Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Kanselarij der Nederlandse Orden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.282

5.729

96

0

5.825

      

Uitgaven

4.282

5.729

96

0

5.825

      

4.1 Apparaat

2.546

3.993

71

0

4.064

      

4.2 Decoraties

1.731

1.731

25

0

1.756

      

4.3 Riddertoelagen

5

5

0

0

5

      

Ontvangsten

199

199

0

0

199

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Licence