Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

De uitgavenmutatie is het saldo van onderuitputtingen bij de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet van de Koning. Bij de Rijksvoorlichtingsdienst is sprake van een onderuitputting van € 180.000 en bij het Kabinet van de Koning is sprake van een onderuitputting van € 57.000. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere materiële uitgaven bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij het Kabinet van de Koning is er sprake van lagere uitgaven aan personeel als gevolg van vacatures en lagere materiële uitgaven.

Licence