Base description which applies to whole site

2.1 Suppletoire mutaties

Tabel 1 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2019

62.303

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

2.139

Stand 1e suppletoire begroting 2019

64.442

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019

‒ 1.156

Stand 2e suppletoire begroting 2019

63.286

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

Tabel 2 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).
 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2019

4.439

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

44

Stand 1e suppletoire begroting 2019

4.483

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019

‒ 500

Stand 2e suppletoire begroting 2019

3.983

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

Licence