

‒ 2.160

‒ 18.123

‒ 21.243

‒ 17.763

‒ 14.282

         

Uitvoeringsbesluit A12lA15 Ressen - Oudbroeken

4.864

              

4.864

Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug

‒ 17.500

‒ 9.600

‒ 500

‒ 7.400

            

VenR Rijkswaterstaat

0

‒ 25.830

10.400

20.000

        

‒ 4.570

   

Verduurzamen onderhoud Vaargeulen

3.100

 

620

620

620

620

620

         

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 29.050

     

‒ 3.345

‒ 3.070

‒ 2.678

‒ 3.437

‒ 5.370

‒ 5.442

‒ 5.708

   

Mutaties Miljoenennota 2020

 

11.790

44.544

30.378

‒ 3.990

‒ 2.895

‒ 4.840

8.898

7.806

6.131

9.746

9.901

5.732

9.446

9.446

494.439

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

651.043

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

Korte termijn maatregelenpakket A15

363

363

              

Saldo 2019 Hoofdwegennet

0

‒ 6.121

6.121

             

Mutaties Najaarsnota 2019

363

‒ 5.758

6.121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

645.285

698.201

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.481.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 135.192

‒ 271.601

‒ 243.302

‒ 410.840

‒ 186.926

‒ 80.300

‒ 55.193

‒ 10.942

‒ 24.946

13.376

‒ 47.198

‒ 85.067

‒ 28.955

‒ 4.801

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.346.774

971.248

1.039.307

657.678

1.260.118

1.066.176

1.137.639

1.082.152

1.064.255

185.094

431.121

565.144

7.140

28.015

0

A4 Haaglanden - N14

80.000

         

40.000

40.000

    

A20 Nieuwerkerk Gouda

‒ 13.978

   

1.000

2.500

1.500

1.000

263

263

263

‒ 21.556

263

263

263

 

A27 Houten Hooipolder

65.900

    

32.500

32.500

    

900

    

Aanvullende Post Infrastructuurfonds

102.400

     

22.400

 

40.000

40.000

      

Apparaatskosten RWS

‒ 315

‒ 315

              

Beter Benutten: Blauwe Golf en Smart Shipping

‒ 205

‒ 205

              

Beter Benutten Vervolg

‒ 171.000

‒ 40.497

‒ 63.362

‒ 36.997

‒ 18.745

‒ 11.399

          

Bijdragen derden Hoofdwegennet

24.255

 

2.750

3.618

3.834

5.553

 

8.500

        

Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59

4.900

 

1.633

1.633

1.634

           

Extrapolatie 2033

44.395

              

44.395

HXII: BOA en inhuur

‒ 602

‒ 602

              

HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)

‒ 4.000

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 500

‒ 500

           

HXII: Smart Mobility

‒ 2.911

‒ 2.911

              

Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030

0

 

‒ 24.000

3.000

‒ 9.000

‒ 80.000

‒ 122.000

19.000

38.000

39.000

49.000

46.000

41.000

   

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

‒ 761.365

‒ 46.179

115.995

304.206

177.142

500.751

197.460

‒ 138.000

‒ 64.000

‒ 106.818

‒ 138.192

‒ 41.000

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

23.880

‒ 8.151

15.417

52.357

95.667

177.825

112.500

‒ 126.581

‒ 202.578

‒ 211.975

‒ 54.492

24.377

20.835

20.831

60.088

Kasschuiven binnen megaprojecten

0

‒ 13.793

26.556

42.827

41.504

‒ 30.241

‒ 41.546

18.256

‒ 14.104

‒ 6.626

243.516

‒ 266.349

    

Korte termijn fileaanpak

30.116

2.958

11.792

12.759

2.607

           

Korte termijn maatregelen A15

10.000

1.500

1.500

1.500

5.500

           

N65 Vught-Haaren

15.360

    

3.300

12.060

         

Onderzoek lump-sum verkeersmanagement

1.000

500

500

             

Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins

364

364

              

Prijsbijstelling 2019

222.257

12.895

20.294

21.823

14.081

16.611

28.789

23.438

12.547

57.565

9.380

1.318

934

951

833

798

Risicoreservering BOA2020

3.070

 

3.070

             

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 3.695

    

‒ 3.622

‒ 73

         

Smartwayz

11.500

 

11.500

             

Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken

‒ 4.864

              

‒ 4.864

Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug

17.500

9.600

500

7.400

            

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 30.064

‒ 590

‒ 2.108

‒ 1.717

‒ 2.185

‒ 3.809

‒ 6.588

‒ 7.084

‒ 2.249

‒ 1.974

‒ 1.458

‒ 290

‒ 12

   

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

3.579

  

90

150

544

1.000

1.545

250

       

Vrachtwagenheffing

25.170

1.496

         

23.899

    

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 768.085

‒ 65.930

186.848

396.443

204.746

606.618

374.615

‒ 189.874

‒ 138.350

21.908

‒ 368.762

25.562

22.049

21.927

100.417

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

578.689

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

BCF: Beter Benutten

‒ 7

‒ 7

              

BCF: Blankenburgverbinding

‒ 3.137

‒ 3.137

              

BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

‒ 16

‒ 16

              

BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35

‒ 5

‒ 5

              

Bijdragen derden Hoofdwegennet

18.651

18.651

              

Blankenburgverbinding

888

888

              

Correctieboeking A16 Rotterdam

4.319

4.319

              

GF: Beter Benutten

‒ 90

‒ 90

              

GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

‒ 75

‒ 75

              

HXII: Afwikkeling NSL 2018

‒ 9.100

‒ 9.100

              

HXII: Beter Benutten

‒ 1.500

‒ 1.500

              

HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

‒ 42

‒ 42

              

HXII: Verrekening interne dienstverlening

‒ 33

‒ 33

              

HXII: terugboeking inhuurbudget Beter Benutten

500

500

              

Korte termijn maatregelenpakket A15

‒ 363

‒ 363

              

PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35

‒ 24

‒ 24

              

Saldo 2019 Hoofdwegennet

0

‒ 36.803

36.803

             

Vertraging realisatiefase Tol

2.173

2.173

              

Mutaties Najaarsnota 2019

12.139

‒ 24.664

36.803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

554.025

942.121

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

168.807

58.222

10.314

‒ 43.252

283.797

257.714

168.999

72.787

88.355

90.648

133.028

168.377

110.772

85.148

83.765

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

539.919

528.805

426.662

457.463

663.316

629.999

539.716

457.092

431.289

432.630

432.144

290.855

436.691

421.680

83.765

Extrapolatie 2033

275.099

              

275.099

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

   

