Base description which applies to whole site

Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds

Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2019

Voogdij 18+

680.360

Beschermd wonen

1.809.397

Participatie

1.999.849

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

9.763

Wijziging betalingsverloop 2018

307

Stand 2e suppletoire begroting 2019

4.499.676

Licence