Base description which applies to whole site

3 De niet-beleidsartikelen (Ministerie van Financiën IXB)

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

Verplichtingen (+ € 6,9 mln.)

Vanwege het aangaan van een meerjarige verplichting in 2019 van € 11 mln. met een looptijd van vier jaar zijn de verplichtingen hoger uitgevallen dan geraamd. Het betreft uitbesteding van ICT-dienstverlening ten behoeve van de ICT-infrastructuur en cloud werkplekken van het kerndepartement.

Ontvangsten (+ € 4,7 mln.)

De ontvangsten uit detacheringen bij de Rijksacademie en de Audit Dienst Rijk zijn hoger uitvallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Bij Domeinen Roerende Zaken vallen de ontvangsten hoger uit vanwege hogere opbrengsten uit verkoopactiviteiten.

Licence