Base description which applies to whole site
+

2.1 Ministerie van Algemene Zaken Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Oorzaken van de onderuitputting van circa € 1,3 miljoen zijn onder andere een aantal meevallers bij vertraagde innovatieprojecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), vertraging bij een aantal ICT-projecten en een personele onderbezetting bij de WRR en RVD. De hogere bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft met name de toedeling van de loon- en prijsbijstelling voor 2019 aan het agentschap. De ontvangsten zijn met ingang van 2019 met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. In de afgelopen jaren zijn minder ontvangsten gerealiseerd.

Licence