Base description which applies to whole site
+

2.2 Kabinet van de Koning

Het overschot bij de uitgaven van het Kabinet van de Koning wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven aan personeel als gevolg van vacatures en deels door lagere materiële uitgaven.

Licence