5.463

82.793

5.463

5.463

5.463

5.463

5.463

‒ 9.487

‒ 15.330

‒ 15.335

‒ 15.331

‒ 60.088

Prijsbijstelling 2019

138.654

10.290

10.277

8.300

8.869

12.665

12.091

10.494

9.205

8.694

8.715

8.723

5.882

8.794

8.540

7.115

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

9.290

9.277

8.300

14.332

95.458

17.554

15.957

14.668

14.157

14.178

‒ 764

‒ 9.448

‒ 6.541

‒ 6.791

222.126

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

549.209

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Bijdragen derden Hoofdwegennet

194

194

              

Blankenburgverbinding

‒ 888

‒ 888

              

Correctieboeking A16 Rotterdam

‒ 4.319

‒ 4.319

              

Saldo 2019 Hoofdwegennet

0

‒ 905

905

             

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 5.013

‒ 5.918

905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

543.291

538.987

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.366

4.748

3.899

2.057

0

          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

594.012

593.073

581.013

548.260

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

 

Extrapolatie 2033

526.561

              

526.561

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

600

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 509

‒ 509

              

HXII: Management drives

295

85

70

70

70

           

HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid

‒ 819

‒ 94

‒ 161

‒ 161

‒ 161

‒ 121

‒ 121

         

HXII: RWS Rijksbrede kunstvoorzieningen

‒ 606

‒ 606

              

HXII: Samen in transities

140

140

              

HXII: taken KNMI

‒ 6.558

‒ 215

‒ 298

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

Korte termijn fileaanpak

15.373

3.419

5.192

4.513

2.249

           

Loonbijstelling 2019

150.096

10.603

10.787

10.756

10.427

10.260

9.924

9.794

9.742

9.614

9.774

9.683

9.683

9.683

9.683

9.683

Prijsbijstelling 2019

59.165

5.091

4.295

4.391

3.965

3.892

3.784

3.762

3.751

3.729

3.765

3.748

3.748

3.748

3.748

3.748

RWS Duurzaam voor Elkaar

20.220

6.740

6.740

6.740

            

RWS Service Level Agreement (SLA)

1.544

772

772

             

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

72.826

 

2.894

19.623

22.495

19.624

8.190

         

SCM: VenR tranche 4

315

315

              

VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid

30

30

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

25.811

30.331

45.507

38.620

33.230

21.352

13.131

13.068

12.918

13.114

13.006

13.006

13.006

13.006

539.567

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

619.823

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

BZK: Nieuwe dienstverlening FMH

‒ 95

‒ 95

              

EZK: Betonakkoord

132

132

              

EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing

2.500

2.500

              

HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019

‒ 859

‒ 859

              

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

92

92

              

HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting

‒ 45

‒ 45

              

HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019

3.465

3.465

              

HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie

41

41

              

HXII: Opdracht RWS voor GWW

1.000

1.000

              

HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019

449

449

              

HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021

‒ 251

‒ 251

              

Landelijke tunnelregisseur

37.250

37.250

              

Vertraging realisatiefase Tol

‒ 2.173

‒ 2.173

              

Mutaties Najaarsnota 2019

41.506

41.506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

661.329

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

19.048

51.565

30.507

‒ 22.837

‒ 28.121

‒ 29.869

‒ 27.268

‒ 28.157

‒ 27.679

‒ 26.927

‒ 4.051

   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.398.157

1.394.588

1.292.373

1.282.930

1.243.000

1.238.160

1.240.938

1.251.768

1.271.128

1.267.391

1.312.881

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Beheer, onderhoud en vervanging

186.484

34.145

48.486

84.891

2.137

2.140

2.140

3.053

3.053

3.053

3.161

75

75

75

 

Bijdragen derden

1.000

              

Den Haag emplacement

‒ 4.900

    

‒ 3.000

‒ 1.900

        

Extrapolatie 2033

1.700.582

              

Onderzoek spoorstaafschades

484

484

             

Prijsbijstelling 2019

411.657

28.943

29.151

27.822

25.959

25.092

25.017

25.130

25.348

25.739

25.666

26.523

26.600

29.740

30.552

Vervangingsopgave bovenleidingportalen

124.000

            

62.000

62.000

Mutaties Miljoenennota 2020

 

63.572

77.637

112.713

28.096

24.232

25.257

28.183

28.401

28.792

28.827

26.598

26.675

91.815

92.552

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.461.729

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

Bijdragen derden spoorwegen

37

37

             

Saldo 2019 Beheer onderhoud vervanging

0

‒ 12.646

12.646

            

HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer

‒ 121

‒ 121

             

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 84

‒ 12.730

12.646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.448.999

1.484.871

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

24.283

‒ 53.267

33.797

‒ 19.830

‒ 2.446

‒ 3.920

‒ 6.101

‒ 5.832

20.570

24.732

2.402

‒ 1.261

‒ 1.452

12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

484.548

493.463

515.223

409.485

366.374

356.607

254.347

67.699

67.679

61.928

92.651

120.067

63.231

13.149

Afrekening voorschotten ProRail

32.216

32.216

             

Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 13.411

‒ 1.969

‒ 3.290

‒ 444

‒ 532

‒ 532

‒ 532

‒ 1.445

‒ 1.445

‒ 1.445

‒ 1.552

‒ 75

‒ 75

‒ 75

 

Beter Benutten Vervolg

‒ 6.000

  

‒ 6.000

           

Bijdragen derden

2.478

2.478

             

Concrete beschikbaarheidsprojecten

‒ 23.702

 

‒ 23.702

            

Den Haag emplacement

8.110

3.210

   

3.000

1.900

        

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

‒ 60.952

‒ 11.678

15.425

14.245

‒ 41.927

‒ 146.543

31.430

50.000

50.000

50.000

50.000

   

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

      

‒ 44.059

125.139

97.732

57.422

‒ 89.928

‒ 74.694

‒ 63.302

‒ 8.310

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

‒ 52.356

‒ 43.081

‒ 79.412

91.952

74.344

91.846

‒ 7.212

‒ 23.144

‒ 23.144

‒ 24.262

30.854

‒ 15.995

2.493

‒ 13.445

Kleine projecten goederenvervoer

19.000

 

19.000

            

Maaslijn

10.000

5.000

    

0

        

Nazorg Betuweroute

8.547

6.127

1.210

1.210

           

Nazorg Lijnen en Halten

17.481

15.000

2.481

            

Opstelterrein Heerhugowaard

‒ 42.950

    

‒ 5.000

‒ 15.000

‒ 10.000

‒ 7.000

‒ 5.950

     

