Base description which applies to whole site

Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds

Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2019

Amendement Hoogland

3.160

Beter benutten

8.756

Bijdrage Limburgs en Nedersaksisch

50

Bodemsanering

40.380

Connect-NL

100

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

261

Dingtiid

27

Duurzaam Door

80

Ecologie en Economie in balans

21

Elektrificatie Limburg Aken

258

Erfgoed en aardbeving

1.215

Erfgoedprogramma Groningen

3.950

Fietstunnel (Utrecht)

4.100

Garantiefonds geothermie

1.500

Gebiedsaanpak Veenweiden

6.000

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

30.926

Gebiedsuitwerking Westland (Greenports)

20

GROS Jongerenevenementen

86

GROS North Sea Port

11

Jong leren eten

500

Jongerencampagne

50

Krimpcongres 2019

41

MIRT A1/A35

24

MKB Innovatiestimulering topsectoren

20.516

Monumenten

20.000

Na-ijlende effecten mijnbouw

1.361

NL DIGIbeter Innovatiebudget

654

Ondersteuning innovatietraject

63

Onderzoek proeftuin woningvoorraad

28

Perronfasering Arnhem

1.750

Proeftuinen cultuurprofielen

619

Programma Impuls omgevingsveiligheid

13.684

Programmamanagement ED2050

83

Projecten Verkeer en vervoer

39.708

Regionale opgaven

73.047

Regionale Energie Strategieén

6.595

Regionale financieringstafels

518

Schokland

5.000

Toolontwikkeling Smart en Circulair SMITZH

50

Trekvogelvoorspellingen

178

Value Center Smart Industry

450

Versnelling Flexwonen

3.000

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

Versterken Friese Ijsselmeerkust

558

Waddenfonds

28.878

Weidevogels

25

Werelderfgoed

140

Wettelijke taal Fries

150

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

2.100

Woondeals

186

Zoetwatermaatregelen

14.994

Zuiderzeelijn REP-middelen

16.976

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2018

43

Stand 2e suppletoire begroting 2019

352.930

Licence