Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

4.282

0

4.282

1.447

5.729

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

4.282

0

4.282

1.447

5.729

0

0

0

0

                     

4.1

Apparaat

2.546

0

2.546

1.447

3.993

0

0

0

0

                     

4.2

Decoraties

1.731

0

1.731

0

1.731

0

0

0

0

                     

4.3

Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

199

0

199

0

199

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Apparaat

Systeem LINT

Het betreft een toevoeging van middelen aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden, die de implementatie van het nieuwe systeem LINT mogelijk maakt. De meerkosten zijn het gevolg van vertraging van het project.

Licence