OV SAAL

‒ 5.929

‒ 5.929

             

Prijsbijstelling 2019

64.884

6.139

988

2.316

5.930

9.817

6.622

4.450

814

 

17.027

 

2.237

5.146

3.398

Programma Overwegen

40.200

     

10.000

18.500

      

11.700

Regionale knelpunten

11.418

300

1.809

4.309

2.500

2.500

         

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 15.818

‒ 7.817

‒ 363

            

Sporen Schiedam – Rotterdam

‒ 24.152

‒ 30

‒ 61

‒ 1.210

‒ 9.075

‒ 9.680

‒ 1.192

‒ 363

‒ 363

‒ 363

‒ 363

‒ 363

‒ 363

‒ 363

‒ 363

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

‒ 12.722

‒ 7.500

‒ 5.222

            

Verrekening interne dienstverlening realisatie website

‒ 13

‒ 13

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 71.203

‒ 61.909

‒ 63.806

101.882

32.522

‒ 57.399

‒ 8.699

144.001

116.830

98.272

‒ 9.512

‒ 88.890

‒ 56.101

‒ 7.020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

418.452

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

Bijdragen derden spoorwegen

1.010

1.010

             

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda

‒ 456

‒ 456

             

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland

‒ 182

‒ 182

             

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk

‒ 182

‒ 182

             

Daalsetunnels Utrecht

4.100

4.100

             

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda

‒ 2.170

‒ 2.170

             

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland

‒ 868

‒ 868

             

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk

‒ 868

‒ 868

             

PF: Daalsetunnels Utrecht

‒ 4.100

‒ 4.100

             

PF: Electrificatie traject Limburg Aken

‒ 258

‒ 258

             

Saldo 2019 Spoorwegen

0

‒ 81.982

81.982

            

Spoorknoop Groningen

‒ 4.700

‒ 4.700

             

Technische correctie

‒ 4

‒ 4

             

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 8.678

‒ 90.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

327.792

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

452

‒ 1.238

‒ 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.476

163.024

162.813

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

 

HXII Onderzoek spoorstaafschades

‒ 48

‒ 48

             

Onderzoek spoorstaafschades

‒ 484

‒ 484

             

Overboeking HSL-budget naar Infraspeed

24.495

17.716

2.015

4.764

           

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 15.300

‒ 15.300

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

1.884

2.015

4.764

           

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

162.360

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

 

Saldo 2019 Spoorwegen

0

‒ 8.968

8.968

            

Mutaties Najaarsnota 2019

0

‒ 8.968

8.968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

153.392

174.007

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Extrapolatie 2033

9.990

              

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

 

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Spoorwegen

 

2.053.171

2.061.065

1.980.399

1.872.081

1.790.626

1.778.233

1.680.101

1.505.378

1.524.288

1.493.446

1.500.843

1.532.486

1.525.763

1.473.550

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

2.052.531

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Spoorwegen

 

1.940.173

2.100.422

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.774

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Afrekening voorschotten ProRail

32.216

32.216

             

Bijdragen derden

36.682

13.337

1.138

1.238

1.327

1.385

1.444

3.514

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

Extrapolatie 2033

199.399

              

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

‒ 38.141

‒ 8.359

 

6.925

6.925

24.225

8.425

       

Mutaties Miljoenennota 2020

 

7.412

‒ 7.221

1.238

8.252

8.310

25.669

11.939

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

Saldo 2019 Spoorwegen

0

‒ 7.494

7.494

            

Bijdragen derden Spoorwegen

1.047

1.047

             

Mutaties Najaarsnota 2019

1.047

‒ 6.447

7.494

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

205.127

189.252

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

    

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 40.341

‒ 4.232

‒ 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

111.466

148.295

7.094

42.355

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

    

Actualisatie budget Reg/lok

4

1

 

1

1

1

         

Prijsbijstelling 2019

9.693

1.641

2.640

 

1.349

    

3.086

977

    

Rotterdamsebaan

‒ 147

    

‒ 147

         

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 894

‒ 894

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

748

2.640

1

1.350

‒ 146

0

0

0

3.086

977

    

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

112.214

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

    

BCF: Rotterdamsebaan

‒ 12.768

‒ 12.768

             

Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

0

3.333

‒ 3.333

            

Technische correcties

6

6

             

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 12.762

‒ 9.429

‒ 3.333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

102.785

147.602

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

  

0

            

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

  

0

            

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

  

0

            

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds

               
                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

40.955

5.854

990

45.677

          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.198

‒ 629

‒ 136

           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

42.153

5.225

854

45.677

          

Afrekening voorschotten ProRail

1.108

1.108

             

Concrete beschikbaarheidsprojecten

23.702

 

23.702

            

Prijsbijstelling 2019

2.479

37

1.388

30

1.024

          

Regionale Mobiliteit

5.000

5.000

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 33.888

25.090

30

1.024

          

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

48.298

30.315

884

46.701

          

BCF: Vrijval Werpsterhoek

‒ 88

‒ 88

             

PF: Vrijval Werpsterhoek

‒ 1.763

‒ 1.763

             

Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

0

‒ 155

155

            

Spoorknoop Groningen

4.700

4.700

             

Mutaties Najaarsnota 2019

2.849

2.694

155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

50.992

30.470

884

46.701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 HWN

 

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 HWN

 

153.619

153.520

7.948

88.032

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 HWN

 

160.512

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 HWN

 

153.777

178.072

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

             

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

             

Afrekening T3 2018 Prorail

1.108

1.108

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

1.108

             

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

1.108

             
                

Mutaties Najaarsnota 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

1.108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

Extrapolatie 2033

8.655

              

Prijsbijstelling 2019

2.625

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

Mutaties Miljoenennota 2020

 

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 39.498

‒ 1.624

15.553

31.404

23.580

833

6.348

1.157

506

‒ 20.662

‒ 19.761

476

3.079

38.506

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

323.541

374.743

344.899

367.587

341.234

319.907

297.541

217.324

216.634

284.543

256.710

244.416

224.179

259.606

Beheer en Onderhoud De Boontjes

346

 

346

            

DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

‒ 134.910

   

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

 

DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied

1.700

 

1.700

            

DF: bijdrage VenR tranche 4

265.000

         

70.000

90.000

105.000

  

Extrapolatie 2033

220.890

              

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

75

              

Invoering van het AIRBIM-systeem

6.420

3.649

2.771

            

Kustwacht

‒ 2.940

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

Onderhoudsimpuls RWS

85.900

 

21.475

55.835

8.590

          

Pilot harde laag Nijmegen

6.400

410

5.000

660

330

          

