Base description which applies to whole site

Artikel 2 Algemene Rekenkamer

Op artikel 2 is in 2019 circa € 0,9 mln. meer verplicht dan begroot.

Toelichting

Tot 2019 paste de Algemene Rekenkamer voor de verplichtingen het vrijgestelde regime toe. Met ingang van 2019 is voor de verplichtingen voor externe inhuur overgegaan op een verplicht regime. Dit leidt tot een hoger bedrag aan verplichtingen, zoals reeds vermeld in de Kamerbrief inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IIA, nr. 9).

Licence