Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

12.212

12.214

12.216

12.221

12.221

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

119

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

250

250

249

249

249

12.480

             

Stand ontwerpbegroting 2019

12.581

12.464

12.465

12.470

12.470

12.480

Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

140

140

140

140

140

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

140

             

Stand ontwerpbegroting 2019

140

140

140

140

140

140

Uitgaven beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

31.346

30.824

30.824

32.324

31.332

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

713

701

701

736

713

32.045

             

Stand ontwerpbegroting 2019

32.059

31.525

31.525

33.060

32.045

32.045

Ontvangsten beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

86

86

86

86

86

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

86

             

Stand ontwerpbegroting 2019

86

86

86

86

86

86

Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

100.818

99.783

99.788

103.018

101.037

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

1.400

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

2.251

2.224

2.223

2.304

2.254

103.308

waarvan:

           

1. Loon- en prijsbijstelling

2.267

2.240

2.240

2.321

2.271

2.271

             

Stand ontwerpbegroting 2019

104.469

102.007

102.011

105.322

103.291

103.308

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling 2018.

Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

3.966

             

Stand ontwerpbegroting 2019

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.479

1.479

1.479

1.479

1.479

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

12

12

12

12

12

1.491

             

Stand ontwerpbegroting 2019

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

23

23

23

23

23

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

23

             

Stand ontwerpbegroting 2019

23

23

23

23

23

23

Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

3.251

3.212

3.212

3.328

3.255

3.255

             

Nieuwe mutaties

– 3.251

– 3.212

– 3.212

– 3.328

– 3.255

– 5.212

             

Stand ontwerpbegroting 2019

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

Toelichting

Nieuwe mutaties

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de beleidsartikelen.

Licence