Prijsbijstelling 2019

90.720

7.198

7.361

5.277

6.806

6.645

6.728

5.997

5.751

4.955

6.754

6.320

6.641

4.541

5.256

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 3.469

19.684

4.751

1.376

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

RWS Strategische Capaciteitsmanagement

‒ 61.328

 

‒ 2.400

‒ 14.162

‒ 19.203

‒ 16.202

‒ 9.361

        

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 18.437

1.800

          

‒ 20.237

  

Twentekanalen fase 2

‒ 57.000

  

‒ 41.000

‒ 16.000

          

VenR Rijkswaterstaat

0

5.482

‒ 19.943

‒ 43.718

‒ 7.812

‒ 2.935

22.674

388

68.060

29.744

‒ 18.469

‒ 32.304

885

228

‒ 2.280

Verdieping Nieuwe Waterweg

500

              

Verduurzamen onderhoud Vaargeulen

12.400

 

2.480

2.480

2.480

2.480

2.480

        

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 11.425

     

‒ 1.595

‒ 1.456

‒ 1.081

‒ 1.513

‒ 2.136

‒ 1.936

‒ 1.708

  

Mutaties Miljoenennota 2020

 

38.013

23.331

‒ 33.462

‒ 40.950

‒ 26.153

4.785

‒ 11.212

56.589

17.045

40.008

45.939

74.440

‒ 11.372

326

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

361.554

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

10.567

10.567

             

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 9.127

9.127

            

Mutaties Najaarsnota 2019

10.567

1.440

9.127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

362.994

407.201

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

307.445

62.971

‒ 158.667

‒ 65.610

‒ 25.871

‒ 16.545

‒ 19.916

‒ 15.690

‒ 13.484

17.934

18.432

9.709

‒ 6.386

‒ 41.441

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

671.555

419.962

186.166

79.370

49.705

42.354

99.971

213.611

271.355

40.675

53.425

211.605

‒ 1.809

‒ 19.747

Beheer en Onderhoud De Boontjes

‒ 346

 

‒ 346

            

Beter Benutten; Blauwe golf

125

125

             

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

‒ 44.023

 

1.042

30

60

240

500

‒ 45.895

       

Digitale transportstrategie Single Window

7.800

 

2.649

5.151

           

Extrapolatie 2033

26.200

              

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.627

    

‒ 724

‒ 903

        

HXII: Zeehaven Saba

‒ 1.986

  

‒ 904

‒ 903

‒ 179

         

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

‒ 430.604

‒ 215.930

161.797

237.569

180.157

206.079

28.740

40.000

‒ 225.000

‒ 25.000

42.192

   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

‒ 40.845

‒ 38.928

‒ 71.355

‒ 44.130

‒ 18.567

‒ 27.837

1.352

‒ 48.311

13.602

55.517

108.006

24.054

42.622

45.130

Kornwerderzand

15.000

         

7.500

7.500

   

Prijsbijstelling 2019

19.723

2.429

2.884

4.447

2.921

1.778

917

817

377

434

434

434

444

444

444

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

23.398

‒ 588

‒ 6

 

16.492

7.500

         

Smart Shipping

80

80

             

Twentekanalen fase 2

57.000

  

41.000

16.000

          

Verdieping Nieuwe Waterweg

‒ 500

              

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 2.160

‒ 61

‒ 161

‒ 514

‒ 204

‒ 177

‒ 172

‒ 384

‒ 368

‒ 119

     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 469.464

‒ 248.796

139.652

227.805

170.028

178.584

‒ 15.370

‒ 8.302

‒ 211.083

38.451

158.132

24.498

43.066

45.574

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

202.091

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

Bijdrage derden hoofdvaarwegennet

‒ 131

‒ 131

             

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden

‒ 486

‒ 486

             

HXII: Topsector Logistiek

791

791

             

HXII: Verrekening interne dienstverlening Mobiliteit 2019

‒ 4

‒ 4

             

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

0

2.863

‒ 2.863

            

Mutaties Najaarsnota 2019

170

3.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

205.124

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 197.695

‒ 60.597

146.204

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

42.736

68.722

221.832

111.525

63.219

51.973

47.829

50.178

48.054

48.052

47.046

46.872

63.500

46.221

Extrapolatie 2033

40.089

              

Prijsbijstelling 2019

19.695

916

1.371

4.882

2.266

1.178

964

887

927

891

891

874

871

1.174

859

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 4.800

 

‒ 4.800

            

Zeetoegang IJmond

64.000

7.500

10.000

37.500

9.000

          

Mutaties Miljoenennota 2020

 

8.416

6.571

42.382

11.266

1.178

964

887

927

891

891

874

871

1.174

859

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

51.152

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 756

756

            

Mutaties Najaarsnota 2019

0

‒ 756

756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

50.396

76.049

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

176

110

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.329

316.505

309.345

301.399

299.867

300.155

299.178

299.663

300.949

303.507

303.507

303.507

303.507

303.507

Extrapolatie 2033

303.476

              

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

31

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 911

‒ 911

             

Kustwacht

4.340

 

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

Loonbijstelling 2019

94.152

6.353

6.659

6.735

6.747

6.557

6.230

6.023

6.027

6.042

6.129

6.130

6.130

6.130

6.130

Prijsbijstelling 2019

27.142

1.847

1.876

1.893

1.901

1.863

1.808

1.762

1.770

1.784

1.773

1.773

1.773

1.773

1.773

RWS Duurzaam voor Elkaar

11.379

3.793

3.793

3.793

           

RWS Service Level Agreement (SLA)

38.164

2.542

3.292

3.050

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

88.583

0

8.185

19.190

30.022

22.972

8.214

        

Single Window Maritiem en Lucht

2.496

416

416

416

416

416

416

        

Mutaties Miljoenennota 2020

 

14.040

24.531

35.387

41.836

34.558

19.418

10.535

10.547

10.576

10.652

10.653

10.653

10.653

10.653

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

329.369

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

1.856

1.856

             

MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw

‒ 376

‒ 376

             

Mutaties Najaarsnota 2019

1.480

1.480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

330.849

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

11.630.600

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet

11.743.956

1.375.856

1.188.587

1.070.897

868.536

762.680

723.044

753.174

789.431

845.647

685.432

669.343

815.055

598.032

598.242

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

12.315.311

952.996

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet

12.330.391

958.193

1.004.282

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

105.584

149.711

85.151

14.651

 

7.976

51.097

       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 6.108

3.255

3.884

6.000

 

710

‒ 1.798

       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

99.476

152.966

89.035

20.651

 

8.686

49.299

       

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

‒ 44.023

 

