Base description which applies to whole site

2.4 De Niet Beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

Mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Stand 2e suppletoire begroting 2019

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

105.779

107.917

 

351

108.268

           

Uitgaven

105.779

107.917

 

351

108.268

           

Subsidies

30.980

30.830

 

698

31.528

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

57.143

47.063

 

721

47.784

Opdrachten

13.656

18.903

– 58

– 1.068

17.777

Bekostiging

4.000

3.521

58

 

3.579

Inkomensoverdrachten – Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie

 

7.600

   

7.600

           

Apparaatsontvangsten

     

825

825

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Artikel 10 Apparaat kerndepartement

Artikel 10 Apparaat kerndepartement(bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

Mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Stand 2e suppletoire begroting 2019

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.626.034

1.610.421

59.985

12.977

1.683.383

           

Uitgaven

1.626.034

1.610.421

59.985

12.977

1.683.383

           

Personele uitgaven

1.601.300

1.566.834

78.998

18.510

1.664.342

– waarvan eigen personeel

209.379

180.045

21.761

– 1.421

200.385

– waarvan externe inhuur

30

5.464

950

1.700

8.114

– waarvan overige personele exploitatie

8.957

9.885

750

3.874

14.509

– waarvan uitkeringen

1.382.934

1.371.440

55.537

14.357

1.441.334

Materiele uitgaven

24.734

43.587

– 19.013

– 5.533

19.041

– waarvan overige materiële exploitatie

24.734

43.587

– 19.013

– 5.533

19.041

           

Apparaatsontvangsten

25.045

25.792

– 18.118

5.575

13.249

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is per saldo met € 97,5 miljoen gestegen. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van € 84,9 miljoen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2019–2020 voor salarissen eigen personeel en uitkeringen. Daarnaast is er € 2,9 miljoen overgeheveld vanuit DOSCO voor het onderbrengen van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) bij de Bestuursstaf.

Het budget voor materiële uitgaven is per saldo met € 24,5 miljoen gedaald. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van € 10,0 miljoen in het kader van een administratieve verwerking van een nader te verdelen artikel, door de herschikking van € 9,0 miljoen voor het arbeidsvoorwaardenakkoord 2019–2020 naar de personele uitgaven en een herschikking van € 1,7 miljoen aan opleidingsbudget van het Defensie Cyber Commando (DCC) naar de personele uitgaven.

Ontvangsten

Het budget apparaatsontvangsten is per saldo met € 12,5 miljoen gedaald. Dit komt voornamelijk door het actualiseren van het aflossingsritme van de financieringsconstructie met het ABP ten behoeve van de kapitaaldekking van de pensioenuitkering. Daarnaast zijn er te verwachten meerontvangsten van € 6,4 miljoen, waaronder terugvorderingen op de uitkeringen: Bovenwettelijke WW, wachtgelden en Sociaal Beleidskader.

Artikel 11 Geheime Uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

Mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Stand 2e suppletoire begroting 2019

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

7.586

8.664

 

8.010

16.674

Geheime uitgaven

7.586

8.664

 

8.010

16.674

Totaal uitgaven

7.586

8.664

 

8.010

16.674

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.

Verplichtingen en uitgaven

Het budget op artikel 11 is toegenomen met € 8,0 miljoen. Dit komt met name door een budgetoverheveling van artikel 1 naar artikel 11 dat betrekking heeft op missiegerelateerde geheime uitgaven. De hoogte van de overheveling van het budget betreft € 7,9 miljoen euro.

Artikel 12 Nog onverdeeld

Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

Mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Stand 2e suppletoire begroting 2019

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

11.494

319.808

– 242.037

– 77.771

 

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         

Nader te verdelen

11.494

319.808

– 242.037

– 77.771

 

Onvoorzien

         

Totaal uitgaven

11.494

319.808

– 242.037

– 77.771

 

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.

Verplichtingen en uitgaven

Per saldo daalt het budget met € 319,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het verwerken binnen de begroting van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord vanuit de middelen voor de loonbijstelling.

Licence