Base description which applies to whole site

2. Voorstel van wet

  • 1. In de begrotingsstaat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2019 voor de begroting van Defensie (X) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in de Slotwet.

  • 2. Uit de samenvattende departementale begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de tweede suppletoire begroting de begroting van de verplichtingen met € 1.757,6 miljoen is verlaagd, de begroting voor de uitgaven met €196,2 miljoen is verlaagd en dat de begroting van de ontvangsten voor 2019 met een bedrag van € 13,0 miljoen is verhoogd.

De mutaties uit de Slotwet 2019 leiden tot een verplichtingenbudget van € 12.750,7 miljoen, een uitgavenbudget van € 10.719,5 miljoen en een ontvangstenbudget van € 406,4 miljoen.

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2019 ontstaat samengevat het volgende beeld:

A. Verplichtingen

Totaal van de bijgestelde verplichtingen

– € 1.757,571 miljoen

B. Uitgaven

Totaal van de bijgestelde uitgaven

– € 196,247 miljoen

C. Ontvangsten

Totaal van de bijgestelde ontvangsten

€ 13,005 miljoen

Licence