1.042

30

60

240

500

‒ 45.895

       

Prijsbijstelling 2019

880

 

880

            

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.715

2.715

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

2.715

1.922

30

60

240

500

‒ 45.895

       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

102.191

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

       

Bijdrage derden hoofdvaarwegennet

‒ 131

‒ 131

             

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten

0

11.127

‒ 11.127

            

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 131

10.996

‒ 11.127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet

 

113.187

143.761

89.065

20.711

240

9.186

3.404

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.807

1.210

1.210

           

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.016

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.823

1.210

1.210

           

Afrekening vooschotten ProRail

290

290

             

Nazorg Betuweroute

‒ 8.547

‒ 6.127

‒ 1.210

‒ 1.210

           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 5.837

‒ 1.210

‒ 1.210

           

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

1.986

0

0

           

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

0

‒ 891

891

            

Mutaties Najaarsnota 2019

0

‒ 891

891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

1.095

891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

2.188

6.435

6.475

0

          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.594

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.782

6.435

6.475

0

          

Bijdragen derden

293

293

             

HXII: scope HSL-Zuid

‒ 200

‒ 200

             

Overboeking HSL-budget naar Infraspeed

‒ 24.495

‒ 17.716

‒ 2.015

‒ 4.764

           

HSL-Zuid

15.300

15.300

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 2.323

‒ 2.015

‒ 4.764

           

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

1.459

4.420

1.711

0

          

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

0

‒ 1.304

1.304

            

Mutaties Najaarsnota 2019

0

‒ 1.304

1.304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

155

5.724

1.711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

    

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.770

5.755

869

      

‒ 7.311

    

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.245

6.724

1.124

255

255

255

255

255

255

51.849

    

Prijsbijstelling 2019

1.649

425

135

22

5

5

5

5

5

5

1.037

    

Mutaties Miljoenennota 2020

 

425

135

22

5

5

5

5

5

5

1.037

    

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.670

6.859

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

    

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

0

‒ 2.895

2.895

            

Mutaties Najaarsnota 2019

0

‒ 2.895

2.895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

18.775

9.754

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

47.340

246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.768

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

265.300

225.586

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

159.976

0

0

Afrekening voorschotten

127

127

             

HXII: OGU ERTMS

‒ 2.649

 

‒ 589

‒ 440

‒ 440

‒ 590

‒ 590

        

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

‒ 147.116

‒ 70.237

‒ 175.486

‒ 147.545

‒ 51.787

192.171

 

50.000

200.000

150.000

    

Prijsbijstelling 2019

46.378

 

1.053

890

          

44.435

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 146.989

‒ 69.773

‒ 175.036

‒ 147.985

‒ 52.377

191.581

0

50.000

200.000

150.000

0

0

0

44.435

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

118.311

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

600

600

             

Technische correcties

2

2

             

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

0

‒ 54.490

54.490

            

Mutaties Najaarsnota 2019

602

‒ 53.888

54.490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

64.423

210.303

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 96.996

‒ 150.922

‒ 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

‒ 24.606

‒ 975

   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

90.945

114.380

161.704

221.274

177.968

112.775

110.539

42.195

45.700

266.862

0

   

Kasschuiven Megaprojecten

0

13.654

‒ 30.701

‒ 57.776

‒ 55.984

41.008

56.295

‒ 24.553

19.177

12.737

‒ 255.047

281.190

   

Prijsbijstelling 2019

27.157

1.837

2.311

3.266

4.470

3.596

2.279

2.233

852

923

5.390

    

Mutaties Miljoenennota 2020

 

15.491

‒ 28.390

‒ 54.510

‒ 51.514

44.604

58.574

‒ 22.320

20.029

13.660

‒ 249.657

281.190

   

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

106.436

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

   

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 19.234

‒ 19.234

19.234

            

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 19.234

‒ 19.234

19.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

87.202

105.224

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

21.624

0

‒ 2.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

283.321

218.486

384.257

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

 

Afrekening voorschotten ProRail

12.978

12.978

             

Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 21.823

‒ 5.108

‒ 2.713

‒ 2.748

‒ 1.605

‒ 1.608

‒ 1.608

‒ 1.608

‒ 1.608

‒ 1.608

‒ 1.609

    

Bijdragen derden

3.713

3.713

             

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

‒ 144.271

‒ 15.325

‒ 136.401

‒ 98.321

‒ 48.918

60.418

 

100.000

200.000

82.818

    

Kasschuiven Megaprojecten

0

      

44.059

‒ 125.139

‒ 97.732

‒ 57.422

89.928

74.694

63.302

8.310

Meteren - Boxtel

15.000

     

15.000

        

Nazorg Lijnen en Halten

‒ 17.481

‒ 15.000

‒ 2.481

            

Opstelterrein Heerhugowaard

42.950

    

5.000

15.000

10.000

7.000

5.950

     

OV SAAL

5.929

5.929

        

0

    

Prijsbijstelling 2019

62.393

39

783

842

1.457

1.204

3.332

893

6.488

 

43.835

 

3.520

  

Programma Overwegen

‒ 28.500

     

‒ 10.000

‒ 18.500

       

Saldo mee- en tegenvallers

476

   

476

          

Sporen Schiedam - Rotterdam

16.159

30

61

1.210

9.075

5.783

         

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 141.690

‒ 19.675

‒ 137.097

‒ 88.918

‒ 38.539

82.142

34.844

‒ 13.259

106.610

67.622

89.928

78.214

63.302

8.310

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

141.631

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Bijdragen derden spoorwegen

281

281

             

HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS

‒ 50

‒ 50

             

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

0

20.096

‒ 20.096

            

Technische correcties

‒ 4

‒ 4

             

Mutaties Najaarsnota 2019

227

20.323

‒ 20.096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS

 

161.954

178.715

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

                

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

672.416

572.821

863.599

950.665

870.677

565.714

551.327

380.216

380.196

584.086

237.093

163.606

3.704

0

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

391.493

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

333.604

510.611

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

                
                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

    

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

91.655

‒ 39.117

‒ 16.559

29.139

25.891

‒ 46.938

71.752

10.983

11.896

‒ 10.992

    

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

    

Afrekening vooschotten ProRail

13.395

13.395

             

Bijdragen derden

4.006

4.006

             

Kasschuiven Megaprojecten

0

‒ 139

‒ 4.145

‒ 14.949

‒ 14.480

10.767

14.749

‒ 6.297

5.073

6.111

‒ 62.120

65.430

   

Prijsbijstelling 2019

4.004

67

188

317

499

402

254

1.477

95

103

602

    

