Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019

(Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

88.597

Stand na 1e suppletoire begroting 2018

 

105.350

     

Stand na Miljoenennota 2019

   
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

Ontvangst derogatie mest

11

5.091

RVO opdracht 2018

11

7.625

Overige mutaties

div.

4.970

     

Totaal

   
     

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

123.036

Toelichting

Ontvangst derogatie mest

De ontvangsten in het kader van het mestbeleid vallen € 5,1 mln. hoger uit. Dit komt doordat er vorig jaar vertraging is opgetreden bij het versturen van facturen voor individuele veehouders die gebruik maken van de derogatie. Dus in 2019 zullen voor 2018 en 2019 derogatieontvangsten volgen.

RVO opdracht 2018

Door een verrekening van de LNV opdracht 2018 aan RVO vallen de ontvangsten € 7,6 mln hoger uit. Dit is met name ontstaan door efficiencyvoordelen en het uitvoeren van minder werk dan aanvankelijk geraamd.

Licence