Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

Op artikel 4 is in 2019 circa € 0,9 mln. meer verplicht dan begroot.

Toelichting

De overschrijding op het verplichtingenbudget is voornamelijk toe te schrijven aan inhuur. De resterende overschrijding komt met name doordat er verplichtingen zijn aangegaan ten behoeve van de onderscheidingen. De raming van de afname van de onderscheidingen voor 2020 is hoger dan eerder voorzien. Hierdoor zijn er in 2019 meer verplichtingen aangegaan dan begroot.

Licence