Mutaties Miljoenennota 2020

 

17.329

‒ 3.957

‒ 14.632

‒ 13.981

11.169

15.003

‒ 4.820

5.168

6.214

‒ 61.518

65.430

   

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

181.004

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

   

Bijdragen derden spoorwegen

281

281

             

Prijsbijstelling 2019

547

547

             

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

0

‒ 156.904

156.904

            

Mutaties Najaarsnota 2019

828

‒ 156.076

156.904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

24.928

203.045

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

0

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

893

787

            

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.503

1.500

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

            

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

            

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

           

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

13.423

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

0

0

           

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

 

0

           

Saldo 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

0

‒ 13.423

13.423

            

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 13.423

13.423

            

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

13.423

            
                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

               
                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

             

445.202

445.202

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

             

445.202

445.202

Extrapolatie 2033

383.202

              

Onderhoudsimpuls RWS

‒ 96.900

            

‒ 48.450

‒ 48.450

Reservering BenO uitgesteld onderhoud

42.822

           

10.706

10.706

10.705

Vervangingsopgave bovenleidingportalen

‒ 124.000

            

‒ 62.000

‒ 62.000

Mutaties Miljoenennota 2020

  

0

0

0

       

10.706

‒ 99.744

‒ 99.745

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

  

0

0

0

       

10.706

345.458

345.457

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

  

0

         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

  

0

         

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

  

0

         

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

               
                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

        

0

0

  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

        

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

        

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet

               
                

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.396

15.710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.047

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.047

             

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.047

             

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               
                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

             

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

195.506

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

195.506

             

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

195.506

             

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

               
                

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

196.553

196.553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

196.553

196.553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 324.635

‒ 327.229

‒ 272.093

‒ 301.527

165.542

168.429

136.486

76.290

74.264

73.051

72.459

70.914

69.421

67.951

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

Beheer Single Window Maritiem en Lucht

‒ 2.592

‒ 432

‒ 432

‒ 432

‒ 432

‒ 432

‒ 432

        

Correctie dekking taken KNMI

‒ 6.558

‒ 215

‒ 298

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

‒ 465

DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

‒ 134.910

   

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

‒ 13.491

 

DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied

1.700

 

1.700

            

DF: bijdrage VenR tranche 4

265.000

         

70.000

90.000

105.000

  

EU bijdrage Ursa Major NEO subsidie

‒ 460

‒ 460

             

Extrapolatie 2033

5.557.977

              

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

106

              

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 420

‒ 420

             

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

600

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

HXII: bijdrage SOS Marin

‒ 2.850

‒ 50

‒ 2.000

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

        

HXII: BOA, inhuur en capaciteit WV

‒ 6.072

‒ 4.072

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

        

HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ

‒ 12.251

‒ 2.343

‒ 2.217

‒ 2.164

‒ 1.899

‒ 1.879

‒ 1.749

        

HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens

‒ 10.000

0

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

        

HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)

‒ 4.000

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 500

‒ 500

          

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.420

‒ 1.420

             

HXII: Management drives

295

85

70

70

70

          

HXII: OGU ERTMS

‒ 2.649

 

‒ 589

‒ 440

‒ 440

‒ 590

‒ 590

        

HXII: Onderzoek spoorstaafschades

‒ 48

‒ 48

             

HXII: PAS-projecten wegen

‒ 4.110

‒ 1.370

‒ 1.370

‒ 1.370

           

HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia

‒ 1.450

‒ 1.450

             

HXII: projectenpool en afdeling programmering WV

‒ 12.000

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 4.500

        

HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid

‒ 606

‒ 606

             

HXII: RWS Rijkbrede kunstvoorzieningen

‒ 819

‒ 94

‒ 161

‒ 161

‒ 161

‒ 121

‒ 121

        

HXII: Samen in transities

140

140

             

HXII: scope HSL-Zuid

‒ 200

‒ 200

             

HXII: Smart Mobility

‒ 2.911

‒ 2.911

             

HXII: taken en bedrijfsvoering ILT

‒ 4.200

‒ 700

‒ 700

‒ 700

‒ 700

‒ 700

‒ 700

        

HXII: tbv vrachtwagenheffing

‒ 6.114

‒ 4.330

‒ 1.784

            

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.627

    

‒ 724

‒ 903

        

HXII: Zeehaven Saba

‒ 1.986

  

‒ 904

‒ 903

‒ 179

         

Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030

0

 

‒ 24.000

3.000

‒ 9.000

‒ 80.000

‒ 122.000

19.000

38.000

39.000

49.000

46.000

41.000

  

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

‒ 1.544.308

‒ 359.349

‒ 18.670

310.154

214.667

812.876

257.630

102.000

161.000

151.000

‒ 46.000

‒ 41.000

  

Klimaatakkoord

2.000

           

2.000

  

Loon- en prijsbijstelling 2019

1.774.294

125.109

110.631

98.720

108.580

103.515

109.445

117.810

122.230

123.009

125.412

126.703

130.736

132.027

124.490

Reservering BenO uitgesteld onderhoud

42.822

           

10.706

10.706

10.705

Reservering Kustwacht ETV

27.000

  

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

   

Reservering Kustwacht SAR

73.400

  

6.400

7.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

   

Reservering Schone Lucht Akkoord

50.000

 

12.500

12.500

12.500

12.500

         

RWS Duurzaam voor Elkaar

31.599

10.533

10.533

10.533

           

Verrekening interne dienstverlening realisatie website

‒ 13

‒ 13

             

VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid

30

30

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 1.486.365

‒ 263.326

104.357

409.753

239.541

786.310

392.024

259.814

320.593

392.996

214.287

234.526

128.817

134.770

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

BCF: Beter Benutten

‒ 7

‒ 7

             

BCF: Blankenburgverbinding

‒ 3.137

‒ 3.137

             

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda

‒ 456

‒ 456

             

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland

‒ 182

‒ 182

             

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk

‒ 182

‒ 182

             

BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

‒ 16

‒ 16

             

BCF: Rotterdamsebaan

‒ 12.768

‒ 12.768

             

BCF: Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 824

‒ 824

             

BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35

‒ 5

‒ 5

             

BCF: Vrijval Werpsterhoek

‒ 88

‒ 88

             

BZK: Nieuwe dienstverlening FMH

‒ 95

‒ 95

             

DEF: Kustwacht

‒ 8.765

‒ 8.765

             

EZK: Betonakkoord

132

132

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

10.567

10.567

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

1.856

1.856

             

EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing

2.500

2.500

             

GF: Beter Benutten

‒ 90

‒ 90

             

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda

‒ 2.170

‒ 2.170

             

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland

‒ 868

‒ 868

             

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk

‒ 868

‒ 868

             

GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

‒ 75

‒ 75

             

GF: Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 4.853

‒ 4.853

             

HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019

‒ 859

‒ 859

             

HXII: Afwikkeling NSL 2018

‒ 9.100

‒ 9.100

             

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

92

92

             

HXII: Beter Benutten

‒ 1.500

‒ 1.500

             

HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting

‒ 45

‒ 45

             

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden

‒ 486

‒ 486

             

HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019

3.465

3.465

             

HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie

41

41

             

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

600

600

             

HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

‒ 42

‒ 42

             

HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS

‒ 50

‒ 50

             

HXII: Opdracht RWS voor GWW

1.000

1.000

             

HXII: Reservering Buisleidingen

‒ 1.669

‒ 1.669

             

HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

1.569

1.569

             

HXII: Terugboeking inhuurbudget Beter Benutten

500

500

             

HXII: Topsector Logistiek

791

791

             

HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer

‒ 121

‒ 121

             

HXII: Verrekening interne dienstverlening

‒ 37

‒ 37

             

HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019

449

449

             

HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021

‒ 251

‒ 251

             

HXII: Wandelnet & Fietsplatform

‒ 675

‒ 675

             

MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw

‒ 376

‒ 376

             

PF: Daalsetunnels Utrecht

‒ 4.100

‒ 4.100

             

PF: Electrificatie traject Limburg Aken

‒ 258

‒ 258

             

PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35

‒ 24

‒ 24

             

PF: Vrijval Werpsterhoek

‒ 1.763

‒ 1.763

             

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 33.243

‒ 33.243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ontvangsten

 

5.132.033

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

                

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020

 

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019

 

5.132.033

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.000

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

   

Kasschuiven binnen hoofdwegennet

0

  

‒ 29.910

‒ 49.850

‒ 181.372

‒ 150.000

‒ 106.561

150.000

181.132

100.000

86.561

   

Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins

‒ 364

‒ 364

             

Prijsbijstelling 2019

17.594

  

401

   

1.071

 

6.697

 

9.425

   

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 3.579

  

‒ 90

‒ 150

‒ 544

‒ 1.000

‒ 1.545

‒ 250

      

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 364

 

‒ 29.599

‒ 50.000

‒ 181.916

‒ 151.000

‒ 107.035

149.750

187.829

100.000

95.986

   

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

5.636

7.900

6.705

0

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

   

Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 5.036

‒ 5.036

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

600

7.900

6.705

0

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

30.000

30.000

30.000

           

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 6.529

‒ 10.991

‒ 8.240

‒ 3.457

          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

23.471

19.009

21.760

‒ 3.457

          

Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59

‒ 4.900

 

‒ 1.633

‒ 1.633

‒ 1.634

          

Kasschuiven binnen hoofdwegennet

0

‒ 17.094

‒ 392

‒ 2.855

20.341

          

Korte termijn fileaanpak

‒ 45.489

‒ 6.377

‒ 16.984

‒ 17.272

‒ 4.856

          

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 23.471

‒ 19.009

‒ 21.760

13.851

          

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

10.394

          

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

10.394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 25.000

‒ 8.000

‒ 13.000

‒ 14.000

‒ 15.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

Extrapolatie 2033

5.000

              

Reservering BO MIRT 2018 Slimme en duurzame mobiliteit

66.000

13.000

31.500

21.500

           

Reservering ERTMS

300.000

            

100.000

100.000

Reservering Kustwacht ETV

27.000

  

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

   

Reservering Kustwacht ETV

12.000

           

3.000

3.000

3.000

Reservering Kustwacht SAR

73.400

  

6.400

7.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

   

Reservering Kustwacht SAR

34.000

           

8.500

8.500

8.500

Reservering Schone Lucht Akkoord

50.000

 

12.500

12.500

12.500

12.500

         

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag - Rotterdam

50.000

2.500

7.500

13.000

14.000

13.000

         

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

26.600

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

26.878

61.722

61.400

37.000

37.000

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

111.500

111.500

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

26.878

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

BCF: Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 824

‒ 824

             

Daalsetunnels Utrecht

‒ 4.100

‒ 4.100

             

DEF: Kustwacht

‒ 8.765

‒ 8.765

             

GF: Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 4.853

‒ 4.853

             

Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 8.336

‒ 8.336

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 26.878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

            

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

            

636.507

1.726.259

1.661.500

Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV

48.876

           

0

0

48.876

Extrapolatie 2033

1.578.634

              

Klimaatakkoord

2.000

           

2.000

  

Prijsbijstelling 2019

133.784

           

45.149

51.088

‒ 58

Reservering ERTMS

‒ 300.000

            

‒ 100.000

‒ 100.000

Reservering Kustwacht ETV

‒ 12.000

           

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

Reservering Kustwacht SAR

‒ 34.000

           

‒ 8.500

‒ 8.500

‒ 8.500

Mutaties Miljoenennota 2020

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.649

‒ 60.412

‒ 62.682

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.156

1.665.847

1.598.818

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.156

1.665.847

1.598.818

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

7.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 7.472

10.818

5.879

875

5.905

1.099

27.070

  

‒ 3.937

‒ 547

‒ 17.286

 

‒ 12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

425

60.544

51.746

122.010

150.040

241.859

287.389

301.544

303.522

665.882

1.005.034

321.539

156.181

264.818

A20 Nieuwerkerk Gouda

13.978

   

‒ 1.000

‒ 2.500

‒ 1.500

‒ 1.000

‒ 263

‒ 263

‒ 263

21.556

‒ 263

‒ 263

‒ 263

A27 Houten Hooipolder

‒ 65.900

    

‒ 32.500

‒ 32.500

    

‒ 900

   

A4 Haaglanden - N14

‒ 80.000

         

‒ 40.000

‒ 40.000

   

Aanvullende Post Infrastructuurfonds

‒ 102.400

     

‒ 22.400

 

‒ 40.000

‒ 40.000

     

Actualisatie budget Reg/lok

‒ 4

‒ 1

 

‒ 1

‒ 1

‒ 1

         

Beheer Single Window Maritiem en Lucht

‒ 5.088

           

‒ 5.088

  

Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen

‒ 151.250

‒ 27.068

‒ 42.483

‒ 81.699

           

Bijdragen derden Spoorwegen

33.204

10.859

1.138

1.238

1.327

1.385

1.444

3.514

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV

‒ 48.876

             

‒ 48.876

Den Haag emplacement

‒ 3.210

‒ 3.210

             

Digitale transportstrategie SW

‒ 7.800

 

‒ 2.649

‒ 5.151

           

Extrapolatie 2033

199.399

              

HSL-Zuid

‒ 15.300

‒ 15.300

             

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 420

‒ 420

             

HXII: bijdrage SOS Marin

‒ 2.850

‒ 50

‒ 2.000

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

        

HXII: BOA en capaciteit WV

‒ 5.470

‒ 3.470

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

        

HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ

‒ 12.251

‒ 1.748

‒ 1.622

‒ 1.619

‒ 1.569

‒ 1.549

‒ 1.519

     

‒ 2.625

  

HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens

‒ 10.000

           

‒ 10.000

  

HXII: PAS-projecten wegen

‒ 4.110

‒ 1.370

‒ 1.370

‒ 1.370

           

HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia

‒ 1.450

           

‒ 1.450

  

HXII: projectenpool en afdeling programmering HWN

‒ 12.000

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 4.500

        

HXII: taken en bedrijfsvoering ILT

‒ 4.200

0

          

‒ 4.200

  

Invoering AIRBIM-systeem

‒ 35.305

‒ 20.065

‒ 15.240

            

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

31.770

33.253

59.095

43.424

21.574

1.385

‒ 1.740

‒ 19.749

‒ 43.346

‒ 37.048

‒ 75.702

‒ 1.576

100

100

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

34.488

‒ 7.451

‒ 32.854

‒ 33.817

‒ 7.900

‒ 37.116

‒ 3.570

  

25.905

65.047

‒ 2.732

  

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

9.215

34.722

75.462

‒ 83.977

‒ 71.369

‒ 67.621

15.637

23.144

23.144

24.262

‒ 30.854

15.995

‒ 2.493

13.445

Kleine projecten goederenvervoer

‒ 19.000

 

‒ 19.000

            

Korte termijn maatregelen A15

‒ 10.000

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 5.500

          

Kustwacht

‒ 1.400

210

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Loon- en prijsbijstelling 2019

1.637.354

109.665

116.225

120.122

111.623

114.064

116.386

106.339

93.085

138.729

155.167

89.400

83.579

80.676

124.285

Loonbijstelling 2019

‒ 244.248

‒ 16.956

‒ 17.446

‒ 17.491

‒ 17.174

‒ 16.817

‒ 16.154

‒ 15.817

‒ 15.769

‒ 15.656

‒ 15.903

‒ 15.813

‒ 15.813

‒ 15.813

‒ 15.813

Maaslijn

‒ 10.000

‒ 5.000

    

0

        

Meteren Boxtel

‒ 15.000

     

‒ 15.000

        

N65 Vught-Haaren

‒ 15.360

    

‒ 3.300

‒ 12.060

        

Onderzoek lump-sum verkeersmanagement

‒ 1.000

‒ 500

‒ 500

            

Pilot harde laag Nijmegen

‒ 6.400

‒ 410

‒ 5.000

‒ 660

‒ 330

          

Prijsbijstelling 2019

‒ 1.393.106

‒ 92.709

‒ 98.779

‒ 102.631

‒ 94.449

‒ 97.247

‒ 100.232

‒ 90.522

‒ 77.316

‒ 123.073

‒ 139.264

‒ 73.587

‒ 67.766

‒ 64.863

‒ 108.472

Programma Overwegen

‒ 11.700

             

‒ 11.700

Regionale Knelpunten

‒ 11.418

‒ 300

‒ 1.809

‒ 4.309

‒ 2.500

‒ 2.500

         

Regionale mobiliteit

‒ 5.000

0

  

‒ 5.000

          

Risicoreservering BOA2020

‒ 3.070

 

‒ 3.070

            

Rotterdamsebaan

147

    

147

         

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 73.876

‒ 40.013

‒ 19.085

‒ 14.778

           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.554

1.503

4.806

 

‒ 16.492

‒ 7.500

      

20.237

  

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

3.695

    

3.622

73

        

Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen

31.536

24.011

363

 

2.662

 

4.500

        

Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 66.000

‒ 13.000

‒ 31.500

‒ 21.500

           

Sluiscomplex Kornwerderzand

‒ 15.000

         

‒ 7.500

‒ 7.500

   

SmartwayZ

‒ 11.500

 

‒ 11.500

            

Sporen Schiedam - Rotterdam

7.993

    

3.897

1.192

363

363

363

363

363

363

363

363

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam

‒ 50.000

‒ 2.500

‒ 7.500

‒ 13.000

‒ 14.000

‒ 13.000

         

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

‒ 13.878

‒ 3.878

‒ 5.000

‒ 5.000

           

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

‒ 26.510

 

‒ 6.519

‒ 6.528

‒ 12.071

‒ 8.631

7.239

        

Verduurzamen onderhoud Vaargeulen

‒ 15.500

 

‒ 3.100

‒ 3.100

‒ 3.100

‒ 3.100

‒ 3.100

        

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

74.699

1.651

3.269

2.231

2.389

3.986

11.700

11.994

6.376

7.043

8.964

7.668

7.428

  

Vrachtwagenheffing

‒ 31.284

‒ 5.826

‒ 1.559

        

‒ 23.899

   

Vrijval Beter Benutten Vervolg

177.000

40.497

63.362

42.997

18.745

11.399

         

Zeetoegang IJmond

‒ 64.000

‒ 7.500

‒ 10.000

‒ 37.500

‒ 9.000

          

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 425

‒ 60.544

‒ 51.746

‒ 122.010

‒ 110.040

‒ 170.483

25.098

‒ 28.472

‒ 51.402

‒ 23.660

‒ 82.564

17.746

‒ 636

‒ 45.274

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

0

0

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

HXII: Reservering Buisleidingen

‒ 1.669

‒ 1.669

             

HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

1.569

1.569

             

HXII: Wandelnet & Fietsplatform

‒ 675

‒ 675

             

Landelijke tunnelregisseur

‒ 37.250

‒ 37.250

             

Prijsbijstelling 2019

547

547

             

Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

37.478

37.478

‒ 37.478

            

Mutaties Najaarsnota 2019

 

0

‒ 37.478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

 

0

‒ 37.478

0

0

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

                

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

 

66.897

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet

 

29.896

92.453

114.810

173.553

366.066

468.859

570.446

366.544

333.522

880.882

1.210.034

1.063.046

1.887.440

1.931.318

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

32.514

74.622

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet

 

600

37.144

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

                

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

   

30.000

 

17.500

         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

   

30.000

 

17.500

         

Mutaties Miljoenennota 2020

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

   

30.000

 

17.500

         

Mutaties Najaarsnota 2019

               

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence